Search form

I SAMUELE 10

1Yaba Samuele o nka lenaka la ole, a le tshollela hloohong ya hae, a mo aka, a re: Ha ke re, Jehova o o tlotseditse hore o be modisa wa setjhaba sa lefa la hae na? 2Ha re kgaohana le wena kajeno, o tla kgahlana le banna ba babedi lebitleng la Ragele, moeding wa Benjamine, Tseltsa; ba tla re ho wena: Di bonwe diesele tseo o ileng ho di batla; bona, ntatao o lebetse taba tsa diesele, o se a belaela bakeng sa lona, o re: Haele mora ka, ke tla etsa jwang bakeng sa hae? 3Ha o tloha teng o eya pele, o tla fihla eikeng ya Thabore; teng o tla kgahlanyetswa ke banna ba bararo, ba yang ho Modimo Bethele; e mong o isa potsanyane tse tharo, e mong o jere polokwe tse tharo tsa bohobe, e mong o jere lekuka la veine. 4Ba tla o dumedisa, ba o fe polokwe tse pedi tsa bohobe, tseo o tla di amohela matsohong a bona. 5Kamorao, o tla fihla Gibea-Elohime, moo qhobosheane ya Bafilesta e leng teng; etlare ha o fihla motseng, o tla teana le sehlopha sa baporofeta ba theohang nqalong e phahameng, ba eteletswe pele ke phala le moropa le lesiba le harepa, ba ntse ba porofeta. 6Le wena, moya wa Jehova o tla o tshwara, mme o tla porofeta le bona, o be o fetohe motho osele. 7Jwale, ha o hlahelwa ke dipontsho tseo, o tle o etse kamoo o tla iphihlela ho le kateng, etswe Modimo o na le wena. 8O tla nketella pele ho ya Gilgale, hobane ke tla theohela ho wena teng, ke tle ke hlabe mahlabelo a ditjheso le a diteboho. O ke o ntebelle tshiu tse supileng, ke be ke fihle ho wena, ke o tsebise seo o tla se etsa.

9Eitse Saule ha a furalla, ha ba kgaohana le Samuele, Modimo wa mo fa pelo e ntjha, a ba a hlahelwa tsatsing leo ke dipontsho tseo tsohle. 10Eitse ha a fihla Gibea, a bona sehlopha sa baporofeta se mo kgahlanyetsa; yaba moya wa Modimo o a mo tshwara, a porofeta hara bona. 11Bohle ba neng ba mo tseba pele, ha ba mmona a porofeta le baporofeta, ba buisana, ba re: Taba ke efe e hlahetseng mora Kishe? Ana le Saule ke e mong wa baporofeta na? 12E mong wa teng a araba, a re: Homme ntata bona ke mang? Ha ho le jwalo, taba ena ya eba maele, ha thwe: Ana le Saule ke e mong wa baporofeta na? 13Eitse hobane a qete ho porofeta, a ya nqalong e phahameng.

14Rangwana a Saule a ba botsa yena le mohlankana wa hae, a re: Le ne le ile kae? A re: Re ne re ile ho batla diesele, ra mpa ra se ke ra di bona, ra ba ra ya ho Samuele. 15Rangwanae a Saule a re: Ako ntsebise seo Samuele a le boleletseng sona. 16Saule a re ho rangwanae: O hlile o re tsebisitse hore diesele di bonwe. Haele taba ya borena, a se ke a mo tsebisa kamoo e kileng ya buwa kateng ke Samuele.

17Jwale, Samuele a memela setjhaba Mitspe pela Jehova. 18A re ho bana ba Iseraele: Ho itswe ke Jehova, Modimo wa Iseraele: Ke ne ke nyolle Baiseraele Egepeta, ka ba ka le namolela matsohong a Baegepeta le matsohong a marena wohle a nnileng a le hlorisa. 19Empa kajeno, le lahlile Modimo wa lona, wona o le lwetseng tsietsing tsa lona tsohle le mahlomoleng a lona wohle, la re ho wona: Tjhe, o re beele morena. Ha ho le jwalo, itlhahiseng jwale pela Jehova ka meloko ya lona le ka dikete tsa lona.

20Ebile Samuele o atametsa meloko yohle ya Iseraele, mme leloko la Benjamine la kgethwa. 21Jwale, a atametsa leloko la Benjamine ka methapo ya lona, mme ha kgethwa mothapo wa Matri, ha ba ha kgethwa Saule, mora Kishe; a batlwa, a mpa a se ke a fumanwa. 22Ba boela ba botsa Jehova, ba re: Na monna elwa a ke ke a tla mona na? Jehova a re: Bonang, ke yane, o ipatile diphahlong. 23Yaba ba titima, ba mo ntsha teng, mme ha a eme hara setjhaba, o ne a feta bohle ba setjhaba ka bolelele, a tswile ka mahetla. 24Samuele a re ho setjhaba kaofela: Na le a bona hobane ya kgethilweng ke Jehova hara setjhaba sohle, ha ho e mong ya jwaloka yena na? Mme setjhaba sohle sa howeletsa, sa re: A ho phele morena!

25Samuele a tsebisa setjhaba mekgwa ya borena, a e ngola bukeng, a e bea pela Jehova. Ebile Samuele o kgutlisa setjhaba kaofela, a re: E mong le e mong a ye ha hae.

26Le yena Saule a ya ha hae Gibea, a ena le sehlopha sa batho bao dipelo tsa bona di amilweng ke Jehova. 27Haele bara ba bang ba Beliale, ba re: Motho eo a ka re namolela jwang? Ba mo nyedisa ke hona, ba se ke ba mo isetsa dinyehelo; a mpa a se ke a re letho.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index