Search form

I MARENA 11

Salomone o nyala basadi ba ditjhaba. — Ho kena bohedene. — Dira tsa Salomone. — Ho shwa ha hae.

1Ha ho sa balwe moradi wa Faro, morena Salomone a boela a rata basadi ba bangata ba ditjhaba, basadi ba Bamoabe, le Baammone, le Baedomo, le Basidone, le Bahethe; 2e le ba ditjhaba tseo Jehova a neng a itse ho bana ba Iseraele: Le se ke la ya ho tsona, le tsona di se ke tsa tla ho lona, esere mohlomong tsa kgelosetsa pelo tsa lona medimong ya tsona. Salomone a di kgomarela ke ho ba rata. 3A nyala basadi ba makgolo a supileng ba mafumahadi, a nka le direthe tse makgolo a mararo; basadi bao ba hae ba kgelosa pelo ya hae. 4Salomone, hobane a tsofale, basadi bao ba hae ba kgelosetsa pelo ya hae medimong esele, mme pelo ya hae ha e a ka ya hlola e eba ya Jehova, Modimo wa hae, kaofela ha yona, jwaloka pelo ya ntatae Davida. 5Salomone a latela Ashtarothe, modimo wa Basidone, le Milkome, manyala a Baamone. 6Kahoo, Salomone a etsa ho leng hobe pela Jehova, mme ha a ka a latela Jehova kahohle, jwaloka ntatae Davida. 7Salomone a hahela le Kemoshe, manyala a Bamoabe, nqalo e phahameng, leralleng le pela Jerusalema, a hahela le Moloke, manyala a bana ba Ammone. 8A etsetsa medimo ya basadi bohle ba hae ba baditjhaba jwalo; le bona ba tjhesetsa medimo ya bona dibano, ba e hlabela mahlabelo.

9Ebile moo Jehova a halefelang Salomone, hobane pelo ya hae e be e kgelohile ho Jehova, Modimo wa Iseraele, ya neng a iponahaditse ho yena habedi; 10ya neng a mo laele, a re, a se ke a latela medimo esele; a mpa a se ke a boloka seo Jehova a mo laetseng sona. 11Yaba Jehova o re ho Salomone: Erekaha o entse jwalo, o sa ka wa boloka selekane sa ka le ditaelo tsa ka, tseo ke o laetseng tsona, ruri ke tla haraswanya mmuso hodima hao, ke o nee mohlanka wa hao. 12Feela, nke ke ka etsa hoo o sa phela, ka baka la ntatao, Davida; ke mpa ke tla o haraswanya letsohong la mora wa hao. 13Hape, nke ke ka haraswanya mmuso wohle; ke tla nea mora hao leloko le le leng ka baka la mohlanka wa ka, Davida, le la Jerusalema, motse oo ke ikgethetseng wona.

14Jwale, Jehova a tsosetsa Salomone sera, e le Moedomo Hadade, wa lesika la morena wa Edomo. 15Hobane, mohla Davida a neng a futuhetse Edomo, Joabe, molaodi wa makgotla a hae, hoba a epele ditopo, a ya, a bolaya ba batona bohle ba Edomo. 16Joabe a dula teng, a ena le Baiseraele bohle, kgwedi tse tsheletseng, a ba a phetha ho bolaya ba batona bohle ba Edomo. 17Haele Hadade, a balehela Egepeta, a ena le Baedomo ba bang, bahlanka ba ntatae; ke ha Hadade a sa le monyenyane. 18Ba tloha Midiane, ba tla Parane; ba nkana le banna ba bang ba Parane, ba fihla Egepeta ho Faro, morena wa Egepeta. Yena a mo nea ntlo, a mo abela dijo, a mo sehela le naha. 19Hadade a kgahlisa Faro haholo, a nyadiswa ke yena ngwanabo mosadi wa hae, ngwanabo mofumahadi Thahepenese. 20Ngwanabo Thahepenese a mo tswalla moshemane Genubathe, eo Thahepenese a mo kgwisitseng tlung ya Faro; Genubathe a phela hara bara ba Faro, tlung ya Faro. 21Hadade, ha a utlwa, a le Egepeta, hobane Davida o orohetse ho bontatae, le hobane Joabe, molaodi wa makgotla, o faletse, a re ho Faro: Mphe tsela, ke boele naheng ya heso. 22Faro a re ho yena: O hlokang mona ha ka, ha o batla ho boela naheng ya heno na? A re: Ha ke hloke letho; feela, ntlohele, o mphe tsela.

23Hape, Modimo wa tsosetsa Salomone sera se seng; ke Resone, mora Eliada, ya neng a thobe ho monga hae, Hadadesere, morena wa Tsoba. 24A ya, a ipokellela banna, a ipea monga letshwele; ke mohla Davida a hlotseng Basiria. Ba ntoo ya Damaseka, ba dula teng, ba busa Damaseka. 25Ya eba sera ho Iseraele tshiung tsohle tsa Salomone; a totisa tsietsi tse hlahiswang ke Hadade; o ne a hloile Iseraele, mme o ne a busa Siria.

26Jeroboame, mora Nebathe, Moefrata wa Tsereda, mohlanka wa Salomone, le yena a kwenehela morena. Mmae e ne e le Tserua, mosadi wa mohlolohadi. 27Taba ke ena eo a kwenehetseng morena ka baka la yona: Salomone o ne a haha Millo, a thiba dikgeo tsa motse wa ntatae Davida. 28Monna eo, Jeroboame, e ne e le senatla le mohale. Salomone, ha a bona mohlankana eo hobane o sebetsa hantle, a mmea molebedi wa mosebetsi wohle o etswang ke ba ntlo ya Josefa. 29Mohlang oo, Jeroboame, ha e etswa Jerusalema, moporofeta Akija wa Silo a teana le yena tseleng, a apere kobo e ntjha; e ne e le bona ba babedi naheng. 30Akija a tshwara kobo e ntjha eo a e apereng, a e tabola ditsiba tse leshome le metso e mmedi. 31A re ho Jeroboame: Inkele ditsiba tse leshome, hobane ho itswe ke Jehova, Modimo wa Iseraele: Ke tla haraswanya mmuso letsohong la Salomone, ke o nee meloko e leshome. 32Yena o tla sala le leloko le le leng, ka baka la mohlanka wa ka Davida, le la Jerusalema, motse oo ke ikgethetseng wona hara metse yohle ya meloko ya Iseraele. 33Hobane ba ntahlile, ba ile ho sebeletsa Ashtarothe, modimo wa Basidone, le Kemoshe, modimo wa Bamoabe, le Milkome, modimo wa bana ba Ammone; ha ba ka ba tsamaya tseleng tsa ka, le ho etsa tse lokileng mahlong a ka, le ho ya ka ditaelo tsa ka le ka melao ya ka, jwaloka ntatae Davida. 34Feela, nke ke ka mo amoha mmuso kaofela; ke tla mmea morena ka tshiu tsohle tsa ho phela ha hae, ka baka la mohlanka wa ka Davida, eo ke mo kgethileng, ya bolokileng melao ya ka le ditaelo tsa ka. 35Ke mpa ke tla amoha mora hae mmuso, ke o nee wona, e leng meloko e leshome. 36Haele mora hae, ke tla mo nea leloko le le leng, hore mohlanka wa ka, Davida, a nne a be le lebone le tukang kamehla pela ka Jerusalema, motse oo ke ikgethetseng wona ho bea lebitso la ka ho wona. 37Wena, ke tla o kgetha, hore o buse kahohle kamoo pelo ya hao e lakatsang kateng; e tla ba wena morena wa Iseraele. 38Ekare ha o utlwa tsohle tseo ke tla o laela tsona, o tsamaya tseleng tsa ka, o etsa tse lokileng mahlong a ka, o boloka ditaelo tsa ka le melao ya ka, jwalokaha mohlanka wa ka Davida a entse, ke tla ba le wena, ke o hahele ntlo e tiileng, jwalokaha ke hahetse Davida, ke o nee Iseraele. 39Haele ditloholo tsa Davida, ke tla di kokobetsa ka baka la hoo, empa e seng kamehla. 40Ka baka leo, Salomone a batla ho bolaya Jeroboame, empa Jeroboame a tloha, a tshabela Egepeta ho Shishake, morena wa Egepeta, a dula Egepeta, Salomone a ba a shwa.

41Haele taba tse ding tsa Salomone, le tsohle tseo a di entseng, le bohlale ba hae, ha ke re, di ngodilwe bukeng ya ditaba tsa Salomone na?

42Matsatsi ao Salomone a busitseng Baiseraele bohle, a le Jerusalema, ya eba dilemo tse mashome a mane. 43Yaba Salomone o orohela ho bontatae, a patwa motseng wa Davida. Roboame, mora hae, ya eba morena tulong tsa hae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index