Search form

BAKOLOSE 4

1Benghadi, etsetsang bahlanka ba lona ka ho loka le ka tshwanelo, le ntse le tseba hobane le lona le na le morena mahodimong.

Ba kgothatswa ho rapela le ho itsamaela ka bohlale.

2Tiisetsang thapelong, mme le e fadimehele ka teboho. 3Le hona, bohle hammoho, le re rapelleng, hore Modimo o re bulele monyako wa lentswe, re tle re bolele sephiri sa Kreste, seo ke leng motlamuwa ka baka le sona; 4ke tle ke se pepese ka mokgwa oo ke tshwanetseng ho se bolela ka wona. 5Tsamayang ka bohlale pela ba kantle, le ntse le lopolla dinako. 6Le polelo tsa lona e be tse molemo kamehla, tse nokilweng ka letswai, le tle le tsebe kamoo le tshwanetseng ho araba e mong le e mong kateng.

Thomo ya Tikike le Onesima.

7Tikike, ngwaneso ya ratehang, mohlanka ya tshepehang, mong ka nna tshebeletsong ya Morena, o tla le tsebisa kahohle kamoo taba tsa ka di dutseng kateng. 8Ke mo rometse ho lona ka hona hoo, hore a tle a tsebe kamoo taba tsa lona di dutseng kateng, mme a tshedise dipelo tsa lona. 9O na le Onesima, ngwaneso ya tshepehang, ya ratehang, e leng e mong wa lona; ba tla le phetela tsohle tsa kwano.

Ditumediso.

10Aristarke, ya tlamilweng le nna, o a le dumedisa; le motswala wa Barnabase, Mareka, eo le etseditsweng taelo ka baka la hae; ekare ha a etla ho lona, mo amoheleng. 11Jesu, ya bitswang Juste, le yena o a le dumedisa. Ho ba lebollo, ke bona ba nnotshi ba ntshebedisang mmusong wa Modimo, mme ba bile tshediso ho nna.

12Epafrase wa ha heno, mohlanka wa Kreste, o a le dumedisa; o ntse a le lwanela kamehla merapelong ya hae, hore le ke le eme le phethehile, mme le kgodise ka ho etsa ho rata hohle ha Modimo. 13Le nna ke paka hoba o fela a le tjhesehela haholo, le ba Laodisea, le ba Hierapolise. 14Luka, ngaka e ratwang, le Demase, ba le dumedisa. 15Dumedisang baena ba Laodisea, le Nimfase, le kereke e ka tlung ya hae.

16Etlere ha lengolo lena le badilwe ha heno, le bone hore le balwe le kerekeng ya Laodisea; mme le lona le bale le tswang Laodisea. 17E reng ho Arkipe: Tadima tshebetso eo o e abetsweng ke Morena, o tle o e phethe.

18Nna, Pauluse, ke le dumedisa mona ka letsoho la ka. Hopolang ditlamo tsa ka.

Mohau o be le lona. Amen!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index