Search form

DEUTERONOMA 22

Diphoofolo le dintho tse lahlehileng.

1Etlere ha o bona kgomo ya ngwaneno, kapa nku ya hae, di lahlehile, o se ke wa di fapoha, o mpe o di busetse ho ngwaneno. 2Ekare ha ngwaneno a sa aha haufi le wena, mohlomong o sa mo tsebe, o di tlise hae, di dule ho wena, ngwaneno a be a tle ho di batla, e be moo o di busetsang ho yena. 3Etsa jwalo le ka esele ya hae; etsa jwalo le ka diaparo tsa hae, le ka dintho tsohle tsa ngwaneno, tse lahlehileng. Ha o di bona di lahlehile, o se ke wa di fapoha. 4Etlere ha o bona esele ya ngwaneno, kapa kgomo ya hae, di wetse tseleng, o se ke wa di fapoha; o mpe o mo thuse ho di tsosa.

Ho ikgakanya ka dikobo.

5Mosadi a se ke a apara diaparo tsa monna, mme monna a se ke a apara diaparo tsa mosadi; hobane bohle ba etsang jwalo, ba manyala ho Jehova, Modimo wa hao.

Matlo o dinonyana.

6Etlere ha o tshoha o bona tseleng hodima sefate, kapa fatshe, sehlaha sa dinonyana se nang le madinyane, kapa mahe, mma wona a alamile madinyane, kapa mahe, o se ke wa nka nonyana le madinyane a yona; 7o nke madinyane, mme o tlohele mma wona, o tle o be le lehlohonolo, mme o ngatafatse matsatsi a hao.

Matlo a matjha.

8Etlere ha o haha ntlo e ntjha, o tle o etse lehora le potang marulelo a hao, esere mohlomong ntlo ya hlahelwa ke molato wa madi a motho ya leng hodima yona, a wela fatshe.

Ntho tse se nang ho kopanngwa.

9O se ke wa jala peo tsa mefuta tshimong ya hao ya morara, esere ho beha ha tseo o di jadileng, le ho beha ha morara, tsa o senyehela.

10O se ke wa lema ka kgomo le esele di bofilwe hammoho.

11O se ke wa apara seaparo se lohilweng ka dintho tse sa tshwaneng, jwaloka boya ba dinku le lene hammoho.

12Etsa ditjellane masotong a mane a kobo eo o ikapesang ka yona.

Hlweko ya basadi ba nyalwang. — Bohlola.

13Etlare ha monna e mong a nyala mosadi, mme a ya ho yena, a ntoo mo hloya, 14mme a mo tlama ka ditaba tse mpehadi, tse senyang lebitso la hae, a mo hobosa, a re: Ke nkile mosadi eo, mme ha ke tlile ho yena, ha ke a ka ka fumana dipontsho tsa borwetsana ho yena; 15moo ntata morwetsana le mmae ba tla nka dipontsho tsa borwetsana ba mosadi eo, ba di hlahise pela baholo ba motse, kgorong. 16Ntata morwetsana o tla bolella baholo, a re: Ke neile monna enwa moradi wa ka hore e be mosadi wa hae, mme jwale o mo hloile; 17bonang, o mmeile taba tse mpehadi, a re: Ha ke a ka ka fumana dipontsho tsa borwetsana ho moradi wa hao. Athe bonang, dipontsho tsa borwetsana tsa moradi wa ka ke tsena. Jwale ba tla phutholla kobo pela baholo ba motse. 18Baholo ba motse oo ba tla tshwara monna eo, ba mo otle. 19Mme kahobane o hobositse morwetsana wa Iseraele ka ho senya lebitso le hae, ba tla mo lefisa ka dishekele tse lekgolo tsa silefera, tse tla newa ntata morwetsana; mme e tla nne e be mosadi wa hae; a ke ke a mo hlala, ha a ntse a phela. 20Empa etlare ha taba e boletsweng ke yena e le ya nnete, e reng, dipontsho tsa borwetsana ha di a ka tsa fumanwa ho morwetsana eo; 21ba tla ntsha morwetsana, ba mo tlise pela monyako wa ntlo ya ntatae, mme batho ba motse oo ba tla mo tlapunya ka majwe, a shwe, kahobane o entse manyala Iseraeleng, ka ho ineela bohlola tlung ya ntatae. Tlosa bobe haeno jwalo.

22Ha ho ka fumanwa monna ya robalang le mosadi ya nyetsweng ke e mong, ba shwe ba babedi, monna le mosadi ba robetseng hammoho. Tlosa bobe jwalo Iseraeleng.

23Etlare ha morwetsana a lebeleditswe ke monna, mme monna e mong a mo fumana motseng, a robala le yena, 24moo le tla ba ntsha ba babedi, le ba ise kgorong ya motse, mme le ba tlapunye ka majwe, ba shwe: morwetsana, kahobane ha a ka a memetsa a le motseng, monna, kahobane a sentse mosadi wa ngwanabo. Tlosa bobe haeno jwalo. 25Etlare ha monna a fumana naheng morwetsana ya lebeleditsweng, mme monna eo a mmeta, a robala le yena, moo monna ya robetseng le morwetsana eo o tla shwa yena a nnotshi. 26Haele morwetsana, o ke ke wa mo etsa letho; morwetsana ha a ka a etsa sebe se tshwanelang lefu; hobane taba eo e dutse jwaloka ya motho ha a tsohela e mong matla, mme a mmolaya; 27hobane morwetsana ya lebeleditsweng o fumanwe ke eo naheng, mme o memeditse, mme ho ne ho se e mong ya ka mo namolelang.

28Etlare ha monna a fumana morwetsana ya sa lebeletswang, mme a mmeta, a robala le yena, mme ba bonwa; 29monna ya robetseng le yena o tla nea ntata morwetsana dishekele tse mashome a mahlano tsa silefera, mme morwetsana e tla ba mosadi wa hae, kahobane o mo tlotlolotse; mme a ke ke a mo lahla, ha a ntse a phela.

30Monna a se ke a nka mosadi wa ntatae, mme a se ke a apola kobo ya ntatae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index