Search form

DIKETSO 22

1Banna ba heso le bontate, mamelang jwale meitatolo ya ka ho lona.

2Eitse ha ba utlwa hoba o bua le bona ka puo ya Seheberu, ba eketsa ho kgutsa.

3Yaba o re: Nna, ke Mojuda, ya tswaletsweng Tarese wa Silisia; ke mpa ke holetse motseng wona maotong a Gamaliele; ka rutwa ka mokgwa o fetisisang ho ya ka molao wa bontata rona, ka ba le tjheseho ho Modimo jwaloka lona kaofela kajeno. 4Ka ba ka hlorisa le thuto eo ho isa ho bolayeng, ka tlama banna le basadi, ka ba kenya teronkong, 5kamoo le yena moprista e moholo a ka pakang kateng, le phutheho ya baholo kaofela; hobane ke ne ke nke le mangolo ho bona, ho a isa ho ba heso ba Damaseka, ka ba ka ya teng ho tlama ba thuto eo ba ahileng teng, le ho ba tlisa Jerusalema, hore ba otlwe.

6Ka re ke ntse ke tsamaya, ke se ke atametse Damaseka, ka nako ya motshehare, hang ka teelwa hare ke lesedi le leholo, le tswang lehodimong. 7Ka wela fatshe, mme ka utlwa lentswe le reng ho nna: Saule, Saule, o ntlhorisetsang na? 8Ka araba, ka re: O mang, Morena? A re ho nna: Ke nna Jesu wa Nasaretha, eo o mo hlorisang. 9Jwale, ba nang le nna le bona ba kile ba bona lesedi, mme ba le tshoha, ba mpa ba sa ka ba utlwa lentswe la ya buang le nna. 10Ka re: Morena, ke tla etsang na? Morena a re ho nna: Ema, o ye Damaseka; ke moo o tla bolellwa tsohle tseo o tshwanetseng ho di etsa. 11Mme kahobane ke ne ke sitwa ho bona ka baka la kganya ya lesedi leo, bao ke neng ke na le bona ba ntsamaisa ka letsoho, mme ka ya Damaseka.

12Teng, Ananiase, monna ya tshabang Modimo ka mokgwa wa molao, ya hlomphuwang ke Bajuda kaofela ba ahileng Damaseka,13a tla ho nna, e ema pela ka, a mpolella, a re Saule, ngwaneso, tutuboloha. Mme ka yona nako eo ka mmona. 14A re: Modimo wa bontata rona o ikgethetse wena ho tseba thato ya wona, le ho bona Ya lokileng, le ho utlwa lentswe la molomo wa hae. 15Hobane o tla ba paki ya hae pela batho bohle, ho tiisa tseo o di boneng, le tseo o di utlwileng. 16Mme jwale, o diehetseng? Ema, o kolobetswe, mme o hlatsuwe dibe tsa hao, ka ho rapela lebitso la Morena.

17Yare mohla ke kgutletseng Jerusalema, ha ke ntse ke rapela tempeleng, ka hapuwa ke Moya. 18Ka bona Morena a mpolella, a re: Phakisa o tlohe Jerusalema kapele; hobane ba ke ke ba amohela polelo eo o mpolelang ka yona. 19Ka re: Morena, ba tseba haholo hobane ke nna ya neng a kenya teronkong, a shapa le masinagogeng ba dumetseng ho wena. 20Le mohla ho neng ho tshollwa madi a Setefane, paki ya hao, le nna ke ne ke le teng, ka dumela polao ya hae, mme ka lebela dikobo tsa ba mmolayang. 21Yaba Morena o re ho nna: Tloha, ke tla o romela ditjhabeng hole.

22Ba mo mamela ho fihla polelong eo; empa jwale, ba phahamisa mantswe a bona, ba re: Motho ya jwalo a tloswe lefatsheng; hobane ha a tshwanela ho phela. 23Ba howa, ba hlobola dikobo tsa bona, ba kubisetsa lerole sebakeng. 24Yaba molaodi wa sekete o laela hore a iswe qhobosheaneng, a re, a botswe ka ho shapuwa, hore a tle a tsebe lebaka leo ba mo howellang lona. 25Eitse ha ba mo tlamile ka marapo, Pauluse a re ho molaodi wa lekgolo ya emeng moo: Hleka le na le tokelo ya ho shapa motho wa Roma, a eso ho ahlolwe na? 26Yare ha molaodi wa lekgolo a utlwa hoo, a ya bolella molaodi wa sekete, a re: O iponele ho seo o ya se etsa; hobane motho eo ke Moroma. 27Yaba molaodi wa sekete o tla ho Pauluse, mme a re ho yena: Ako mpolelle hore na o fela o le Morena na? A re: E, ke yena. 28Molaodi wa sekete a re: Seboko seo ke itheketse sona ka theko e kgolo. Pauluse a re: Nna, ke se tswaletswe. 29Yaba ba neng ba ya mmotsa ka ho mo shapa, ba phakisa ba tloha ho yena, mme molaodi wa sekete le yena a tshaba, ha a utlwa hore ke Moroma, kahobane a ne a mo tlamile.

Pauluse o ya botswa kgotla.

30Ka hosasane, kahobane a ne a rata ho tseba ruri seo Bajuda ba mo qosang ka sona, a mo tlamolla, mme a laela hore baprista ba baholo le ba lekgotla kaofela ba bokane, a ntoo tlisa Pauluse, a mmea pela bona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index