Search form

DIKETSO 24

Pauluse ha a le Sesarea. — Boikarabelo ba hae pela Felikse. — Thuto eo a rutileng Felikse le Drusilla, mosadi wa hae, ka yona.

1Eitse hobane ho fete ditshiu tse hlano, ha tla Ananiase, moprista e moholo, a ena le baholo ba bang, le mmoledi e mong ya bitswang Tertullo; mme ba itlhahisa pela mmusisi ho qosa Pauluse. 2Hobane a bitswe, Tertullo o qala ho mo qosa, a re: 3Felikse ya kgabane, re ke ke ra lesa ho hopola kahohle le kamehla ka teboho yohle kamoo re nang le kgotso e kgolo kateng, ka wena, le mahlohonolo a hlahetseng setjhaba sena ka paballo ya hao. 4Empa, ka ho re, ke se ke ka o diehisa, ke a o rapela, ke re: o ke o mamele, ka mosa wa hao, tseo re o bolellang tsona ka mantswe a se makae. 5Re re, re fihletse monna enwa e le lefu, o ferekanya Bajuda bohle ba ahileng lefatsheng lohle: ke hlooho ya thuto e kgelohileng ya Banasaretha. 6O bile o lekile ho silafatsa tempele. Re mo tshwere, ra rata ho mo ahlola ka molao wa rona. 7Empa Lisiase, molaodi wa sekete, a hlaha, a re amoha yena ka matla a maholo, 8a ba a laela banqosi ba hae ho tla pela hao. Le wena ha o mmotsisisa, o tla fihlela ho yena nnete ya ditaba kaofela tseo re mo nqosang ka tsona. 9Bajuda le bona ba emela Tertullo, ba bolela hore ditaba tseo di fela di le jwalo.

10Pauluse, eitse hobane mmusisi a mo hwehle hore a bue, a araba, a re: Erekaha ke tseba hobane ho se ho le dilemo tse ngata o busa setjhaba sena, ke moo ke ikarabelang ka tshepo e fetisang. 11O ka fumana hobane ha ho eso ho fete matsatsi a leshome le metso e mmedi ke fihlile Jerusalema ho rapela. 12Ha ba ka ba mphihlela ke fetolana le motho tempeleng, leha e le ho tsobokanya batho masinagogeng, leha e le motseng. 13Hape ba ka sitwa le ho tiisa ditaba tseo ba nqosang ka tsona jwale. 14Seo nka ipolelang ho wena ka sona, ke sena: Haele thuto eo ba reng ke thuto e kgelohileng, ke fela ke sebeletsa Modimo wa bontate ka yona, ke ntse ke dumela ditaba tsohle tsa molao le tse ngodilweng baporofeteng. 15Ke na le tshepo ho Modimo, eo le bona ba nang le yona, ya hore tsoho ya bafu e tla ba teng, ya ba lokileng le ya ba sa lokang. 16Ke ka baka leo ke tiisang matla kamehla hore ke be le letswalo le sa nnyatseng pela Modimo le pela batho. 17Jwale, kamora dilemo tse ngata, ke tlile ho etsa dithuso le diabo setjhabeng sa heso. 18Ke moo Bajuda ba bang ba Asia ba mphihletseng tempeleng ke itlhwekisitse, e seng ka ho tsobokanya batho, leha e le ka lerata. 19Ke bona ba ka beng ba tlile ho nqosa pela hao, ha ekaba ba ne ba na le taba le nna. 20Le bona bana, a ba ke ba bolele, ha ba fihletse bokgopo bo bong ho nna mohla ke neng ke eme pela lekgotla; 21haese, ha ba ka bolela lentswe lena le le leng, leo ke le boletseng ka matla ke eme hara bona, ka re: Kajeno ke ahlolwa ke lona ka baka la tsoho ya bafu.

22Felikse, ya neng a tseba haholwanyane tsa thuto eo, hobane a utlwe taba tseo, a ba beela tsatsi le leng, a re: Etlare ha Lisiase, molaodi wa sekete, a fihlele, ke moo ke tla le ahlolela ditaba tsa lona. 23Mme a laela molaodi wa lekgolo, hore Pauluse a lebelwe, empa e be ka ho mmaballa, ho se ke ha hanelwa motho ho ba habo ho mo sebeletsa, leha e le ho tla ho yena.

24Yare hoba ho fete matsatsi a mang, Felikse a tla a ena le Drusilla, mosadi wa hae, e leng Mojuda, mme hobane a bitse Pauluse, a mo mamela ha a bolela tsa ho dumela ho Kreste. 25Empa ha a ntse a bolela ho loka, le boitshwaro, le kahlolo e tla tla, Felikse a tshwarwa ke ho tshaba, mme a bua, a re: O ka ikela jwale; mohla ke boelang ke bona sebaka, ke tla boela ke o bitse. 26Hape, o ne a tshepile hore Pauluse o tla mo nea tjhelete, a tle a mo lokolle; ke ka baka leo a nnileng a mmitsa hangata, ho buisana le yena.

27Empa dilemo tse pedi ha di fetile, Porsiuse Festuse a bewa tulong tsa Felikse, mme Felikse a tlohela Pauluse teronkong, kahobane a ratile ho kgahlisa Bajuda.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index