Search form

II SAMUELE 20

1Bakeng sena, ha hlaha monna wa Beliale, bitso la hae e le Sheba, mora Bikri, monna wa Benjamine; a letsa terompeta, a re: Ha re na kabelo ho Davida, hape ha re na lefa ho mora Jese; oho Iseraele, e mong le e mong a boele tenteng ya hae. 2Kahoo, banna bohle ba Iseraele ba tloha ho Davida, ba latela Sheba, mora Bikri; banna ba Juda ba mpa ba kgomarela morena wa bona, ba tloha le yena Jordane, ba mo isa Jerusalema.

3Davida a fihla tlung ya hae Jerusalema; morena a nka basadi ba leshome ba direthe, bao a neng a ba siile ho mo lebella ntlo, a ba bea moo ba bolokwang teng, a nna a ba fepa, a mpa a se ke a hlola a kena ho bona; ba nna ba dula ba kwaletswe, ba phela ba mokgwa wa bahlolohadi, ho isa tsatsing la ho shwa ha bona.

4Ebile morena o re ho Amasa: Mmemele banna ba Juda ka tshiu tse tharo, le wena o ke o be teng. 5Kahoo, Amasa a ya mema Juda, a mpa a dieha, a tlola nako eo a e beetsweng. 6Ka baka leo, Davida a re ho Abishai: Jwale, Sheba, mora Bikri, o tla re senyetsa ho feta Absalome; eya, wena le bahlanka ba monga hao, o mo phallele, esere mohlomong a bona metse e marako, a re phonyohela jwalo. 7Ha ho le jwalo, banna ba Joabe ba ya le yena, hammoho le Bakerethe le Bapelethe, le bahale bohle, ba tloha Jerusalema ho phallela Sheba, mora Bikri.

8Ba re ba sa fihla lefikeng le leholo le Gibeone, Amasa a teana le bona. Haele Joabe, o ne a ikgahlotse ka sabole hodima diaparo tseo a di apereng; e ne e le ka selateng sa yona, e tlamilwe thekeng la hae. Yare ha a tsamaya, ya tswa, ya wela fatshe. 9Joabe a re ho Amasa: Ana o sa dutse ka kgotso na, ngwaneso? Joabe a ba a tshwara ditedu tsa Amasa ka letsoho le letona, a re o a mo aka; 10athe Amasa ha a lemohe sabole e ka letsohong le leng la Joabe. Ka yona Joabe a mo hlaba mpeng, a horomeletsa mala a hae fatshe, a se ke a hlaba la bobedi; a shwela teng.

Joabe le Abishai ngwanabo ba ntoo phallela Sheba, mora Bikri. 11Mohlankana e mong wa Joabe a ema pela setopo sa Amasa, a re: Ya ratang Joabe, le ya reng ka Davida, ba latele Joabe. 12Amasa o ne a phethohaka mading a hae, mmileng o moholo. Monna eo ha a bona hobane setjhaba sohle se ema teng, a tlosa Amasa mmileng, a mo lahlela thoko naheng, a akgela kobo hodima hae, kahobane a ne a bona hobane bohle ba tla teng, le ho ema teng. 13Eitse hobane a tloswe mmileng, banna bohle ba feta, ba latela Joabe ho phallela Sheba, mora Bikri.

14Sheba eo a nna a ya le meloko yohle ya Iseraele, ho ya fihla Abele-Bethe-Maaka. Bahale bohle ba phutheha, ba mo latela. 15Jwale, ba Joabe ba fihla, ba thibella Sheba Abele-Bethe-Maaka; ba emisa tutudu e potang motse, e sikang le lerako, mme banna bohle ba leng ho Joabe ba phunya lerako ba tle ba le heletse. 16Yaba mosadi ya hlalefileng o howeletsa a le motseng, a re: Utlwang! Utlwang! Bolellang Joabe, le re: Atamela kwano, ke tle ke bue le wena. 17Ha a atametse pela hae, mosadi a re: A ke wena Joabe na? A re: Ke nna enwa. Mosadi a re ho yena: Mamela polelo tsa lekgabunyane la hao. Joabe a re: Ke a mamela. 18Mosadi a re: Kgale ba ne ba bua taba, ba re: Botsisang taba Abele! Mme taba di ne di fela moo. 19Motse wa heso ke o mong motse o ratang kgotso, o tshepehang Iseraeleng, athe wena o pheheletse ho fedisa motse oo e leng mma batho Iseraeleng; o ratelang ho metsa lefa la Jehova? 20Joabe a mo fetola, a re: E be hole le nna, e be hole le nna, taba ya hore ke heletse, kapa ke timeletse; 21taba ha e jwalo; empa monna o teng wa thaba ya Efraime, lebitso la hae ke Sheba, mora Bikri; o kwenehetse morena Davida; ha le ka nneela yena a le mong, ke tla tloha pela motse. Mosadi a re ho Joabe: Bona, hlooho ya hae e tla akgellwa wena lerakong. 22Jwale, mosadi a ya ka bohlale boo ba hae ho setjhaba sohle; ba ba ba kgaola Sheba, mora Bikri, hlooho, ba e akgella Joabe. A letsa terompeta, mme banna ba hae ba tloha pela motse, e mong le e mong a ipoella hae tenteng ya hae, Joabe yena a kgutlela ho morena Jerusalema.

23Ha ho le jwalo, Joabe ya nna ya eba molaodi wa makgotla wohle a Iseraele: Benaia, mora Jehojada, e ne e le molaodi wa Bakerethe le Bapelethe; 24Adorame e ne e le molaodi wa lekgetho; Josafate, mora Akilude, e ne e le mmoloki wa mangolo a mmuso; 25Sheva yena e ne e le mongodi; Tsadoke le Abiathare e ne e le baprista; 26Ira wa Jaire e ne e le tona ya Davida.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index