Search form

II DIKRONIKE 18

Akabe le Josafate ba futuhela Basiria; Akabe o a hlajwa. — Moporofeta Jehu o nyatsa selekane sa Josafate le Akabe.

1Josafate a atelwa ke leruo le kganya, mme a nyallana le Akabe. 2Kamora dilemo tse itseng, a theohela ho Akabe, Samaria. Akabe a mo hlabela yena le setjhaba seo a ileng le sona manku le makgomo a mangata, mme a mo hlohlelletsa ho futuhela Ramothe-Gileade. 3Akabe, morena wa Iseraele, a re ho Josafate, morena wa Juda: Na o tla ya le nna Ramothe-Gileade na? Josafate a re: Ke ka wena, le setjhaba sa ka se ka setjhaba sa hao; re tla futuha le wena.

4Josafate a re ho morena wa Iseraele: Ako botse molomo wa Jehova pele. 5Morena wa Iseraele a bokanya baporofeta, e le banna ba makgolo a mane, a re ho bona: Hleka re tla futuhela Ramothe-Gileade, kapa ke lese na? Ba re: Nyoloha, Modimo o tla o neela matsohong a morena. 6Josafate a re: Ana ha ho sa le mporofeta wa Jehova mona, eo re ka mmotsang na? 7Morena wa Iseraele a re ho Josafate: Ho sa na le monna e mong eo re ka botsang Jehova ka yena; empa ke mo hloile, kahobane ha a mporofetele molemo, empa e le bobe; ke Mikea, mora Jimla. Josafate a re: Morena a se ke a rialo. 8Ebile morena wa Iseraele o bitsa tona, a re: Phakisa o mpitsetse Mikea, mora Jimla.

9Morena wa Iseraele le Josafate, morena wa Juda, ba ne ba dutse e mong le e mong teroneng ya hae; ba ne ba dutse lekgotleng le kgorong ya Samaria, mme baporofeta bohle ba ne ba ntse ba porofeta pela bona. 10Tsedekia, mora Kenaana, o ne a iketseditse dinaka tsa tshepe, a re: Jehova o re: Ka tsena o tla thula Basiria, o be o ba qete. 11Baporofeta bohle ba ne ba porofeta jwalo, ba re: Nyolohela Ramothe-Gileade; o tla atleha, Jehova o tla o neela matsohong a morena.

12Haele lenqosa le ileng ho bitsa Mikea, la re ho yena: Bona, baporofeta ba ntswe leng ho bolella morena molemo. Ke re, lentswe la hao le lona le be jwaloka lentswe la e mong le e mong wa bona, o bolele molemo. 13Mikea a re: Ka Jehova ya utlwang, seo Modimo wa ka o tla mpolella sona, ke sona seo ke tla se bolela.

14Yaba o fihla ho morena, mme morena a re ho yena: Mikea, na re tla futuhela Ramothe-Gileade kapa ke lese na? A re ho yena: Futuhang, le tla atleha, ba tla neelwa matsohong a lona! 15Morena a re ho yena: Ke tla o antsha ho isa kae hore o mpolelle nnete feela ka lebitso la Jehova? 16Mikea a re: Ke bone Baiseraele bohle ba qhalane dithabeng, jwaloka dinku tse se nang modisa; Jehova o re: Ha ba na morena; e mong le e mong a ipoelle hae ka kgotso!

17Yaba morena wa Iseraele o re ho Josafate: Ana ha ke a ka ka o bolella ka re, a ke ke a mporofetela molemo, e tla ba bobe feela?

18Mikea a re: Mamelang lentswe la Jehova ke hona: Ke bone Jehova a dutse teroneng ya hae, le makgotla wohle a mahodimo a eme ho le letona la hae le ho le letshehadi. 19Jehova o itse: Ke mang ya tla thetsa Akabe, morena wa Iseraele, hore a ye ho bolaelwa Ramothe-Gileade? E mong o buile ka hore, e mong ka hore. 20Yaba ho tla moya o mong, wa ema pela Jehova, wa re: Ke nna ke tla mo thetsa. 21Jehova a re ho wona: Ka mokgwa ofe? Wa re: Ke tla ya, ke iketse moya wa leshano melomong ya baporofeta ba hae kaofela. A re ho wona: O tla mo thetsa, o be o hlole. Eya, o etse jwalo. 22Bona jwale, Jehova o kentse moya wa leshano melomong ya baporofeta bao bohle ba hao, athe Jehova o boletse kotsi hodima hao.

23Yaba Tsedekia, mora Kenaana, o atamela, a jabela Mikea lerameng, a re: Moya wa Jehova o ne o ye ka tsela efe mohla o ntlohelang hore o ye ho bua le wena? 24Mikea a re: Ho bona, o tla bona tsatsing leo o tla itswaketsa phaposing e nngwe le e nngwe o tle o ipate teng. 25Yaba morena wa Iseraele o re: Tshwarang Mikea, le mo ise ho Amone, monga motse, le ho Joase, mora morena, le re: 26Ho itswe ke morena: Kenyang monna enwa teronkong, le mo fepe bohobe ba matshwenyeho le metsi a matshwenyeho, ke be ke boye ka kgotso. 27Mikea a re: Ha o ka boya ka kgotso, etlaba Jehova ha a ka a bua ka nna. Hape a re: Utlwang tsena, lona setjhaba sohle!

28Yaba morena wa Iseraele o futuhela Ramothe-Gileade, a ena le Josafate, morena wa Juda. 29Morena wa Iseraele a re ho Josafate: Nke ke ikgakanye, ke ye jwalo ntweng; wena, o apare kobo tsa hao. Morena wa Iseraele a ikgakanya, mme ba kena ntweng.

30Haele morena wa Siria, o ne a laetse balaodi ba makoloi ao a nang le wona, a re: Le se ke la lwantsha e monyenyane, kapa e moholo, haese morena wa Iseraele a nnotshi. 31Eitse ha balaodi ba makoloi ba bona Josafate, ba re: Ruri morena wa Iseraele ke eo. Ba kgelohela ho ya mo lwantsha; empa Josafate a meketsa; Jehova a mo thusa, mme Modimo wa ba hlohlelletsa hore ba mo tlohele. 32Eitse ha balaodi ba makoloi ba bona hobane hase morena wa Iseraele, ba mo kgutlela. 33E mong a fula ka seqha sa hae a sa kgethe, mme a hlaba morena wa Iseraele makopanong a tshireletso ya sefuba. Akabe a re ho ya tsamaisang koloi: Sokolla koloi, o nntshe ntweng, hobane ke hlabilwe. 34Ntwa ya befa tsatsing leo, mme morena wa Iseraele a ema koloing ya hae, mabapa le Basiria, ya ba ya eba mantsiboya; a shwa nakong ya ho dikela ha letsatsi.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index