Search form

II SAMUELE 22

Sefela sa Davida.

1Eitse hobane Jehova a namolele Davida matsohong a dira tsohle tsa hae, le matsohong a Saule, Davida a binela Jehova dithoko tse reng:

2Jehova ke lefika la ka le qhobosheane ya ka, monamoledi wa ka. 3Modimo ke lefika la ka leo ke tshabelang ho lona; ke thebe ya ka, lenaka la poloko ya ka, qhobosheane e phahameng ya ka, le setshabelo sa ka, Mopholosi wa ka ya nnamoletseng bothateng! 4Ke howeletsa, ke re: Jehova o loketse ho bokwa! Mme ke namolelwa matsohong a dira tsa ka.

5Maqhubu a lefu a ne a nkopetse hare, diphororo tsa tshenyo di ne di ntshositse; 6marapo a lebitla a ne a ntikile, mamena a lefu a ne a ntshwasitse. 7Matswalong a ka, ka bitsa ho Jehova, ka hoeletsa ho Modimo wa ka. A utlwa lentswe la ka a le sehalalelong sa hae, mme mohoweletso wa ka wa finyella ditsebeng tsa hae.

8Teng, lefatshe la reketla, la thothomela; metheo ya mahodimo ya keqa, ya sisinyeha, kahobane a ne a halefile. 9Ha nyoloha mosi dinkong tsa hae, le mollo o timeletsang molomong wa hae; a phutsa mashala a hlenneng. 10A namisa lehodimo, a theoha; lefifi le letenya le ne le le tlasa maoto a hae.

11A kalla kerubime, a fofa; a bonwa a fofa ka dipheo tsa moya; 12a ikgurumetsa ka lefifi, a ikopa ka maqhubu a metsi le ka maru a matsho. 13Kganyeng e mo eteletseng pele ha tswa mashala a hlenneng.

14Jehova a duma lehodimong, Mookamedi ya phahameng a utlwahatsa lentswe la hae. 15A betsa metsu ya hae, mme a ba qhalanya ka yona; a romela mahadima, a ba qhemetsa ka wona. 16Mangope a lewatle a hlaha; ha bonahala le metheo ya lefatshe ka baka la kgalemelo ya Jehova, le pudulo ya moya o tswang dinkong tsa hae.

17A nanabetsa letsoho a le phahameng, a ntshwara, a nkgula metsing a maholo; 18a nnamolela ho sera sa ka se matla, le ho ba ntlhoileng ba mphetang ka matla. 19Ba ne ba mpatetse mohla ke leng tsietsing, Jehova ya mpa ya eba seikokotlelo sa ka. 20A nntshetsa sebakeng, a mpholosa, kahobane a ne a nthata.

21Jehova o nkentse ka ho loka ha ka, o mpuseditse ka ho hlweka ha matsoho a ka. 22Hobane ke bolokile ditsela tsa Jehova; ha ke a ka ka kwenehela Modimo wa ka ka bolotsana; 23dikahlolo tsohle tsa hae tsa nna tsa eba pela ka; le melao ya hae ha ke a ka ka e furalla. 24Ke hlokile ho nyatseha pela hae, mme ke ipolokile ke se ke ka etsa bokgopo. 25Ka baka leo, Jehova o mputsitse ka ho loka ha ka le ka ho hlweka ha ka pela mahlo a hae.

26Ya molemo o mo etsa ka molemo; monna ya lokileng o mo etsa ka ho loka; 27ya hlwekileng o mo etsa ka ho hlweka ha hae; ya kgopo o mo etsa ka bokgopo ba hae. 28Setjhaba se ikokobetsang o a se pholosa; empa mahlo a hao a tjametse baikgohomosi hore o ba kokobetse.

29Efela ke wena lebone la ka, Jehova: Jehova o edisa lefifi la ka. 30Ka wena, nka itihela hodima lekgotla la dira; ka Modimo wa ka, nka tlola lerako. 31Modimo, tsela ya wona e lokile; lentswe la Jehova le a tshepeha; ke thebe ho bohle ba itshepetseng yena.

32Ke mang e leng Modimo, haese Jehova? Lefika ke mang haese Modimo wa rona? 33Modimo ke qhobosheane ya ka e matla; ke wona o ntsamaisang ka tsela e lokileng. 34O entse maoto a ka jwaloka a kgama e tshehadi, o mpea diphahameng tsa ka.

35O ruta matsoho a ka ntwa, mme matsoho a ka a tjheba seqha sa koporo. 36O nneile thebe ya poloko ya hao, lereko la hao le nkgodisitse. 37O neile mehato ya ka sebaka; maoto a ka ha a thelle.

38Ke lelekisitse dira tsa ka, ke di timeditse; ha ke a ka ka kgutla, ke eso ho di qete. 39Ka di bolaya, ka di katakela; tsa sitwa ho tsoha, tsa wa katlasa maoto a ka. 40O ntlamile ka matla ke tle ke lwane; ba ntsohetseng matla, wa nkokobeletsa bona. 41Wa ntadimisa mekokotlo ya dira tsa ka, mme ka fedisa ba ntlhoileng. 42Ba tadima, empa ho se ya ba namolelang; ba howeletsa ho Jehova, a mpa a se ke a ba arabela. 43Moo, ka ba silakanya jwaloka lerole la lefatshe; ka ba hatakela, ka ba fiela jwaloka diretse tsa tsela.

44O nnamoletse le mohla diphapang tsa setjhaba sa ka. O mpolokile hore ke be hlooho ya ditjhaba. Setjhaba seo ke neng ke sa se tsebe, se a ntshebeletsa. 45Baditjhaba ba nqeka; ha ba utlwa taelo ya ka, ba nkutlwa hanghang. 46Baditjhaba ba tepeletse, ba tswa diqhobosheaneng tsa bona ba thothomela.

47Jehova a phele! Ho roriswe lefika la ka! Ho hodiswe Modimo, lefika la poloko ya ka! 48Ke wona Modimo o mpheteletsang, o kokobetsang ditjhaba pela ka; 49o nnamolelang direng tsa ka. O mphahamisitse hodima ba ntwantshang. O mphonyohisitse ho monna ya bohale. 50Ka baka leo, ke tla o roka ditjhabeng, Jehova, ke rorise kganya ya lebitso la hao. 51O sitsa morena wa hae ka poloko e kgolo, o etsa mohau ho motlotsuwa wa hae, ho Davida, le ho moloko wa hae, ka ho sa feleng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index