Search form

DIKETSO 17

Pauluse ha a le Thesalonika le Berea.

1Eitse hobane ba fete ka Amfipolise le Apolonia, ba tla Thesalonika, moo sinagoge ya Bajuda e neng e le teng. 2Pauluse, ka temalo ya hae, a kena ho bona, mme ka Disabatha tse tharo, a fetolana le bona ka Mangolo, 3a ntse a ba hlalosetsa le ho ba bontsha hore Kreste o ne a tshwanetse ho utlwiswa bohloko, le ho tsoha bafung; a re: Kreste eo ke yena Jesu eo ke le bolellang yena. 4Ba bang hara bona ba dumela, ba kgomarela Pauluse le Silase, ba ena le bongata bo boholo ba Bagerike ba tshabang Modimo, le basadi ba hlomphuwang ba bangatanyana. 5Empa Bajuda ba sa dumelang ba eba mona, mme ba tla le banna ba bang ba bolotsana, ba thotsweng mapatlelong, ba iketsa sehlopha, ba ferekanya motse; ba patela ntlo ya Jasone, mme ba batla Pauluse le Silase, ho ba isa pela setjhaba. 6Ha ba sa ba fumane, ba hulela Jasone le baena ba bang pela babusi ba motse, ba howa, ba re: Batho bao ba ferekantseng lefatshe lohle, ba tlile le kwano; 7Jasone o ba amohetse, athe kaofela ha bona ba etsa tse lwantshanang le ditaelo tsa Sesare, ba re, morena e mong o teng, e leng Jesu. 8Yaba moo ba ferekanyang setjhaba le babusi ba motse ba utlwileng tseo. 9Empa yare hobane Jasone le ba bang ba itopolle ka tebeletso, ba ba lesa, ba ya.

10Empa bosiu, baena ba phakisa ba isa Pauluse le Silase Berea. Hobane ba fihle teng, ba kena sinagogeng ya Bajuda. 11Bao ba fetisa ba Thesalonika ka bokgabane, ba amohela lentswe ka tjheseho e kgolo, ba botsisisa Mangolo ka matsatsi wohle, ho tseba hore na ditaba tseo di jwalo ruri na? 12Ba bangata hara bona ba ba ba dumela, le basadi ba hlomphuwang ba Bagerike, le banna ba bangatanyana. 13Empa Bajuda ba Thesalonika, yare ha ba tseba hobane lentswe la Modimo le bolelwa le Berea ke Pauluse, ba tla le teng, ba ferekanya setjhaba. 14Yaba baena ba ntsha Pauluse kapele, jwaloka hoja ho uwa lewatleng, empa Silase le Timothea ba sala teng.

Pauluse ha a le Athene; o bolela Evangeli Areopago.

15Ba feleheditseng Pauluse ba mo fihlisa Athene; mme eitse hobane ba newe molaetsa o yang ho Silase le Timothea, o reng ba tle ho yena kapele, ba kgutla.

16Pauluse ha a ntse a ba lebeletse Athene, moya wa hae wa hlabeha, kahare ho yena, ha a bona motse o ineetse tshebeletso ya medimo ya ditshwantsho. 17O ne a fetolana sinagogeng le Bajuda le ba tshabang Modimo, a etsa jwalo le ka kgotla ka matsatsi wohle le bao a neng a teana le bona teng. 18Yaba bafilosofe ba bang ba Baepikure le ba Bastoike ba fetolana le yena; ba bang ba ne ba re: Na mobuabui eo o reng? ba bang ba re: Eka o bolela medimo esele. E ne e le ka baka la hobane a ne a ba bolella Jesu le tsoho ya bafu. 19Ba mo isa Areopago, ba re: Na re ke ke ra tseba thuto eo e ntjha eo o e bolelang na? 20Hobane o tlisitse ditaba tse ding tse makatsang ditsebeng tsa rona; ke moo re ratang ho tseba hoba di reng?

21Jwale, haele Baathene kaofela, le basele ba ahileng teng, ba ne ba sa etse letho, haese ho bolela, kapa ho utlwa, ditaba tse hlahang.

22Yaba Pauluse o ema hara Areopago, a re: Banna ba Athene, ke lemohile hobane dinthong tsohle le batho ba hlanyetsang medimo ka ho fetisisa. 23Hobane ke itse ke ya le motse, ke tadimile ditshwantsho tse medimo ya lona, ka fihlela le aletare moo ho ngodilweng lengolo le kgethelo le reng: Ho Modimo o sa tsejweng! Modimo oo le o rapelang le sa o tsebe, ke wona oo nna ke le bolellang wona. 24Modimo o entseng lefatshe le tsohle tse ho lona, e leng yena Morena wa lehodimo le wa lefatshe, o ke ke wa aha ditempeleng tse entsweng ka matsoho; 25ha o sebeletswe ke batho ka matsoho, jwaloka hoja o hloka letho, kanthe ke wona o fang bohle bophelo le phefumoloho le dintho tsohle. 26O entse mefuta yohle ya batho ka madi a le mang ho aha sebakeng sa lefatshe lohle; o laetse mehla e laotsweng ke wona, le meedi ya ho aha ha bona; 27e le hore ba batle Morena, mohlomong ba ke ba mo phopholetse, ba mo fumane, leha a se hole ho e mong le e mong wa rona. 28Hobane ke ka yena re utlwang, re sisinyehang, re leng teng; jwalokaha baroki ba bang ba ho lona ba itse: Re moloko wa hae ka sebele. 29Ha re le moloko wa Modimo, ha re a tshwanela re ka lekanya hore Modimo o ka tshwana le kgauta, leha e le silefera, leha e le lejwe le betlilweng ka masene le ka kgopolo ya motho. 30Modimo ha o se o lesitse ditshiu tseo tsa ho se tsebe hore di fete, jwale, o bolella batho bohle, naheng tsohle, hore ba bake. 31Hobane o beile letsatsi le leng leo o tla ahlola lefatshe ka lona ka ho loka, ka monna eo o mmeetseng hoo, mme o lokiseditse bohle tshepiso ya teng ka ho mo tsosa bafung.

32Yare ha ba utlwa taba ya tsoho ya bafu, ba bang ba soma, ba bang ba re: Re sa tla boela re o utlwe hape hodima taba eo. 33Pauluse a tloha jwalo hara bona. 34Empa banna ba bang ba mo kgomarela, ba dumela; hara bona ho ne ho le le Denise wa Areopago, le mosadi e mong ya bitswang Damarise, ba ena le ba bang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index