Search form

BAKOLOSE 2

1Hobane ke rata ha le ka tseba ntwa e kgolo eo ke e lwanelang lona, le ba Laodisia, le bohle ba sa kang ba bona sefahleho sa ka nameng, 2dipolelo tsa bona di tle di tshediswe, mme ha ba tlamahanngwa hammoho ka lerato, ba fihlele monono wohle wa kelello e tletseng, ba tle ba utlwisise sephiri sa Modimo e leng Kreste, 3eo matlotlo kaofela a bohlale le a tsebo a patilweng ka ho yena.

Ditemoso bakeng sa dithuto tse kgelohileng.

4Ke le bolella hona hore motho a se ke a le thetsa ka dipolelo tseo e kang di na le ho tshepeha. 5Hobane, leha ke le siyo ka nama, ka moya ke na le lona, ke ntse ke thaba, ke boha ho lokisa ha lona, le ho tiya ha tumelo ya lona ho Kreste.

6Mme jwalokaha le amohetse Morena Jesu Kreste, le fele le tsamaye jwalo ho yena; 7le ntse le tebisa metso ho yena, le thewa ka ho yena, le tiya tumelong, jwalokaha le rutilwe, le ntse le tletse teboho.

8Itebeleng, motho a se ke a le hulanya ka bohlale ba batho le ka mashano a lefeela, ka ho ya ka dithuto tseo batho ba neanang tsona, ka ho latela ditaba tsa qalo tsa lefatshe, e seng Kreste. 9Hobane botlalo kaofela ba bomodimo bo ahile ho yena ka mmele. 10Ka ho yena le tlala tsohle, e le hlooho ya borena bohle le ya mebuso yohle. 11Le hona le bolotse ka ho yena ka lebollo le sa etswang ka letsoho, e leng ho hlobola mmele wa nama, ka lebollo la Kreste. 12Le patilwe le yena kolobetsong, moo le tsositsweng le yena ka ho dumela matla a Modimo o mo tsositseng bafung. 13Eitse ha le ne le sa ntse le itjhweletse dibeng tsa lona le ho se bolleng ha nama ya lona, o le phedisitse hammoho le yena, ka ho le tshwarela ditlolo tsohle; 14o hlakotse lengolo la molato la melao e neng e re qosa, mme o le fedisitse ka ho le kgokgothella sefapanong. 15Wa hlobodisa le marena le mebuso, wa e pepesa pontsheng ha Jesu a se a o hlotse sefapanong seo.

16Ka baka leo, motho a se ke a le nyatsa tabeng ya ho ja le ya ho nwa, leha e le tabeng ya mekete, le ya dikgwedi tse ntjha, le ya disabatha, 17tseo e leng seriti sa tse tlang ho tla, empa mmele wa tsona ke Kreste. 18Motho a se ke a le hlokisa moputso ka ho rata ha hae, ka taba tse kang boikokobetso, le tshebeletso ya mangeloi, a ikenya ho tseo a sa kang a di bona, ke ho ikgohomosetsa lefeela ka kutlo ya hae ya nama, 19a sa itshwarelle ka hlooho, eo mmele wohle, ha o ntse o fepjwa, mme o teanngwa hammoho ka dikopano tsa manonyello, o holang ka kgolo ya Modimo.

20Ha le fela le shwele le Kreste ka nqa ya ditaba tsa qalo tsa lefatshe, ana le sa bofellwang ka mekgwa, jwaloka hola le sa phela lefatsheng, 21ha ho thwe: O se ke wa ja; o se ke wa latswa; o se ke wa ama? 22Tseo tsohle ke tse isang ho boleng; di lateletse melao le dithuto tsa batho; 23di na le botumo ba bohlale ba hore ke ho sebeletsa Modimo ka ho itlama, le ka ho ikokobetsa, le ka ho se hauhele mmele, athe ke tsa lefeela, hobane ke ho kgorisa nama feela.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index