Search form

DEUTERONOMA 11

Hlohonolofatso le thohako.

1Rata ke hona Jehova, Modimo wa hao, mme o boloke ditemoso tsa hae kamehla, le melao ya hae, le dikahlolo tsa hae, le ditaelo tsa hae.

2Hape, lemoha ditaba kajeno; hobane ha ke bue le bana ba lona ba sa kang ba tseba le ho bona kgalemelo ya Jehova, Modimo wa lona, le boholo ba hae, le letsoho la hae le matla, le letsoho la hae le otlolohileng, 3le mehlolo ya hae, le diketso tsa hae tseo a di entseng hara Egepeta, ho Faro, morena wa Egepeta, le naheng ya hae kaofela, 4le seo a se entseng ka makgotla a Egepeta, le ka dipere tsa bona, le ka makoloi a bona; kamoo a ba apesitseng kateng, ka metsia Lewatle le Lefubedu, mohla ba neng ba le phallela, le kamoo Jehova a ba timeditseng kateng, ho fihlela la kajeno; 5le seo a se etseditseng lona, lefeelleng leo, ho isa nakong eo le fihlileng sebakeng sena ka yona; 6le seo a se entseng Dathane le Abirame, bara ba Eliabe, mora Rubene, kamoo lefatshe le ahlamisitseng molomo wa lona, la ba metsa le ba matlo a bona, le ditente tsa bona, le dintho tsohle tsa bona, ba le hara Baiseraele kaofela. 7Hobane mahlo a lona a bone diketso tsohle tse kgolo tseo Jehova a di entseng. 8Bolokang ditaelo tsohle tseo ke o laelang tsona kajeno, le tle le be matla, mme le kene, le hape lefatshe leo le yang ho le rua; 9mme le atise matsatsi a lona lefatsheng le kollang lebese le dinotshi, leo Jehova a anetseng bontata lona hore o tla le fa bona le ditloholo tsa bona. 10Hobane naha eo o yang ho kena ho yona ho e rua, hase naha e tshwanang le ya Egepeta, eo le tswileng ho yona, moo o neng o jala peo ya hao, le moo o neng o nosetsa masimo a hao ka maoto a hao, jwalokaha ho nosetswa tshimo ya meroho. 11Naha eo le yang ho e rua, ke naha ya dithaba, le ya dikgutlo, e nosetswang ke metsi a pula ya lehodimo. 12Ke naha eo Jehova, Modimo wa hao, a e baballang, eo mahlo a Jehova, Modimo wa hao, a e tadimang kamehla, ho qala ha selemo se thwasa, ho isa ha selemo se fela.

13Etlare ha le mamedisisa ditaelo tsa ka tseo ke le laelang tsona kajeno, ha le rata Jehova, Modimo wa lona, le mo sebeletsa ka dipelo tsa lona tsohle, le ka meya ya lona yohle, 14ke tla nesetsa naha ya lona pula, nakong e tshwanelehang, pula ya tsheola le pula ya hwetla, o tle o kotule koro ya hao, le veine e ntjha ya hao, le ole ya hao. 15Naheng ya hao ke tla medisa jwang ba mehlape ya hao; mme o tla ja, o kgore. 16Iponeleng, pelo tsa lona di se ke tsa thetswa, mme le se ke la kgeloha, la ya sebeletsa medimo esele, la e kgumamela; 17Iponeleng kgalefo ya Jehova ya le tukela, mme Jehova a kwala mahodimo, hore pula e be siyo, mme lefatshe le se ke la hlola le bea dijo tsa lona, mme lona la timela kapele lefatsheng leo le molemo, leo Jehova a le neang lona.

18Kenyang ke hona mantswe ana ao ke le bolellang wona ka dipelong tsa lona, le meyeng ya lona, mme le a tlame ho ba pontsho matsohong a lona, mme a be jwaloka meqhaka pakeng tsa mahlo a lona. 19Le a rute bana ba lona, o bue ka wona ha o dutse tlung ya hao, leha o tsamaya tseleng, leha o robala, leha o tsoha borokong. 20A ngole le difateng tsa menyako ya ntlo ya hao, le mamating a hao; 21hore matsatsi a lona, le matsatsi a bana ba lona, a tle a ngatafale lefatsheng leo Jehova a anetseng bontata lona hore o tla ba nea lona, a be ka ka matsatsi a mahodimo a okametseng lefatshe. 22Hobane, ekare ha le boloka hantle ditaelo tsohle tseo ke le laelang tsona kajeno ho etsa ka tsona, le rata Jehova, Modimo wa lona, le tsamaya ditseleng tsa hae kaofela, le mo kgomarela, 23ke moo Jehova a tla falatsa pela lona ditjhaba tseno tsohle, mme le tla rua naha ya ditjhaba tse le fetisang ka bongata le ka matla. 24Nqalo e nngwe le e nngwe e tla hatwa ke bohato ba maoto a lona, e tla ba ya lona. Meedi ya lona e tla ba ho tloha feelleng ho isa Lebanone, ho tloha nokeng ya Eufrate ho isa Lewatleng la Bophirimela. 25Ha ho ka ke ha eba motho ya emang pela lona; Jehova, Modimo wa lona, o tla kenya letsoso la lona le tshabo ya lona naheng yohle eo le tla e hata ka maoto a lona, jwalokaha a le boleletse.

26Bonang, kajeno ke bea hlohonolofatso le thohako pela lona; 27hlohonolofatso ha le ka utlwa ditaelo tsa Jehova, Modimo wa lona, tseo ke le laelang tsona kajeno; 28thohako ha le sa utlwe ditaelo tsa Jehova, Modimo wa lona, mme le kgeloha tsela eo ke le laelang yona kajeno, le latela medimo esele, eo le sa kang la e tseba, le mehla. 29Etlare hobane Jehova, Modimo wa hao, a o kenye lefatsheng leo o yang ho le rua, o tle o bolele hlohonolofatso thabeng ya Gerisime, le thohako thabeng ya Ebale. 30Thaba tseo, ha ke re, di mose wane, ho Jordane, kamora tsela e lebileng nqa bophirimatsatsi, naheng ya Bakanana ba ahileng lehwatateng, mabapa le Gilgale, haufi le dieike tsa More? 31Hobane le se le ya tshela Jordane ho ya rua lefatshe leo Jehova, Modimo wa lona, a le neang lona; le tla le rua, le ahe ho lona. 32Itiiseng, le phethe melao yohle, le ditaelo tsohle tseo ke di beang pela lona kajeno.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index