Search form

I BAKORINTHE 9

1Ana ha ke a lokoloha na? Ha ke moapostola na? Ha ke a ka ka bona Morena wa rona Jesu Kreste na? Ha le mosebetsi wa ka Moreneng na? 2E be ekasita ke se moapostola ho ba bang, ho lona ke yena; hobane ke lona le leng letshwao la boapostola ba ka Moreneng. 3Ke bona boikarabelo ba ka ho ba nkahlolang. 4Hleka ha re na tokelo ya ho ja le ya ho nwa na? 5Na ha re na tokelo ya ho tsamaya re ena le kgaitsedi, e leng mohatsa wa rona, jwaloka baapostola ba bang, le banababo Morena, le Kefase na? 6Kapa ke nna le Barnabase feela re se nang tokelo ya ho lesa ho sebetsa ka matsoho na? 7Ke mang ya yang ntweng ka mefaho ya hae? Ke mang ya hlomang morara, mme a sa je dijo tsa wona na? Ke mang ya disang mohlape, mme a sa je lebese la mohlape na? 8Hleka taba tseo ke di bolela ka mokgwa wa batho na? Molao ha o rialo le wona na? 9Hobane ho ngodilwe molaong wa Moshe, ho thwe: O se ke wa thiba molomo wa kgomo, ha e pola. Hleka le re, Modimo ha o rialo, ke ho hlokomela dikgomo na? 10Ha ke re, taba tseo o di boletse haholo ka baka la rona na? Efela ke ka baka la rona ho ngodilweng hore ya lemang o tshwanetse ho lema ka tshepo, le ya polang a pole a ntse a tshepile hobane le yena o tla ja. 11Ha re le jaletse tsa moya, e ka ba ntho e kgolo jwang ha re kotula tsa lona tsa nama na? 12Mme ha ba bang ba ena le tokelo ya ho etsa jwalo ho lona, ana haholoholo hase ya rona na? Athe ha re a ka ra etsa ka tokelo eo; re mpa re mameletse tsohle, re tle re se ke ra beela Evangeli ya Kreste thibelo leha e le nngwe.

13Na ha le tsebe hobane ba sebetsang tse halalelang ba jela ho tsa tempele? Le ba sebetsang aletareng ha ba jele aletareng na? 14Ke ka mokgwa oo Morena a laetseng hore ba bolelang Evangeli ba phele ka Evangeli.

15Empa haele nna, ha ke a ka ka ithusa ka e nngwe ya tseo, mme leha ke ngola taba tseo, hase hore ho etswe jwalo bakeng sa ka; hobane haele hore motho a etse thoriso ya ka lefeela, nka ikgethela ho shwa. 16Hobane leha ke bolela Evangeli, teng ha ke na seo nka ithorisang ka sona, kahobane molao wa teng o ntlamile, mme ho madimabe nna ha ke sa bolele Evangeli! 17Ekare ha ke etsa jwalo ka ho rata, ke na le moputso teng; mme leha ke etsa ke sa rate, tshebetso ya yona e sa ntse e beilwe hodima ka. 18Hleka seo e leng moputso wa ka keng? Ke hobane, ha ke ntse ke bolela Evangeli, ke behela batho Evangeli ya Kreste, ka mokgwa o sa ba etsetseng boima, hore ke se ke ka ithusa ka tokelo eo ke nang le yona Evangeling.

19Hobane leha ke le ya sa ruwang ke motho, ke ikentse mohlanka wa bohle, ke tle ke rue ba bangata. 20Ho Bajuda, ke ikentse Mojuda, hore ke rue Bajuda; ho ba katlasa molao, ke ikentse ya leng katlasa molao, leha ke se katlasa molao, ke tle ke rue ba leng katlasa molao; 21ho ba seng katlasa molao, ke ikentse ya seng katlasa molao, leha ke se ya se nang molao ka nqa ho Modimo, athe ke molaong wa Kreste, ke tle ke rue ba seng katlasa molao; 22ho ba fokolang, ke ikentse ya fokolang, ho rua ba fokolang; ke ikentse ntho tsohle ho bohle, hore ke mpe ke pholose ba bang. 23Tsohle tseo ke di etsa ka baka la Evangeli, hore le nna ke tle ke be le kabelo teng.

24Na ha le tsebe hobane, haele ka ba mathang lephallong ho matha bohle; empa ya nkang moputso o ba mong feela? Mathang ka mokgwa oo le tlang ho o nka ka wona. 25Hape, e mong le e mong ya pheileng kgang ya ho betana, o itima tsohle; athe bona ba etsa hore ba fuwe moqhaka o bolang; empa rona re etsetsa ho fuwa o sa boleng. 26Ka mokgwa oo, le nna ha ke matha, ha ke mathe jwaloka hoja ke tlatselela; leha ke lwana, ha ke lwane jwaloka hoja ke otlana le moya feela: 27ke mpa ke laya mmele wa ka, ke ithapisetsa wona; esere mohlomong ha ke boleletse ba bang Evangeli, nna ka fumanwa ke sa lokelwa ke ho amohelwa.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index