Search form

DIKETSO 23

1Pauluse a hlaba ba lekgotla ka mahlo, a re: Banna ba heso, ke tsamaile ka letswalo le letle kahohle pela Modimo, ho fihlela tsatsi lena.

2Yaba Ananiase, moprista e moholo, o laela ba emeng pela hae, hore ba mo phobole molomo. 3Empa Pauluse a re ho yena: Modimo o tla o phobola, wena lerako le kwetlisitsweng; hobane o duletse ho nkahlola ka molao; athe ha o laela hore ke phobolwe, o tlola molao! 4Ba leng pela hae ba re: Na o rohaka moprista e moholo wa Modimo na? 5Pauluse a re: Banabeso, ke ne ke sa tsebe hoba ke moprista e moholo; hobane ho ngodilwe, ho thwe: O se ke wa bua hampe ka morena wa setjhaba sa heno.

6Jwale Pauluse ka ho tseba hore ba bang ho bona ke basadusi, ba bang ke bafarisi, a phahamisa lentswe hara lekgotla, a re: Banna ba heso, nna ke mofarisi, mora wa mofarisi, ke ahlolwa ka baka la tshepo le la tsoho ya bafu. 7Eitse hobane a bue jwalo, ha hlaha phapang hara bafarisi le basadusi, lekgotla la ba la kgaohana. 8Hobane basadusi ba re, ha ho tsoho ya bafu, leha e le lengeloi, leha e le moya; athe bafarisi bona ba dumela tseo kaofela. 9Jwale, ha etswa lerata le leholo. Bangodi ba emelang bafarisi ba ema, ba araba, ba re: Ha re fihlele bobe leha bo le bong ho motho eo; ha ekaba moya o fela o buile le yena, kapa lengeloi, a re se keng ra lwantsha Modimo. 10Moferefere ha o tota, molaodi wa sekete a tshaba hore ba tla harola Pauluse, mme a laela bahlabani hore ba theohele, ba mo hlwibile hara bona, le ho mo kgutlisetsa qhobosheaneng.

11Bosiung bo hlahlamang, Morena a ipontsha ho yena, a re: Tiisa matla, Pauluse, hobane jwalokaha o pakile taba tsa ka Jerusalema, e ka kgona o di pake jwalo le Roma.

Bajuda ba rerela Pauluse polao. — O iswa Sesarea.

12Eitse hobane bo se, Bajuda ba bang ba etsa morero, mme ba itlama ka ho hlapanya, ba re, ba ke ke ba enwa, leha e le ho ja, ba eso ho bolaye Pauluse. 13Ba entseng morero oo ba ne ba feta mashome a mane. 14Ba ya ho baprista ba baholo le ho baholo, ba re: Re ikanne ka ho hlapanya, hore re ke ke ra ja letho, re eso ho bolaye Pauluse. 15Jwale he, lona le lekgotla, le tsebise molaodi wa sekete hore a tle a mo romele ho lona hosasane, ho be jwaloka hoja le rata ho botsisisa ditaba tsa hae; haele rona, re tla be re setse re itokiseditse ho mmolaya a eso ho fihle.

16Empa mora wa kgaitsedi ya Pauluse a utlwa tsa morero wa bona; yaba o ya, a kena qhobosheaneng, a di tsebisa Pauluse. 17Pauluse a bitsa e mong wa balaodi ba lekgolo, a re ho yena: Isa mohlankana enwa ho molaodi wa sekete; hobane o na le taba eo a tla mmolella yona. 18Yaba eo o mo nka, a mo isa ho molaodi wa sekete, a re: Motlamuwa Pauluse o mpitsitse, o kopile hore ke tlise mohlankana enwa ho wena; o na le taba eo a tla o bolella yona. 19Molaodi wa sekete a mo tshwara ka letsoho, a tswela thoko le yena, a mmotsa, a re: Taba ke efe eo o mpolellang yona? 20Eo a re: Bajuda ba rerile hammoho hore ba tla o kopa hore o tle o romele Pauluse kgotla hosasane, ba etse jwaloka hoja ba rata ho botsisisa ditaba tsa hae. 21Empa wena, o se ke wa ba dumela; hobane banna ba fetang mashome a mane ba mo laletse, ba ikanne ka ho hlapanya hore ba ke ke ba eja, leha e le ho nwa, ba eso ho mmolaye; le jwale, ba se ba itokisitse, ba lebeletse karabo ya hao feela. 22Yaba molaodi wa sekete o kgutlisa mohlankana eo, a mo laela, a re: O se ke wa ba wa bolella motho hoba o ntsebisitse taba tseo.

23Eitse hobane a bitse balaodi ba babedi ba lekgolo, a re ho bona: Lokisang bahlabani ba makgolo a mabedi, le bakalli ba mashome a supileng, le ba diqha ba makgolo a mabedi, ba tle ba ye Sesarea ka hora ya boraro ya bosiu. 24Le lokise le tse kallwang, tse tla palangwa ke Pauluse, mme a iswe ho Felikse, mmusisi, a pholohile. 25A ba a ngola lengolo le reng: 26Klaude Lisiase, ho Felikse, mmusisi ya kgabane, dumela! 27Bajuda ba tshwere monna enwa, mme ha ba se ba tla mmolaya, ke fihlile le bahlabani, ka ba amoha yena, ha ke utlwa hoba ke Moroma. 28Mme ka ho rata ho tseba seo ba mo qosang ka sona, ke mo isitse lekgotleng la bona. 29Moo ke fihletse hoba ba mo qosa ka ditaba tsa molao wa bona, empa ho se molato ho yena o tshwanetseng lefu, leha e le mahlaahlela. 30Jwale, erekaha ke boleletswe hoba Bajuda ba laletse monna enwa, ke mo rometse ho wena kapele, mme ke laetse baqosi ba hae hore tseo ba mo qosang ka tsona ba di bolelle wena. Dumela!

31Bahlabani ba etsa kamoo ba laetsweng kateng, ba ya le Pauluse, ba mo isa Antipatrise bosiu. 32Ka hosasane, ba tlohela Pauluse le bakalli hore ba ye le yena, mme bona ba kgutlela qhobosheaneng. 33Yare bao ha ba fihla Sesarea, ba nea mmusisi lengolo leo, ba ba ba hlahisa Pauluse pela hae. 34Eitse hobane mmusisi a le bale, a mmotsa hoba ke wa naha efe ya Roma; ha a utlwile hoba ke wa Silisia, 35a re: Ke tla o utlwa ha baqosi ba hao ba se ba tlile. A ba a laela hore a lebelwe ka tlung ya Heroda.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index