Search form

DIKETSO 15

Kereke ya Antioke e fapana ka mekgwa ya Moshe, hodima kamoo baditjhaba ba tshwanetseng ho laelwa kateng. — Ditaba di iswa Jerusalema ho ahlolwa ke kereke ya teng.

1Ba bang ba neng ba etswa Judea, ba ruta baena, ba re ho bona: Ekare ha le sa bolle ka mokgwa wa Moshe, ha le ka ke la bolokeha. 2Pauluse le Barnabase ba fetolana le bona haholo, ba tsekisana le bona ka matla, ha ba ha rerwa hore Pauluse le Barnabase ba tla ya Jerusalema, ba ena le ba bang ba bona, ho ya botsa baapostola le baholo bakeng sa taba eo. 3Yare ha ba romilwe jwalo ke kereke, ba ya ka la Fenisia le la Samaria, ba ntse ba bolela tshokoloho ya baditjhaba; baena kaofela ba ne ba thabela hoo haholo. 4Yare ha ba fihla Jerusalema, ba amohelwa hantle ke kereke, le ke baapostola, le ke baholo; mme ba ba bolella tse kgolo tseo Modimo o di entseng ka bona. 5Yaba ba bang ba thuto ya bafarisi ba dumetseng ba ema, ba re: E ka kgona baditjhaba ba bolle, mme ba laelwe ho boloka molao wa Moshe.

6Baapostola le baholo ba bokana ho rerisana taba eo. 7Eitse hobane ba fetolane haholo, Petrose a ema, a re ho bona: Banna ba heso, le a tseba hobane e se e le kgale Modimo o nkgethile hara rona, hore ditjhaba di utlwe lentswe la Evangeli ka molomo wa ka, mme di dumele. 8Modimo o tsebang dipelo, o ba pakile, ka ho ba nea Moya o Halalelang, jwaloka rona. 9Ha o a ka wa kgetha mahareng a rona le bona, hobane o hlwekisitse dipelo tsa bona ka tumelo. 10Mme jwale, le lekelang Modimo, ka ho bea molaleng wa barutuwa joko eo bontata rona, leha e le rona, re sitilweng ho e jara, 11athe re dumela hobane re tla bolokeha ka mohau wa Morena Jesu Kreste, jwaloka bona?

12Yaba phutheho kaofela e a kgutsa, e a mamela Barnabase le Pauluse, ha ba bolela kamoo Modimo o entseng mehlolo kateng, ka bona le meeka e mengata hara ditjhaba.

13Eitse hobane ba qete, Jakobo a bua, a re: Banna ba heso, mmameleng. 14Simone o le phetetse kamoo Modimo o qadileng ho etela ditjhaba kateng, hore o ikgethele hara tsona setjhaba se kgethetsweng la wona. 15Ditaba tsa baporofeta di dumellana teng, jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe:16Kamora tseo, ke tla boya, mme ke tla tsosa ntlo ya Davida e weleng; ke tla tsosa dithako tsa yona, ke e emise; 17hore batho ba setseng ba batle Morena, le tsona ditjhaba kaofela, tseo lebitso la ka le rapelwang hodima tsona; ho rialo Morena ya etsang dintho tseo tsohle. 18Haesale le ho hlaheng, Modimo o nnile wa tseba mesebetsi yohle ya wona. 19Ke ahlola ke hona, hore baditjhaba kaofela ba sokolohelang ho Modimo, ba se ke ba kgathatswa, 20ba mpe ba ngollwe hore ba tele ditshila tsa medimo, le bofebe le tse fenethilweng, le madi. 21Hobane haele Moshe, haesale le mehleng ya kgale, o na le ba mmolelang metseng yohle, mme o balwa masinagogeng ka matsatsi wohle a Sabatha.

22Yaba baapostola le baholo, ba ena le kereke kaofela, ba bona hobane ho a tshwanela ha ho ka kgethwa banna hara bona, ba tla romelwa Antioke le Pauluse le Barnabase; ha kgethwa Juda, ya reilweng Barsabase, le Silase, banna ba tshepilweng hara baena. 23Ba ba ba ngola ka bona, ba re: Re le baapostola le baholo le baena, dumelang, lona baena ba ditjhaba tsa Antioke, tsa Siria, le tsa Silisia! 24Erekaha re utlwile hobane ba bang ba tswileng ho rona ba le tshositse ka dipolelo tsa bona, ba sisinya meya ya lona, ba re, le bolle, mme le boloke molao, athe ha re a ka ra ba laela; 25eitse hobane re dumellane ka pelo e le nngwe, re bone tshwanelo ya ho kgetha banna, le ho ba romela ho lona, ba ena le barutuwa ba rona, Pauluse le Barnabase, 26banna bao ba tetseng bophelo ba bona ka baka la lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. 27Jwale, re le romela Juda le Silase, mme le bona ba tla le bolella ka molomo ditaba tsona tsena: 28Ho hopotswe ke Moya o Halalelang le ke rona, hore re se ke ra le jarisa boima bo fetisang, haese ba ditaba tsena tse tshwanelang, 29e leng ho tela tse hlabetsweng medimo, le madi, le tse fenethilweng, le bofebe; ha le itima ntho tseo, etlaba le etsa hantle. Salang ka kgotso!

30Bao, eitse ha ba romilwe jwalo, ba ya Antioke; ba bokella bongata jwa badumedi, mme ba ba nea lengolo leo. 31Yare hobane ba le bale, ba thaba haholo ka baka la kgothatso ya bona. 32Juda le Silase le bona, e neng e le baporofeta, ba kgothatsa baena ka dipolelo tse ngata, mme ba ba tiisa. 33Eitse hobane ba hlole teng matsatsi a se makae, ba kgutlisetswa ke baena ka kgotso ho baapostola. 34Leha ho le jwalo, Silase a rata ho hlola teng.

35Haele Pauluse le Barnabase, ba hlola Antioke, ba ntse ba ruta, ba bolela lentswe la Morena, ba ena le ba bang ba bangata.

Leeto la bobedi la Pauluse a ena le Silase. — O boela a etela dikerebe. — Timothea. — Pono e hlahetseng Pauluse, Troase. — Pauluse ha a le Filipi.

36Eitse hobane ho fete matsatsi a se makae, Pauluse a re ho Barnabase: Ha re boeleng re etele baena ba rona metseng yohle eo re boletseng lentswe la Morena ho yona, re bone kamoo ba dutseng kateng. 37Jwale, Barnabase o ne a rata ho nka Johanne ya reilweng Mareka. 38Empa Pauluse o ne a lekanya hore ha ho a tshwaneleha hore ba nke le bona motho ya neng a ba tlohetse ba sa le Pamfilia, ya neng a sa ka a ya le bona mosebetsing wa bona. 39Phapang ya hlaha ke hona, ba ba ba kgaohana. Barnabase a nka Mareka, a tshelela Sipera ka sekepe. 40Haele Pauluse, yena a ikgethela Silase, mme a tloha, hobane a laeletswe mohaung wa Morena ke baena. 41Mme a etela dinaha tsa Siria le tsa Silisia, a ntse a tiisa dikereke tsa teng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index