Search form

I SAMUELE 6

1Areka ya Jehova e ne e se e dutse kgwedi tse supileng naheng ya Bafilesta, 2ha Bafilesta ba mema baprista le dinohe, ba re: Re tla etsang ka areka ya Jehova na? Re tsebiseng kamoo re ka e kgutlisetsang kateng ha habo yona. 3Ebile ba re: Ha le kgutlisa areka ya Modimo wa Iseraele, le se ke la e kgutlisa e le feela, le mpe le o hlahisetse sehlabelo sa molato; kahoo le tla fola, kapa le tla tseba seo letsoh la wona le sa le tloheleng ka baka la sona. 4Moo ba re: Sehlabelo sa molato e ka ba eng, seo re tla se busetsa ho wona na? Ba re: E tla ba ditshwantsho tse hlano tsa kgauta tsa diso, le ditweba tse hlano tsa kgauta, ka ho lekanya palo ya marena a Bafilesta, etswe le hlahetswe ke lefu le le leng bohle, ka wona marena a lona. 5Le etse ditshwantsho tsa diso tsa lona, le ditshwantsho tsa ditweba tsa lona tse senyang naha. Ke hona le tla hlompha Modimo wa Iseraele; ekaba o tla tlosa letsoho la wona ho lona, le ho medimo ya lona, le ho lefatshe la lona. 6Ho ka thusang, leha le ka thatafatsa dipelo tsa lona, jwalokaha Baegepeta le Faro ba kile ba thatafatsa dipelo tsa bona? Ana ha ba ba ka ba tlohelwa, ba itsamaela, mohla a etsang ka matla hara bona na? 7Jwale, etsang koloi e ntjha; le nke le dikgomo tsa ditswetse tse pedi tse esong ho kenngwe jokong; le di bofe koloing; le kgethe manamane a tsona, le a ise hae. 8Le nke areka ya Jehova, le e bee koloing; le bee le ditshwantsho tsa kgauta, tseo le mo ntshetsang tsona ka mokgwa wa sehlabelo sa molato, keseng le leng, pela areka, mme le e tlohele, e ikele. 9Ha le bona hobane e ya Bethe-Shemeshe, ka tsela ya habo yona, etlaba ke yena ya re hlahiseditseng kotsi ena e kgolo; ha ho se jwalo, re tla tseba hobane hase letsoho la hae le re otlileng, empa e le taba e re hlahetseng feela.

10Ebile banna ba etsa jwalo; ba nka dikgomo tsa ditswetse tse pedi, ba di bofa koloing, ba hlahlela manamane a tsona hae. 11Ba ntoo bea areka ya Jehova koloing, hammoho le kese le nang le ditweba tsa kgauta, le ditshwantsho tsa diso tsa bona. 12Haele dikgomo, tsona tsa loka tsela ya Bethe-Shemeshe, tsa nna tsa ya ka mmila o le mong, di ntse di lla, di sa kgelohele ho le letona, leha e le ho le letshehadi, marena a Bafilesta a di setse morao, ho ya fihla moeding wa Bethe-Shemeshe.

13Haele ba Bethe-Shemeshe, ba be ba hela koro tsa bona sekgutlong; ha ba emisa mahlo, ba bona areka, mme ba thaba, ha ba e bona. 14Koloi ya fihla tshimong ya Joshua, motho wa Bethe-Shemeshe, ya ema teng, moo lefika le leholo le leng teng. Ebile ba ratha difate tsa koloi, ba etsetsa Jehova setjheso ka dikgomo. 15Balevi ba theosa areka ya Jehova, le kese le leng pela yona le nang le ditshwantsho tsa kgauta, mme ba di bea lefikeng le leholo; banna ba Bethe-Shemeshe ba ntoo etsetsa Jehova ditjheso, ba mo hlabela le mahlabelo tsatsing leo. 16Mme marena a mahlano a Bafilesta, hobane a bone hoo, a kgutlela Ekrone ka lona tsatsi leo.

17Ke tsena ditshwantsho tsa kgauta tsa diso, tseo Bafilesta ba di ntsheditseng Jehova ka mokgwa wa sehlabelo sa molato, se seng e le sa Ashdode, se seng e le sa Gasa, se seng e le sa Ashkelone, se seng e le sa Gathe, se seng e le sa Ekrone. 18Haele ditweba tsa kgauta, tsa eba ka ka bongata ba metse yohle ya Bafilesta e buswang ke marena a mahlano, ha ho bolelwa metse e marako, le metsana e naheng, ho ya fihla lefikeng le leholo, moo ba kileng ba bea areka ya Jehova teng; le kajeno le sa le teng tshimong ya Joshua wa Bethe-Shemeshe.

19Feela, Jehova a otla banna ba Bethe-Shemeshe, kahobane ba kile ba nyarela ka arekeng ya Jehova; a otla batho ba mashome a supileng [le ba dikete tse mashome a mahlano], mme setjhaba sa lla, kahobane Jehova a otlile setjhaba ka kotlo e kgolo. 20Ebile banna ba Behte-Shemeshe ba re: Ho ka ema mang pela Jehova, Modimo oo o halalelang? Areka e tla ya ho mang, ha e tloha ho rona? 21Ha ho le jwalo, ba romela manqosa ho ba ahileng Kirathe-Jearime, ba re: Bafilesta ba busitse areka ya Jehova; theohang, le itatele yona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index