Search form

I MARENA 7

Ho hahuwa ntlo ya Salomone.

1Salomone a ikgahela le ntlo ya hae ka dilemo tse leshome le metso e meraro, mme a phetha ntlo ya hae yohle.

2A haha ntlo ya Moru wa Lebanone; boholo ba yona e ne e le ditswe tse lekgolo, bophara e le ditswe tse mashome a mahlano, bophahamo e le ditswe tse mashome a mararo, e eme ka mathathamo a mane a ditshiya tsa kedare, tse kopantsweng kahodimo ka difate tsa kedare. 3A kwahela ka kedare dikamore tse mashome a mane a metso e mehlano, tse hahilweng hodima ditshiya di le leshome le metso e mehlano lethathamong le leng le le leng. 4Ha eba le mathathamo a mararo a difensetere tse hlahelang kantle, tse tadimaneng ka boraro. 5Haele mamati le difate tsa menyako, e ne e le difate tse meetse e mene e lekaneng, di tadimane ka tharo.

6A ntoo etsa mathule a ditshiya; bolelele ba wona e le ditswe tse mashome a mahlano, le bophara e le ditswe tse mashome a mararo; mme ha eba mathulenyana pela wona, a ena le ditshiya le methatinyana pela wona.

7A etsetsa terone eo a tla ahlolela ho yona mathule a bitswang mathule a kahlolo; a kata fatshe hohle ho wona ka kedare.

8Ntlo eo a tla phela ho yona, e leng lebaleng le leng, kamora mathule, ya etswa ka mokgwa o le mong. Salomone a hahela le moradi wa Faro eo a mo nyetseng ntlo e kang mathule ao.

9Matlo ao kaofela a hahuwa ka majwe a hlokwang, a betlilweng ka tekano ya teng, a sagilweng ka disaga, kahare le kantle, ho qala ka motheo ho isa sehlohlolong, le ho tloha kantle ho isa lebaleng le leholo. 10Motheo ya eba wa majwe a hlokwang, e le majwe a matonanahadi, majwe a ditswe tse leshome, le majwe a ditswe tse robileng meno e le mmedi. 11Kahodima wona, ha hahuwa ka majwe a hlokwang, e le majwe a betlilweng ka tekano ya wona, le ka dikedare. 12Lebala le leholo le neng le pota matlo la teelwa hare ka majwe a kolohantsweng ka boraro, a betlilweng, le ka lethathamo la difate tsa kedare, kamoo ho neng ho entswe kateng le lebaleng le hare la ntlo ya Jehova, le mathuleng a ntlo.

Ditshiya tse pedi tsa koporo; lewatle la koporo; merifi; mesebetsi e meng ya tempele.

13Yaba Salomone o romela ho lata Hirame wa Tire; 14e ne e le mora wa mosadi wa mohlolohadi wa leloko la Nefthali, ntatae e le motho wa Tire, lelala la koporo; e ne e le motho ya nang le kelello le kutlwisiso, le masene a ho sebetsa mesebetsi yohle ya koporo. A tla ho morena Salomone, a sebetsa mesebetsi ya hae yohle.

15A tsholla ditshiya tse pedi tsa koporo; bolelele ba e nngwe le e nngwe ya eba ditswe tse leshome le metso e robileng meno e mmedi; tekanyo ya bothitja ba e nngwe le e nngwe ya eba ditswe tse leshome le metso e mmedi. 16A etsa dihlooho tsa ditshiya tse pedi ka koporo e tsholotsweng, hore di bewe hodima ditshiya, bolelele ba hlooho e nngwe e le ditswe tse hlano, bolelele ba hlooho ya bobedi e le ditswe tse hlano. 17Mekgabo e kang matanta, le e kang meqhaka, ya etsetswa dihlooho tsa ditshiya, ya hlooho e nngwe ya supa, ya hlooho e nngwe le yona ya supa. 18Hape, ho ne ho le melala e mmedi ya digaranata e potang matanta a rwesang dihlooho tse hodima ditshiya; le hlooho ya bobedi ya etswa jwalo. 19Hape, dihlooho tse hodima ditshiya tsa mathule tsa etsetswa mokgabo o kang dipalesa, o ditswe di nne. 20Dihlooho, tse ditshiyeng tse pedi di ne di na le molala wa digaranata kahodima mpa e hodima matanta, mme digaranata tse makgolo a mabedi tsa phetha molala; le hlooho e nngwe ya etswa jwalo. 21Jwale, a hloma ditshiya, di lebane le mathule a tempele; a hloma tshiya tsohong le letona la wona, a e rea Jakine (o tla tiisa); a hloma e nngwe ho le letshehadi, a e rea Boase (o ne le matla). 22Mokgabo o kang dipalesa wa etsetswa dihlooho tsa ditshiya. Ebile moo mosebetsi wa ditshiya o phethwang.

23Yaba o etsa letsha le tsholotsweng, ya eba ditswe tse leshome ho nka morumong o mong ho isa ho o mong, le le letjhitja, botebo ba lona e le ditswe tse hlano, tekanyo ya botjhitja e le ditswe tse mashome a mararo. 24Katlase ho morumo, e ne e le molala wa dithola tse leshome ka setswe se seng le se seng, tse potang letsha; dithola tsa tshollwa, tsa etswa melala e mmedi ha di tshollwa. 25La bewa hodima dikgomo tse leshome le metso e mmedi, tse tharo di lebile leboya, tse tharo di lebile bophirimatsatsi, tse tharo di lebile borwa, tse tharo di lebile botjhabatsatsi; letsha la bewa hodima tsona, di furallane. 26Botenya ba lona e ne e le bophara ba seatla, morumo wa lona wa bophara ba seatla, morumo wa lona wa bopjwa jwaloka morumo wa pitsa, o tshwana le dipalesa; le ne le tshelwa dibathe tse kete tse pedi.

27A ntoo etsa didulwana tse leshome tsa koporo; boholo ba sedulwana se seng e ne e le ditswe tse nne, bophara e le ditswe tse nne, bolelele e le ditswe tse tharo. 28Didulwana tsa etswa jwana: Tsa eba le mahlakore, mme mahlakore a fapjwa ka ditshenatshe tsa koporo. 29Mahlakoreng a fapilweng ka ditshenatshe ho ne ho na le ditau le dikgomo le dikerubime; hodima ditshenatshe ho ne ho le jwalo, katlasa ditau le dikgomo ho ne ho na le mekadi e lepeletseng. 30Sedulwana se seng le se seng se ne se na le mabidi a mane a koporo le diase tsa koporo; dintlheng tsa tsona tse nne, ho ne ho le mahetla; mahetla ao a tsholotsweng a ne a le tlasa morifi, mme kamorao ho mahetla ho ne ho le meqhaka. 31Molomo wa morifi o hara hlooho le hodima yona, bolelele ba wona e ne e le setswe se le seng, molomo wa wona o le motjhitja, o ka wa mesebetsi e jwalo, boahlamo ba wona e le setswe se nang le halofo; molomong ho ne ho le ditshwantsho tse betlilweng, mme mahlakore a wona a ne a le meetse e mene e lekanang, a se matjhitja. 32A bea mabidi a mane tlasa mahlakore, ditshepe tse tshwereng diase tsa mabidi di ne di etswa sedulwaneng, bolelele ba lebidi e le setswe se nang le halofo. 33Ho etswa ha mabidi e be e kaha lebidi la koloi; le mahetla a wona, le botjhitja ba wona, le dipeke tsa wona, le dinafo tsa wona, tsohle di ne di tsholotswe. 34Le mahetla a mane a ne a le teng dintlheng tse nne tsa sedulwana, mahetla a ne a etswa sedulwaneng. 35Kahodima sedulwana ho ne ho na le botjhitja, bolelele ba bona e le setswe se le seng, mme kahodima sedulwana, ho ne ho le mahetla le mahlakore a sona, a etswa ho sona. 36A betla dikerubime le ditau le dipalema mamating a mahetla a sona le mahlakoreng a sona, kamoo sebaka se leng ka teng; ho ne ho le meqhaka e potang. 37A bopa didulwana tse leshome jwalo; tsohle tsa eba mmopo o le mong, le tekano e le nngwe, le boholo bo lekanang.

38A ntoo bopa merifi e leshome ya koporo, morifi o mong le o mong o tshetse dibathe tse mashome a mane. Morifi o mong le o mong boholo ba wona e ne e le ditswe tse nne, mme sedulwana se seng le se seng ho tse leshome se ne se na le morifi wa sona. 39A bea didulwana tse hlano lehlakoreng le letona la ntlo, tse hlano tse ding ho le letshehadi la ntlo; a bea letsha lehlakoreng le letona la ntlo, ho leba nqa botjhabatsatsi, e le ka nqa borwa.

40Hirame a bopa le dipitsa, le dikgarafu, le mafiswana.

Hirame a phetha jwalo mosebetsi wohle wa ntlo ya Jehova, oo a o laetsweng ke morena Salomone: 41e le ditshiya tse pedi, le dihlooho tse tjhitja tse pedi, tse hodima ditshiya, le matanta a mabedi a kgabisang dihlooho tse tjhitja tse pedi, tse hodima ditshiya; 42le digaranata tse makgolo a mane tsa matanta a mabedi; le melala e mmedi ya digaranata letanteng le leng le le leng, ho kgabisa dihlooho tse tjhitja tse pedi tse ditshiyeng. 43A bopa le didulwana tse leshome, le merifi e leshome e didulwaneng; 44le letsha le le leng, le dikgomo tse leshome le metso e mmedi, tlasa letsha; 45le dipitsa le dikgarafu, le mafiswana. Mesebetsi eo yohle ya ntlo ya Jehova, e entsweng ke Hirame ka taelo ya morena Salomone ya etswa ka koporo e benyang. 46Morena a e tsholla lehwatateng la Jordane, letsopeng le mahareng a Sukkothe le Tsarthane. 47Salomone ha a ka a lekanya boima ba mesebetsi eo ka baka la bongata ba yona; le boima ba koporo ha bo a ka ba hlahlojwa.

48Salomone a phetha mesebetsi yohle ya ntlo ya Jehova, e le aletare ya kgauta, le tafole ya kgauta ya mahobe a pontsha; 49le dikandelare tsa kgauta e hlwekileng; tse hlano tsa bewa ho le letona, tse hlano tse ding ho le letshehadi, pela sehalaledisiso, le dipalesa tsa tsona, le dilampi, le dikere tsa kgauta, 50le dipitsana, le matlao, le mafiswana, le dikgaba, le dipitsa tsa dibano tsa kgauta e hlwekileng, le mahokelo a kgauta a mamati a ntlo e hare, e leng sehalaledisiso, le a mamati a ntlo ya tempele.

51Ha phethwa jwalo mosebetsi wohle oo morena Salomone a o etseditseng ntlo ya Jehova. Salomone a ntoo tlisa le mesebetsi e kgethetsweng Modimo ke ntatae Davida, e le silefera le kgauta le dipitsa, a di bea dipolokelong tsa matlotlo a ntlo ya Jehova.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index