Search form

II SAMUELE 11

Rabba, motse wa moreneng wa Baammone, o a thibellwa. — Sebe sa Davida le Bathe-Sheba. — Polao ya Uria. — Nku ya mofutsana le pako ya Davida. — Rabba o kenwa ka ntwa.

1Eitse hobane lemo seo se fete, ka nako eo marena a atisang ho futuha ka yona, Davida a roma Joabe le bahlanka ba hae le Baiseraele bohle, ba ya, ba senya lefatshe la bana ba Ammone, ba ntoo ya thibella Rabba. Haele Davida, a sala Jerusalema.

2Ka tsatsi le leng, mantsiboya, Davida a tsoha diphateng tsa hae, a ya itsamaela hodima ntlo ya borena. Ha a le hodima ntlo, a bona mosadi ya tolang, e le mosadi e motle haholo. 3Yaba Davida o romela ho botsa tsa mosadi eo. Ha thwe: Na hase Bathe-Sheba, moradi wa Eliame, mosadi wa Uria, Mohethe na? 4Yaba Davida o romela manqosa ho mo lata; mosadi ha a fihla ho yena, Davida a robala le yena; hobane a itlhatswe ditshila tsa hae, a ipoella ha hae. 5Mosadi eo a dula; mme a romela ho tsebisa Davida, a re: Ke moimana.

6Yaba Davida o romela ho Joabe, a re: Nthomele Uria, Mohethe. Joabe a romela Uria ho Davida. 7Uria ha a fihla, Davida a mmotsa tsa Joabe le setjhaba, le tsa ntwa. 8Davida a ba a re ho Uria: Ikele hae, o itlhatswe maoto. Uria a tswa tlung ya morena, mme mpho ya morena ya mo sala morao. 9Empa Uria a robala monyako wa ntlo ya morena, hammoho le bahlanka bohle ba monga hae, a se ke a kena tlung ya hae. 10Davida a tsebiswa, ha thwe: Uria ha a ka a kena tlung ya hae. Ebile Davida o re ho Uria: Ha ke re, o tswa eta na? Ho ya kang, ha o sa ka wa kena tlung ya hao na? 11Uria a re ho Davida: Areka le Baiseraele, le Bajuda, ba dutse metlotlwaneng; le monga ka Joabe, le bahlanka ba morena ka ba emisitse hara naha; ha ho le jwalo, nka kena jwang tlung ya ka, le ho ja, le ho nwa, le ho robala le mosadi wa ka? Ka ho phela ha hao, le ka moya wa hao o phelang, nke ke ka etsa jwalo. 12Davida a re ho Uria: Dula kwano le kajeno; hosasane, ke tla o fa tsela. Kahoo, Uria a dula Jerusalema letsatsi lena, le la hosasane. 13Davida a boela a mmitsa, mme Uria a ja, a nwa pela hae, a tahiswa ke yena; a tswa mantsiboya ho ya robala phateng tsa hae hara bahlanka ba monga hae, a se ke a kena tlung ya hae.

14Hosasa, Davida a ngolla Joabe lengolo, a le romela ka Uria. 15A ngola lengolo la ho re: O ke o laolele Uria ka pele moo ntwa e lohlaneng; le suthe pela hae, a tle a bolawe, a shwe. 16Kahoo, Joabe a qamaka motse, mme a bea Uria nakeng leo a tsebang hobane banna ba matla ba tla lwanela teng. 17Banna ba motse ha ba etswa, ba lwana le Joabe, mme bahlanka ba bang ba Davida ba wa, le yena Uria Mohethe a shwa. 18Yaba Joabe o romela ho tsebisa Davida taba tsohle tsa ntwa. 19A laela lenqosa, a re: Ha o qetile ho bolella morena taba tsohle tsa ntwa, 20ha morena a ka tshoha a halefa, a re ho wena: Na le ne le sa tsebe hobane ba tla fula ba le ka lerakong na? 21Ke mang ya bolaileng Abimeleke, mora Jerubbeshethe? na hase mosadi ya kileng a akgela lejwe la lelwala, a le ka lerakong, Abimeleke a ba a shwela Thebetse na? ho ya kang, ha le atametse lerako hakalo na? Etlaba moo o reng: Le mohlanka wa hao Uria Mohethe o shwele.

22Lenqosa la ya ka tseo, la fihla, la tsebisa Davida tsohle tseo Joabe a le romileng ka tsona. 23Lenqosa la re ho Davida: Banna ba Rabba ba fela ba re imetse, ba tla ho rona, re le naheng, ra mpa ra ba busa, ho ya fihla kgorong. 24Bafudi ba mpa ba fula bahlanka ba hao, ba le ka lerakong, mme bahlanka ba bang ba morena ba shwele, le yena Uria Mohethe, mohlanka wa hao, o timetse. 25Davida a re ho lenqosa: E re ho Joabe: O se ke wa tshoha ke taba ena; sabole e ye e je e mong mona, e boele e je e mong kahosele; ako tiisetse ho lwantsha motse, o o heletse. O ke o mo kgothatse ka tseo.

26Mosadi wa Uria, ha a utlwa hobane monna wa hae Uria o shwele, a rwalla monna wa hae thapo. 27Hobane a role thapo, Davida a romela ho mo nkela ha hae, ya eba mosadi wa hae, a ba a mo tswalla moshemane. Empa taba ena, e entsweng ke Davida, ya eba mpe mahlong a Jehova.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index