Search form

II SAMUELE 15

Phetohelo ya Absalome. — Paleho ya Davida. — Absalome o kena Jerusalema a ikentse morena. — Davida o phallelwa ke Absalome. — Ntwa e lwana ya Davida le ya Absalome. — Absalome o bolawa ke Joabe.

1Kamora tseo, Absalome a ipatlela koloi le dipere, le batho ba mashome a mahlano ba mathang ba mo eteletse pele. 2Absalome o ne a tsoha e sa le hosasa, a ye ho ema pela tsela e yang kgorong ya motse; motho e mong le e mong ya neng a eya ho morena ka nyewe ya hae kahlolong, Absalome o ne a mo bitsa, a re: Wena nnyeo, o tswa motseng ofe? Eo ha a re: Mohlanka wa hao o tswa lelokong le itseng la Iseraele, 3Absalome o ne a re ho yena: Taba tsa hao di ntle, di lokile, empa ha ho ya beilweng ke morena ho di utlwa ho wena. 4Hape, Absalome o ne a re: Hoja nka bewa moahlodi wa lefatshe lena, bohle ba nang le dinyewe le tse ahlolwang ba ka be ba etla ho nna, mme nka be ke ba ahlolela. 5Enere motho ha a etla ho inama pela hae, o ne a mo otlollela letsoho, a mo tshware, a mo ake. 6Absalome a nna a etsa jwalo ho Baiseraele bohle ba tlang ho morena kahlolong; kahoo, Absalome a utswa dipelo tsa Baiseraele bohle.

7Eitse hobane ho fete dilemo tse nne, Absalome a re ho morena: A nke ke ye Hebrone, ke lefe kano eo ke e anetseng Jehova. 8Ke le mohlanka wa hao, ke sa le Geshure wa Siria, nkile ka hlapanya ka kano, ka re: Ha Jehova a ka mpusetsa hantle Jerusalema, ke tla sebeletsa Jehova. 9Morena a re ho yena: Eya ka kgotso. Kahoo a tloha, a ikela Hebrone.

10Empa Absalome a roma manqosa melokong yohle ya Iseraele, a reng. Etlere ha le utlwa modumo wa terompeta, le ke le re: Absalome ke morena Hebrone. 11Ha ya le Absalome makgolo a mabedi a ba memilweng ba Jerusalema, ba ya ba sa etse mano, ba sa tsebe letho. 12Absalome a romela le ho bitsa Akitofele Mogilone, moeletsi wa Davida, Gilo, motseng wa habo, nakong eo a neng a hlaba mahlabelo. Morero wa ba kwenehetseng morena wa tiya, le batho ba tlang ho Absalome ba nna ba eketseha.

13Yaba e mong o tla, a behela Davida, a re: Pelo tsa Baiseraele di sokolohetse ho Absalome. 14Davida a re ho bahlanka bohle ba hae bao a nang le bona Jerusalema: Tlohang, re baleheng: ha ho se jwalo, ha ho le a mong wa rona ya tla phonyohela Absalome. Phakisang le tlohe, esere mohlomong a re tshwara sehloho, a re ntsha kotsi, a bolaya le ba motseng ka bohale ba lerumo. 15Bahlanka ba morerena ba re ho morena: Ke rona bana bahlanka ba hao, re tla etsa kahohle kamoo morena a ka ratang kateng. 16Ebile morena o a tloha, le bohle ba ntlo ya hae ba mo sala morao; morena a mpa a siya basadi ba leshome ba direthe ho lebela ntlo. 17Morena a tloha jwalo, le setjhaba sohle sa mo sala morao, ba ya, ba emisa tlung e hole. 18Haele bahlanka ba hae, ba tsamaya kamathoko ho yena; Bakerethe le Bapelethe bohle, le bohle ba Gathe, e leng batho ba makgolo a tsheletseng, ba tlileng le yena ha a tloha Gathe, ba etella morena pele.

19Yaba morena o re ho Ittai wa Gathe: Na wena o tlelang le rona? Kgutla, o sale le morena, etswe o le mojaki le ya tlositsweng haeno; kgutlela tlung ya hao. 20Haele moo o sa tswa fihla maobane, nka o dikadikisa jwang kajeno hammoho le rona ho ya mane le mane? Haele nna, ke ya moo nka yang. Kgutla, o kgutlise le banabeno; mohau le nnete di ke di be ho wena. 21Ittai a fetola morena, a re: Ka Jehova ya utlwang, le ka morena, monga ka, ya utlwang, leha morena, monga ka, a ka ba kae le kae, leha e le ho shweng, leha e le ho pheleng, mohlanka wa hao le yena o tla ba hona teng. 22Davida a re ho Ittai: Ha ho le jwalo, tlo o fetele pele. Kahoo Ittai wa Gathe, le batho bohle ba hae, le bana bohle ba hae, ba fetela pele.

23Batho bohle ba lefatshe ba ne ba ntse ba bokolla, ha setjhaba sohle se ntse se ya pele; morena a ba a tshela molapo wa Kedrone, le setjhaba sohle sa tshela, se nkile tsela e yang feelleng. 24Le Tsadoke le Balevi bohle ba fihla, ba jere areka ya selekane sa Modimo; ba bea areka ya Modimo fatshe, mme Abiathare o ne a nyoloha, ho fihlela setjhaba kaofela se tswang hae se ba se qeta ho tshela.

25Morena a ntoo re ho Tsadoke: Busetsa areka ya Modimo motseng; ha nka bona mohau ho Jehova, o tla nkgutlisa, a boele a mpontshe yona le tulo tsa yona. 26Le mohlomong, leha a ka bolela hore ha a kgahlwe ke nna, ke nna enwa, a ke a etse ka nna kamoo a ratang kateng. 27Morena a eketsa a re ho moprista Tsadoke: Na ha o utlwisise? Ipoelle hae ka kgotso, le Akimaatse mora hao, le Jonathane mora Abiathare, bara ba lona ba babedi. 28Ke ya dikadika nahathothe, ho be ho fihle molomo o tswang ho lona o ntsebisang ditaba. 29Ha ho le jwalo, Tsadoke le Abiathare ba kgutlisetsa areka ya Modimo Jerusalema, ba dula teng.

30Jwale Davida a nyoloha moepeng wa thaba ya Mehlwaare, a hlwa a ntse a lla, hlooho ya hae e kgurumeditswe, a tsamaya, a rotse le dieta, le setjhaba sohle se ho yena se ikgurumeditse dihlooho, se ehlwa se ntse se lla. 31Jwale Davida a tsebiswa, ha thwe: Akitofele ke e mong wa ba emelanang le Absalome. Davida a re: Oho, Jehova, o etse keletso ya Akitofele lefeela.

32Davida eitse ha a fihla hlorong ya thaba moo Modimo o sebeletswang teng, Hushai Moarke a tla mo kgahlanyetsa, a hahotse kobo ya hae, a le dithole hloohong. 33Davida a re ho yena: Ha o ka fetela pele le nna, o tla ba phahlo ho nna; 34empa ha o ka boela hae, wa re ho Absalome: Oho, morena, ke tla ba mohlanka wa hao; jwalokaha ke bile mohlanka wa ntatao, ke be mohlanka wa hao jwale, moo o tla nketsetsa merero ya Akitofele ntho feela. 35Ha ke re, ho setse le wena baprista Tsadoke le Abiathare na? Taba tsohle tseo o tla di utlwa tlung ya morena, o ke o di phetele baprista Tsadoke le Abiathare. 36Bona, ba na le bara ba bona ba babedi, Akimaatse mora Tsadoke, le Jonathane mora Abiathare. Le ke le nthomele ka bona taba tsohle tseo le tla di utlwa. 37Yaba Hushai, motswalle wa Davida, o ya motseng. Mme Absalome a kena Jerusalema.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index