Search form

I BAKORINTHE 16

Dithuso tse bokellelwang bakreste ba Jerusalema. — Merero ya moapostola ya ho eta. — Dikgothatso le ditumediso.

1Haele dithuso tse bokellelwang bahalaledi, le etse jwalokaha ke laetse dikereke tsa Galatia. 2Ka tsatsi le qalang veke, e mong le e mong wa lona a bee kathoko ha hae seo a ka se bokellang, a lekanye ka seo a sitsitsweng ka sona, ho se ke ha lebellwa ho tla ha ka ho etsa dikabelo. 3Mme etlare ha ke fihla, ke tla roma ka mangolo bao le ba tshepileng, ba tle ba ise mpho ya lona Jerusalema. 4Mme ekare ha ho ka tshwanela hore le nna ke ye, ba tla ya le nna.

5Ke tla tla le ka ho lona, ha ke fetile ka Masedonia; hobane ke tla ya ka la Masedonia. 6Mme ekaba ke tla hlola ditshiu hara lona, mohlomong ke hlole teng mariha a be a fete, le tle le nne le mphelehetse hohle moo ke yang le teng. 7Hobane, haele jwale, ha ke rate ho le fapohela feela, empa ke tshepile hoba ke tla hlola ditshiu le lona, ha Morena a dumela. 8Empa ke tla dula Efese ho be ho fihle Pentekonta. 9Hobane teng ke buletswe monyako o moholo wa tshebetso e hlohonolofalang; hape ho le bahanyetsi ba bangata.

10Ekare ha Timothea a etla, le bone hore a dule hara lona a sa tshabe letho, kahobane a ineetse mosebetsi wa Morena jwaloka nna. 11A se ke a nyatsuwa ke motho, le mpe le mo felehetse ka kgotso, a tle ho nna, hobane ke mo lebeletse le banababo rona.

12Haele Apolose, ngwanabo rona, ke mo kgothaditse haholo hore a ke a ye ho lona le banababo rona, empa ha a ka a dumela le hanyenyane ho ya jwale; leha ho le jwalo, o tla tla mohla a nang le sebaka.

13Fadimehang, le tiye tumelong; le etse ka senna, le matlafale. 14Ditaba tsohle tsa lona di etswe ka lerato.

15Ke sa le rapela hle, banabeso! Le tseba ba ntlo ya Setefanase, hobane ke bona bao e leng matsibolo a Akaea, le hoba ba ineetse tshebeletso ya bahalaledi. 16Le lona, le ke le utlwe batho ba jwalo, le bohle ba sebetsang le rona, ba thusang.

17Ke thabile ke ho tla ha Setefanase, le ha Fortunate, le ha Akaike, hobane ba nketseditse, bakeng sa lona, seo le sitilweng ho se etsa. 18Hobane ba kgatholotse pelo ya ka le tsa lona; hlokomelang batho ba jwalo.

19Dikereke tsa Asia di a le dumedisa. Akila le Prisila, le kereke e ka tlung ya bona, ba le dumedisa haholo Moreneng. 20Baena bohle ba le dumedisa. Dumedisanang ka kako e halalelang. 21Tumediso ke ya letsoho la ka, Pauluse.

22Ekare ha motho a le teng, ya sa rateng Morena Jesu, a be anathema. Maranatha (Morena wa rona o a tla). 23Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o be le lona! 24Lerato la ka le aparetse lona bohle ho Jesu Kreste. Amen!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index