Search form

I MARENA 20

Akabe o hlola Ben-Hadade, morena wa Siria.

1Ben-Hadade, morena wa Siria, a bokella makgotla wohle a hae, a ena le marena a mashome a mararo a metso e mmedi, le dipere, le makoloi; a nyoloha, a futuhela Samaria, a o thibella. 2A romela manqosa ho Akabe, morena wa Iseraele, motseng, a re ho yena: Ben-Hadade o re: 3Silefera ya hao ke ya ka, le kgauta ya hao; basadi ba hao le bana ba hao ba batle le bona ke ba ka. 4Morena wa Iseraele a re: Ho jwalokaha o boletse, morena, monga ka; ke wa hao le tsohle tseo ke nang le tsona. 5Manqosa a boela a tla ho Akabe, a re: Ben-Hadade o re: Kamoo ke rometseng ho wena kateng, ka re: O nnee silefera ya hao, le kgauta ya hao, le basadi ba hao, le bana ba hao; 6hosasane, ha ho le jwalo, ke tla romela bahlanka ba ka ho wena, ba batlisise tlung ya hao le matlung a bahlanka ba hao, mme tsohle tse o kgahlang, ba tla di nka ka matsoho a bona, ba ye le tsona.

7Morena wa Iseraele a bitsa baholo bohle ba naha, a re: Utlwang, le tsebe hobane monna eo o rata ho hlahisa kotsi; hobane o rometse ho batla ho nna basadi ba ka, le bana ba ka, le silefera ya ka, le kgauta ya ka; mme ha ke a ka ka mo hanela le letho. 8Baholo bohle le setjhaba sohle ba re ho yena: O se ke wa mo mamela, o se ke wa dumela. 9Ebile o re ho manqosa a Ben-Hadade: Le tsebise morena, monga ka, le re: Tsohle tseo o rometseng pele ho di botsa ho nna, ke leng mohlanka wa hao, ke tla di etsa; haele tsena, ke a sitwa. Manqosa a tloha, a ya tsebisa Ben-Hadade.

10Ben-Hadade a romela hape ho yena, a re: Medimo e nketse ka hore le ka hore, ha lerole la Samaria le ka lekana diatla tsa setjhaba kaofela se ntatelang. 11Empa morena wa Iseraele a mo fetola, a re: Ya hlomelang dihlomo a se ke a ithorisa, jwaloka ya di rolang.

12Ben-Hadade ha a utlwa lentswe leo, a le ditenteng, a enwa le marena, a re ho bahlanka ba hae: Itokiseng. Mme ba itokisetsa ho lwantsha motse.

13Yaba ho fihla moporofeta e mong ho Akabe, morena wa Iseraele, a re: Jehova o re: Na bongata boo bo boholo o bo bone na? Bona, ke ya bo neela matsohong a hao kajeno, o tle o tsebe hobane ke nna Jehova. 14Akabe a re: E tla ba ka mang? Eo a re: Jehova o itse: E tla ba ka bahlankana ba babusisi ba dikarolo tsa naha. Akabe a re: Ke mang ya tla qala ho lwana? A re: Ke wena. 15Jwale, a bala bahlankana ba babusisi ba dikarolo tsa naha, ya eba batho ba makgolo a mabedi a mashome a mararo a metso e mmedi, a bala le setjhaba sohle sa bana ba Iseraele, ya eba batho ba kete tse supileng.

16Ba tswa motseng motshehare o moholo. Ben-Hadade o ne a ntse a enwa, a tahwa ditenteng, a ena le marena a mashome a mararo a metso e mmedi a mo tlatsitseng. 17Bahlankana ba babusisi ba dikarolo tsa naha ba tswa, ba eba sehloohong. Ben-Hadade a romela; a tsebiswa, ha thwe: Ho tsoile batho Samaria. 18A re: Leha ba ka tla ka tsa kgotso, ba tshwareng ba sa utlwa; ha ba tla ka tsa ntwa, le teng le ba tshware ba sa utlwa. 19Bahlankana ba babusisi ba dikarolo tsa naha ba tswa hae, ba lateletswe ke makgotla kaofela. 20Ba bolaya mong ka mong monna wa hae; Basiria ba baleha, Baiseraele ba ba ba ba phallela; Ben-Hadade yena, morena wa Siria, a baleha ka pere le bapalami ba bang. 21Le morena wa Iseraele a tswa hae, a qhala bapalami le ba makoloing, a bolaya Basiria ba bangatangata.

22Yaba moporofeta o tla ho morena wa Iseraele, a re ho yena: Iphe matla, o tsebisise, o bontshise seo o se etsang, hobane isao morena wa Siria o tla boya, a o lwantshe.

23Empa bahlanka ba morena wa Siria ba re ho yena: Medimo ya bona ke medimo ya dithaba, ba re hlotse ke hona; ha re ka ba lwantsha lehwatateng, ruri re ka ba hlola. 24Etsa hona: O tlose e mong le e mong wa marena ana tulong tsa hae, o bee balaodi ba makgotla bakeng sa wona. 25O ipatlele makgotla a ntwa a ka ka makgotla ao a senyehetsweng ke wona, o bee pere bakeng sa pere le koloi bakeng sa koloi, re ntoo ba lwantsha lehwatateng; ruri re tla ba hlola. A ba mamela, a etsa jwalo.

26Eitse isao, Ben-Hadade a bala Basiria, a tla Afeke, ho lwantsha Iseraele. 27Le bana ba Iseraele ba balwa, ba newa mefaho, ba ya ba kgahlanyetsa; bana ba Iseraele ba emisa mabapa le bona, ba le ka ka mehlatswana e mmedi ya dipodi. Basiria bona ba thibile naha.

28Ha tla monna wa Modimo, a re ho morena wa Iseraele; Jehova o re: Ka baka la hobane Basiria a ba itse: Jehova ke modimo wa dithaba, hase modimo wa mahwatata, ke tla neela bongata boo bo boholo matsohong a hao, le tle le tsebe hobane ke nna Jehova.

29Ba hlola ba emellane jwalo, ka ditshiu tse supileng; ka la bosupa ya kopana; bana ba Iseraele ba bolaya Basiria ba dikete tse lekgolo ka tsatsi le le leng, e le ba tsamayang ka maoto. 30Ba tlotseng ba tshabela motseng wa Afeke, empa lerako la wela hodima ba kete tse mashome a mabedi a metso e supileng ho ba tlotseng.

Ben-Hadade le yena a baleha, a kena motseng, a ipata phaposing e nngwe. 31Yaba bahlanka ba hae ba re ho yena: Re utlwile ha ho thwe: Marena a ntlo ya Iseraele ke marena a mosa; a re itlameng matheka ka masela a mahwashe, re rwale dithapo hloohong, re ye ho morena wa Iseraele; ekaba o tla o tlohela o phele. 32Ba itlama matheka ka masela a mahwashe, ba rwala dithapo hloohong, ba tla ho morena wa Iseraele, ba re: Mohlanka wa hao, Ben-Hadade, o re: O ntlohele ke phele. Akabe a re: Na o sa phela na? Ke ngwaneso. 33Banna bao ba lekanya eka ke taba e molemo; ba phakisa ba nka polelo eo ya hae, ba re: Ben-Hadade ke ngwaneno. A re: Eyang, le mo late. Ben-Hadade a tswela ho yena; mme Akabe a re: a kene koloing ya hae. 34Ben-Hadade a re: Metse eo ntate a e amohileng ntatao ke tla e busa; o tla iketsetsa diterata Damaseka, jwalokaha ntate a ne a iketseditse Samaria. Akabe a re: Ke tla o tlohela o ikele ka baka la selekane sena. Yaba o tlabola selekane le yena, a mo tlohela a ikela.

35Ebile e mong wa bara ba baporofeta o re ho molekana hae, ka taelo ya Jehova: Ako nkotle. Motho eo a hana ho mo otla. 36Eo a re: Kahobane o sa ka wa mamela lentswe la Jehova, etlare o sa tloha ho nna, tau e tla o bolaya. Yare a sa tloha ho yena, tau ya mo fihlela, ya mmolaya.

37A fihlela e mong, a re: Ako nkotle; mme motho eo a mo otla, a mo ntsha leqeba.

38Moporofeta a ntoo ya lebella morena tseleng, a ikentse osele ka ho itlama ka lesela mahlong. 39Ha morena a feta, a hoeletsa ho morena, a re: ke le mohlanka wa hao, ke be ke ile ntweng, mme ka bona motho a kgeloha, a tlisa motho ho nna, a re: Boloka motho enwa; ha a ka thoba, ho phela ha hao ho tla ema bakeng sa ho phela ha hae, kapa o lefe ka talenta ya silefera. 40Jwale nna mohlanka wa hao ha ke ntse ke sebetsa mane le mane, a ba siyo. Morena wa Iseraele a re ho yena: O ikahlotse e le wena. 41Yena a mpa a phakisa a tlosa lesela mahlong a hae; yaba morena wa Iseraele o mo tseba hobane ke e mong wa baporofeta. 42Eo a re: Jehova o re: Erekaha o tlohetse monna eo ke neng ke mo neetse timelo, ho phela ha hao ho tla ema bakeng sa ho phela ha hae, le setjhaba sa hao se tla ema bakeng sa setjhaba sa hae. 43Morena wa Iseraele a ikela hae, a hloname, a halefile, mme a fihla Samaria.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index