Search form

DIKETSO 28

Ho dulwa kgwedi tse tharo Melita. — Pauluse o fihla Roma. — O dula teng, a ntse a ruta, dilemo tse pedi.

1Yare hobane ba pholohe jwalo, ba fihlela hoba sehlekehleke seo se bitswa Melita. 2Babarebare ba teng ba re etsa ka mohau o moholo; hobane ba re amohela bohle, ba ba ba re besetsa mollo o moholo ka baka la pula e neng e ena, le ka baka la serame. 3Empa Pauluse, hobane a rwalle ditjhatjhana tsa dithupana tsa morara, a di akgela mollong; yaba noha e tswa teng ka baka la ho futhumala, ya kgomarela letsoho la hae. 4Babarebare ha ba bona noha eo e leketla letsohong la hae, ba bolellana, ba re: Ruri motho enwa ke mmolai; hobane, leha a pholohile metsing, tefetso ya lehodimo e hana hoba a ka phela. 5Empa Pauluse a hlohlorela noha mollong, e se ke ya mo etsa letho. 6Kanthe ba ne ba lebeletse hore o tla ruruha, leha e le ho wa kapele a shwele; empa yare ha ba lebeletse haholo, mme ba bone hoba ha a jewe ke letho, ba fetoha, ba re: Ke modimo.

7Mabapa le moo, ho ne ho le naha ya moholo wa sehlekehleke, ya bitswang Publiuse; le yena a re amohela hantle, a re nkela tlung ya hae ka matsatsi a mararo. 8Ntata Publiuse o ne a robetse fatshe, a jewa ke febere le ke ho tsholla. Pauluse a mo tjhakela, mme hobane a rapele, a mmea matsoho hodimo, a mo fodisa. 9Tseo ha di le jwalo, bohle ba sehlekehlekeng ba kulang ba tla, mme ba fodiswa. 10Ba re hlonepha ka hlompho e kgolo, mme mohla re tlohang, ba re baballa ka tseo re di hlokang.

11Kgwedi tse tharo ha di fetile, ra tsamaya ka sekepe sa Aleksandria, se neng se hlotse mariha sehlekehlekeng seo, se ena le setshwantsho sa Kastore le Polukse. 12Eitse ha re fihla Sirakuse, ra hlola matsatsi a mararo teng. 13Ha re tswa teng, ra sika le lebopo, ra ba ra fihla Regio; hosasane, moya wa borwa wa foka, mme ra fihla Puseole ka tshiu tse pedi. 14Teng, ra fihlela baena, mme ra rapelwa ho hlola matsatsi a supileng le bona; ra ntoo leba Roma. 15Le teng, baena ha ba utlwa taba tsa rona, ba tla re kgahlanyetsa Lepatlelong la Apiuse le moo ho thweng ke Matlung a phapohelo a mararo; yare ha Pauluse a ba bona, a leboha Modimo, a beta pelo.

16Mohla re fihlang Roma, molaodi wa lekholo a neela batlamuwa matsohong a molaodi wa bahlabani; Pauluse yena a leselwa, a dula a nnotshi le mohlabani ya mo lebelang.

17Kamora matsatsi a mararo, Pauluse a mema bao e leng ba baholo hara Bajuda ba teng. Eitse ha ba phuthehile, a re ho bona: Banna ba heso, leha ke sa ka ka etsa letho ho sitelwa setjhaba leha e le mekgwa ya bontata rona ka lona, ke ile ka tlangwa Jerusalema, ka ba ka neelwa matsohong a Baroma. 18Bao, hobane ba mpotse, ba ne ba rata ho ntokolla, kahobane ho ne ho se molato ho nna o tshwanelang lefu. 19Empa Bajuda ha ba hana, ka ipea ho Sesare ka tsietsi eo, e seng kahobane ke na le seo nka qosang setjhaba sa heso ka sona. 20Ke ka baka leo ke le bitsitseng ho le bona le ho bua le lona; hobane ke tlamilwe ka lehlaahlela lena ka baka la tshepo ya Iseraele.

21Ba re ho yena: Ha re eso ho bone mangolo a tswang Judea, a bolelang taba tsa hao, leha e le ho banababo rona ha ho e mong ya tlileng a re bolella, leha e le ya hlahisitseng taba e mpe hodima hao. 22Leha ho le jwalo, re tshwanetse ho utlwa ho wena tseo o di hopotseng; hobane haele thuto eo, re a tseba hore e hanwa kahohle.

23Eitse hobane ba mmeele letsatsi, ba tla ho yena ba le bangata moo a dutseng teng, mme a ba bolella, a paka tsa mmuso wa Modimo ho bona, a leka ho ba kgodisa bakeng sa Jesu, a isa ka molao wa Moshe le baporofeta, a qala hosasa ho fihlela mantsiboya. 24Ba bang ba dumela se bolelwang, ba bang ba mpa ba se ke ba dumela. 25Hobane ba fapane ba tloha, Pauluse a ba boleletse taba ena e le nngwe, a re: Moya o Halalelang o boletse hantle ka molomo wa moporofeta Esaia ho bontata rona, 26wa re: Eya ho setjhaba seo, o re ho sona: Haele ho utlwa, le tla utlwa, mme le ke ke la utlwisisa; haele ho bona, le tla bona, mme le ke ke la bontshisa. 27Hobane pelo ya setjhaba seo e nonne, ditsebe tsa sona di thata ho utlwa, se tutubaditse mahlo a sona; se tle se se ke sa bona ka mahlo, sa utlwa ka ditsebe, sa utlwisisa ka pelo, sa baka, mme ke tle ke se ke ka se fodisa. 28Tsebang jwale hore poloko eo ya Modimo e romelwa ditjhabeng, mme di tla e utlwa.

29Mme eitse hobane a ba bolelle jwalo, Bajuda ba ikela, kgang e kgolo e le teng hara bona.

30Pauluse a hlola dilemo tse pedi ka tlung eo a e adimileng, a ntse a amohela bohle ba tlang ho yena. 31A nna a bolela mmuso wa Modimo, a ruta le tsa Morena Jesu Kreste ka ho tiya hohle, a se ke a thibelwa ke motho.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index