Search form

I SAMUELE 25

Ho shwa ha Samuele. — Nabale o fapana le Davida; kelello ya Abigaile.

1Mohlang oo, Samuele a shwa, mme Baiseraele bohle ba phutheha, ba mo llela, mme ba mo epela ha hae Rama. Mme Davida a tloha, a theohela feelleng la Parane.

2Moo Maone, ha bo ho le monna, eo mehlape ya hae e leng Karmele; e ne e le motho ya ruileng haholo, a ena le dikete tse hlano tsa dinku, le sekete se le seng sa dipodi; o ne a ile ho kuta dinku tsa hae Karmele. 3Bitso la monna eo e ne e le Nabale, bitso la mosadi wa hae e le Abigaile; e ne e le mosadi ya kelello e edileng, ya sebopeho se setle; monna wa hae yena o ne a le thata, a le mobe metsamaong ya hae; e ne e le wa mofuta wa Kalebe.

4Davida ha a le feelleng, a utlwa ha ho thwe: Nabale o kuta dinku tsa hae. 5Ka baka lena, Davida a roma bahlankana ba leshome, mme Davida a re ho bahlankana: Nyolohelang Karmele, le ye ho Nabale, le mo dumedise ka lebitso la ka. 6Le re ho yena: Kgotso e be ho wena ho pheleng, kgotso e be ho ba ntlo ya hao, kgotso e be le ho tsohle tsa hao! 7Ke tswa utlwa hobane o na le bakuti. Badisa ba hao ba nnile ba dula le rona, re sa ba tshwenye; ha ba ka ba timellwa ke letho ka tshiu tsohle tseo ba nnileng ba dula Karmele ka tsona. 8Leha o ka botsa bahlanka ba hao, ba tla o bolella. Ha ho le jwalo, bahlankana bao ba ka ba ke ba bone mohau ho wena, hobane re hlahetswe ke tsatsi le letle; ke a o kopa, ke re, o nee bahlanka ba hao le mora hao Davida seo o tla iphihlela o ena le sona.

9Bahlankana ba Davida ba ya ka taba tseo, mme ba di bolela tsohle ho Nabale ka lebitso la Davida, ba ntoo kgutsa. 10Nabale a mpa a fetola bahlanka ba Davida, a re: Davida ke mang? Mora Jese ke mang na? Mehleng ena ya kajeno ho na le bahlanka ba bangata ba thobang e mong le e mong ho monga hae. 11Hleka ke tla nka bohobe ba ka, le metsi a ka, le nama ya ka eo ke e hlabetseng bakuti ba ka, hore ke e nee banna bao ke sa tsebeng le moo ba tswang teng na?

12Ebile banna ba Davida ba boya ka tsela ya bona, ba kgutla, ba tla mo phetela mantswe ao wohle. 13Davida a re ho banna ba hae: E mong le e mong a nke sabole ya hae. E mong le e mong a nka sabole ya hae, le Davida a nka sabole ya hae; ba tloha, ba ya le Davida, e batlile e eba batho ba makgolo a mane, ha sala ba makgolo a mabedi le diphahlo.

14Empa e mong wa bahlanka ba Nabale a tsebisa Abigaile, mohatsa Nabale, a re: Bona, Davida o ne a romile manqosa, a le feelleng, ho tla dumedisa mong a rona, o mpa a ba omantse. 15Athe banna ba Davida ba ne ba re entse hantle haholo; ha ba ka ba re tshwenya, le rona ha re a ka ra timellwa ke letho ka tshiu tsohle tseo re nnileng ra tsamaya le bona naheng. 16E ne e le lerako ho rona bosiu le motshehare ka tshiu tsohle tseo re nnileng ra dula le bona, re ntse re disitse dinku. 17Jwale, o ka tseba, le ho bona seo o ka se etsang; hobane monga rona le bohle ba ntlo ya hae ba se ba reretswe bobe; hape, ke motho ya bohale, ha ho motho ya ka buang le yena.

18Ha ho le jwalo, Abigaile a phakisa a nka makgolo a mabedi a dipolokwe, le makuka a mabedi a veine, le nku tse hlano tse seng di lokisitswe, le ditekanyo tse hlano tsa diqhome, le lekgolo le le leng la merara, le makgolo a mabedi a dinkgwa tsa difeiye, a di belesa dieseleng. 19A re ho bahlanka ba hae: Fetelang pele, nna ke se ke le sala morao. Empa a se ke a tsebisa monna wa hae Nabale. 20Ebile o kalla esele, mme ha a theoha moo tsela e potellang thabeng, yaba e se e le ha Davida le banna ba hae ba theoha, ba tla kgahlana le yena, mme a teana le bona. 21Haele Davida o ne a itse: Ke entse lefeela, ha ke bolokile dintho tsohle tsa monna eo feelleng, ho sa ka ha timela letho leha le le leng la hae, ha a busetsa ho nna botle ka bobe. 22Modimo o etse dira tsa Davida ka hore le ka hore, ha nka siya letho leha le le leng la hae, kapa monna, ha bo esa. 23Abigaile, ha a bona Davida, a phakisa a theoha eseleng, a itihela fatshe ka sefahleho sa hae, a inamela fatshe. 24A itihela maotong a hae, a re: Molato e be wa ka, monghadi; leha ho le jwalo, lekgabunyane la hao le ke le bue tsebeng tsa hao, mme o utlwe mantswe a lekgabunyane la hao. 25Monghadi wa ka a se ke a tsotella motho eo ya bohale, Nabale; hobane o ka lebitso la hae; lebitso le hae ke Nabale (lewatla); mme bowatla bo ho yena. Haele nna, ke le lekgabunyane la hao, ha ke a ka ka bona bahlankana bao monghadi wa ka a kileng a ba roma. 26Ha ho le jwalo, monghadi, ka Jehova ya utlwang, le ka moya wa hao o utlwang, efela ke Jehova ya o thibetseng, hore o se tle ho tsholla madi, le ho iphetetsa ka letsoho la hao. Dira tsa hao, le ba batlelang monga ka bobe, ba be jwaloka Nabale. 27Mpho ke ena eo lekgabunyane la hao le tlileng le yona ho monghadi; e ke e newe bahlankana ba tsamayang le monga ka. 28O nteballe molato, ke le lekgabunyane la hao. Jehova a etsetse monga ka ntlo e tiileng; hobane ke wena, monghadi, ya lwanang dintwa tsa Jehova, mme bobe ha bo a ka ba fumanwa ho wena le ka mohla o le mong. 29Leha motho a ka tsoha ho o hlorisa le ho o bolaya, moya wa monghadi o tla phuthelwa sephuthelong sa ba phelang ho Jehova, Modimo wa hao. Haele bophelo ba dira tsa hao, bo tla lahlelwa hole, ka mokgwa o kang wa tswibila. 30Etlare hobane Jehova a etsetse monghadi tsohle tse ntle tseo a di buileng bakeng sa hao, a o beile morena wa Iseraele, 31ha ke re, taba eo ya ho ya tsholla madi, ho se molato, le ho iphetetsa, e tla ba kgopiso ho wena le ntho e hlabang pelo ya monghadi na? Etlere hobane Jehova a o etsetse hantle, monghadi, o tle o hopole lekgabunyane la hao.

32Ebile Davida o re ho Abigaile: Ho bokwe Jehova, Modimo wa Iseraele, ya o romileng kajeno lena ho tla nkgahlanyetsa! 33Ho bokwe le kelello ya hao, ho bokwe le wena, hobane o nthibetse kajeno, hore ke se ye ho tsholla madi, le ho iphetetsa ka letsoho la ka. 34Efela, ka Jehova, Modimo wa Iseraele, ya utlwang, ya nthibetseng hore ke se ke ka o etsa hampe, hojane o sa ka wa phakisa, wa tla nkgahlanyetsa, Nabale o ba a sa tlo tlolelwa ke monna le a mong ha bo esa. 35Davida a amohela matsohong a Abigaile seo a mo tliseditseng sona, a re ho yena: Eya hae ka kgotso; bona, ke utlwile lentswe la hao, mme ke o hauhetse. 36Ebile Abigaile o ya ho Nabale, a mo fihlela a etsa seboka hae, se kang seboka sa morena, pelo ya Nabale e le tshweu ka ho yena, a tahilwe haholo; ka baka leo, a se ke a mo tsebisa taba leha e le e nyenyane leha e le e kgolo, ho fihlela hosasane. 37Hosasa, Nabale ha a hlaphohetswe ke veine, mosadi wa hae a mo phetela ditaba tseo. Ebile pelo ya hae e shwa kahare ho yena, a fetoha ntho e kang lejwe. 38Eitse hobane ho fete tshiu tse leshome, Jehova o otla Nabale, a shwa.

39Davida, ha a utlwa hoba Nabale o shwele, a re: Ho bokwe Jehova ya mpheteleditseng ho Nabale, bakeng sa ho nyatsuwa ha ka, ya thibetseng mohlanka wa hae, hore a se ke a etsa hampe. Efela Jehova o buseditse bobe ba Nabale hloohong ya hae.

Davida a ntoo romela ho bua le Abigaile, hore o tla mo nka, e be mosadi wa hae.

40Bahlanka ba Davida ba tla ho Abigaile, Karmele, ba mmolella, ba re: Davida o re rometse ho wena, o re, o inkela wena o be mosadi wa hae. 41Ebile o ema, a inamela fatshe ka sefahleho, a re: Ke nna enwa lekgabunyane la hao, ke be mofo ya hlatswang maoto a bahlanka ba monghadi. 42Abigaile a phakisa a tloha, a kalla esele; barwetsana ba bahlano ba ya le yena; a sala manqosa a Davida morao, mme ya eba mosadi wa hae.

43Davida o ne a se a nyetse Akinohame wa Jisreele; ke bona basadi ba hae ba babedi. 44Haele Mikale, moradi wa Saule, ya neng a nyetswe ke Davida, Saule o ne a mo neile Palthi, mora Laishe, wa Gallime.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index