Search form

I SAMUELE 14

1Ka tsatsi le leng, Jonathane, mora Saule, a re ho mohlankana ya jereng dibetsa tsa hae: A re ye, re fetele ho ba qhobosheaneng ya Bafilesta, e leng mose wane, maloka le mona. A mpa a se ke a tsebisa ntatae.

2Haele Saule, o ne a ntse a dutse pheletsong ya Gibea, tlasa sefate sa garanata, se leng Migrone, setjhaba se dutseng ho yena e batla e le batho ba makgolo a tsheletseng. 3Akia, mora Akitube, ngwanabo Ikabode, mora Finease, mora Eli, e ne e le moprista wa Jehova, Silo, a apere efoda. Mme setjhaba se ne se sa tsebe hobane Jonathane o ile. 4Dipakeng tsa makgalo ao Jonathane a tla leka ho tshelela ho ya qhobosheaneng ya Bafilesta, ka kwano lefika le ne le le teng, le ka nqane lefika le ne le le teng, lebitso la le leng e le Botsetse, lebitso la la bobedi e le Sene. 5Ntlha ya le leng e ne e tadimile leboya, malokana le Mikmashe, ya la bobedi e ne e tadimile borwa, malokana le Gibea.

6Jonathane a re ho mohlankana ya jereng dibetsa tsa hae: A re ye, re tshelele ho ya qhobosheaneng ya maqai ano; mohlomong Jehova a ka re thusa; hobane ha ho kamoo Jehova a ka sitwang kateng, ho pholosa ka ba bangata, leha e le ka ba seng bakae. 7Mojari wa dibetsa, a re: Etsa kahohle kamoo o ratang kateng; tsamaya feela, ke nna enwa, ke na le wena kahohle kamoo o ratang kateng. 8Ebile Jonathane o re: Bona, re tla tshelela ho banna bane, re itlhahise ho bona. 9Ha ba ka re ho rona, re eme, ba be ba fihle ho rona, re tla ema moo re leng teng, re se ke ra hlwella ho bona. 10Ha ba ka re, re hlwelle ho bona, teng re tla hlwa, hobane etlaba Jehova o ba neetse matsohong a rona: hona e tla ba pontsho ho rona. 11Eitse ha ba itlhahisa ba babedi ho ba qhobosheaneng ya Bafilesta, Bafilesta ba re: Bonang, Baheberu ke bane, ba tswa mekoting eo ba ipatileng ho yona.

12Jwale, banna ba qhobosheaneng ba re ho Jonathane le ho lehlahana la hae: Hlwellang ho rona, mme re tla le tsebisa taba. Ebile Jonathane o re ho lehlahana la hae: Hlwa o ntshale morao, hobane Jehova o ba neetse matsohong a Baiseraele. 13Jonathane a nyoloha a kgasa ka maoto le ka matsoho, lehlahana la hae le mo setse morao, mme Bafilesta ba wa pela Jonathane, mme lehlahana la hae la ba bolaya le le kamora hae. 14Polao eo ya ho qala ya Jonathane, ba ena le lehlahana la hae, ya eba ya batho ba batlileng ba eba mashome a mabedi, ka sebaka se kang halofo ya tema ya naha. 15Jwale, ha tsoha moferefere diahelong, le naheng, le hara setjhaba kaofela; mme ba qhobosheaneng le ba neng ba tswetse ho ya hapa ba tshona le bona, mme lefatshe la reketla, mme ya eba letsoso la Modimo. 16Balebedi ba Saule ba neng ba le Gibea wa Benjamine, ha ba tadima, ba bona bongata bo fela, bo ntse bo eya bo qhalana. 17Ebile Saule o re ho setjhaba se dutseng ho yena: Balang jwale, le bone hore na ke mang ya tlohileng ho rona. Ha ba badile, ba fihlela Jonathane le lehlahana la hae ba le siyo. 18Saule a re ho Akia: Atametsa areka ya Modimo. Hobane areka ya Modimo e ne e le teng hara bana ba Iseraele mohlang oo. 19Saule a re a sa bua le moprista, moferefere wa nna wa tota le ho ata haholo diahelong tsa Bafilesta. Saule a re ho moprista: Honyetsa letsoho la hao. 20Jwale, Saule le setjhaba kaofela se dutseng ho yena, ba phutheha, mme ba ba moo e lwanang; ba fihlela Bafilesta ba hlabana ka marumo e le bona, ho le moferefere o moholo haholo. 21Le Baheberu ba neng ba le hara Bafilesta, jwaloka pele, ba neng ba tlile le bona ntweng, ba tswa kahohle, ba ikopanya le Baiseraele ba leng ho Saule le Jonathane. 22Le banna bohle ba Iseraele, ba neng ba ipatile thabeng ya Efraime, ha ba utlwa hoba Bafilesta ba balehile, ba ba phallela ka ntwa. 23Jehova a namolela Iseraele jwalo tsatsing leo; ntwa yona ya fetela pele, ho ya fihla Bethe-Avene.

24Banna ba Iseraele ba ne ba kgathetse tsatsing leo; empa Saule a hlapantsha setjhaba, a re: Ho rohakwe motho ya jang dijo ho isa mantsiboya, ke be ke iphetetse ho dira tsa ka. Ka baka leo, setjhaba kaofela ha se a ka sa utlwa bohobe. 25Athe bohle ba ne ba kene morung, moo dinotshi di neng di le teng fatshe. 26Setjhaba ha se kena morung, leha se bona dinotshi tse rothelang fatshe, ha ho a ka ha eba le a mong ya di isang molomong ka letsoho, hobane setjhaba se ne se tshaba hlapanyo. 27Haele Jonathane, o ne a sa ka a utlwa ha ntatae a hlapantsha setjhaba; ka baka leo, a isa ntlha ya lere leo a le tshwereng, a e kenya kgekgeng, a ntoo isa ka letsoho molomong wa hae, mme mahlo a hae a ela. 28Empa e mong wa setjhaba a bua, a re: Ntatao o hlapantshitse setjhaba ka ho re: Ho rohakwe motho ya jang dijo kajeno. Athe setjhaba se kgathetse. 29Yaba Jonathane o re: Ntate o tsieditse setjhaba; a le ke le boneng hobane mahlo a ka a edile, ke hobane ke latswitse dinotshi tsena hanyenyane. 30Le hojane ebeba setjhaba se jele kajeno tsa kgapo e fumanweng ho dira tsa sona, ha ke re, polao ya Bafilesta e ka be e bile kgolo ka ho fetisisa na?

31Tsatsing leo, ba bolaya Bafilesta ho tloha Mikmashe, ho ya fihla Ajalone, empa setjhaba se ne se kgathetse haholo. 32Jwale, setjhaba sa itihela kgapong, sa tshwara dinku le dikgomo le manamane, sa di hlabela fatshe, mme sa di jellela hammoho le madi. 33Saule a tsebiswa, ha thwe: Bona, setjhaba se sitelwa Jehova ka ho jellela le madi. A re: Le fela le tlotse; mphikolosetseng lejwe le leholo hona jwale. 34Yaba Saule o re: Eyang le setjhaba, le bolelle e mong le e mong hore a tlise mona ho nna kgomo ya hae le nku ya hae, a e hlabe mona, a e je; le se ke la sitelwa Modimo ka ho jellela le madi. Bohle ba setjhaba ba tlisa e mong le e mong kgomo ya hae bosiung boo, mme ba di hlabela teng. 35Saule a hahela Jehova aletare; ke yona aletare ya ho qala eo a e hahetseng Jehova.

36Ebile Saule o re: A re theoheng, re phallele Bafilesta le bosiu, re tle re ba qete ho isa ka meso, re se ke ra lesa le a mong ho bona. Ba re: Etsa kahohle kamoo o ratang kateng. Empa moprista a re: A re atameleng ho Modimo mona. 37Saule a botsa Modimo, a re: Ana ke tla tloha, ke phallele Bafilesta na? Ana o tla ba neela matsohong a Baiseraele na? Empa Modimo o se ke wa mo araba letho tsatsing leo. 38Ebile Saule o re: Lona bohle balaodi ba setjhaba, atamelang mona, le tle le tsebe, mme le bone bobe na ke bofe bo entsweng kajeno; 39hobane, ka Jehova ya phelang, ya namoletseng Iseraele, leha bo ka ba ho mora ka Jonathane, o tla shwela ruri. Mme ho se ke ha eba le a mong wa setjhaba ya mo fetolang. 40Yaba o re ho Baiseraele bohle: Emang, lona, ka nqa e nngwe; nna le Jonathane mora ka, re tla ema kahosele. Setjhaba sa re ho Saule: Etsa kamoo o ratang kateng. 41Saule a re ho Jehova: Oho Modimo wa Iseraele, hlahisa nnete. Jonathane le Saule ba tshwarwa, setjhaba sona sa tswa. 42Saule a re: Ho laolwe nna le mora ka Jonathane. Mme Jonathane a tshwarwa. 43Yaba Saule o re ho Jonathane: Ntsebise seo o se entseng. Jonathane a mo tsebisa, a re: Ke fela ke latswitse dinotshi hanyenyane ka ntlha ya lere leo ke neng ke le tshwere; ke nna enwa, nke ke shwe! 44Saule a re: Modimo o nketse ka hore le ka hore, ha o sa shwele ruri, Jonathane. 45Empa setjhaba sa re ho Saule: Hleka Jonathane a ka shwa, e le yena ya namoletseng Iseraele hakakalo na? Le ho leka! Ka Jehova ya phelang, ha ho ka ke ha wela fatshe qoba leha e le nngwe ya moriri wa hlooho ya hae, hobane kajeno o sebedisane le Modimo. Kahoo, setjhaba sa pholosa Jonathane, hore a se ke a shwa. 46Yaba Saule o kgutlela Bafilesta, mme Bafilesta ba ikela ha habo bona.

47Saule hobane a nke borena Iseraeleng, a futuhela dira tsa hae tse mo potileng kahohle, e le Bamoabe, le bana ba Ammone, le Baedomo, le marena a Tsoba, le Bafilesta, mme hohle moo a neng a eya, o ne a hlola. 48A nna a etsa ka matla, a hlola le Baamaleke, mme a namolela Baiseraele matsohong a ba ba hlorisang.

49Haele bara ba Saule, e ne e le Jonathane, le Jishvi, le Malkishua; mabitso a baradi ba hae ba babedi ke ana: lebitso la wa matsibolo e ne e le Merabe, lebitso la e monyenyane e le Mikale. 50Lebitso la mosadi wa Saule e ne e le Akinohame, moradi wa Akimaatse. Lebitso la molaodi wa makgotla a hae e ne e le Abnere, mora Nere, rangwana Saule. 51Kishe, ntata Saule, le Nere, ntata Abnere, e ne e le bara ba Abiele.

52Ntwa e kgolo ya nna ya eba teng ya Saule le Bafilesta ka tshiu tsohle tsa hae. Mme Saule, enere ha a bona monna ya matla, leha e le monna ya bohale, o ne a inkela yena.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index