Search form

DEUTERONOMA 24

Tlhalo.

1Etlere motho ha a nkile mosadi, a mo nyetse, ha a sa kgahliswe ke yena, kahobane a fumane taba e mpe ho yena, a ke a mo ngolle lengolo la tlhalo, a le bee letsohong la mosadi eo, mme a mo kgutlise tlung ya hae. 2Etlare hobane mosadi a tswe tlung ya hae, o tla ikela, a be le tokelo ya ho nyalwa ke monna e mong. 3Ha monna eo wa morao a mo hloya, mme a mo ngolla lengolo la tlhalo, a mo nea lona letsohong la hae, mme a mo kgutlisa tlung ya hae; kapa leha mohlomong ho eshwa monna ya mo nkileng morao ho mo etsa mosadi wa hae; 4monna eo wa pele, ya mo hladileng, a ke ke a boela a mo nka ho mo etsa mosadi wa hae, ha mosadi a se a silafaditswe; hobane hoo ke manyala pela Jehova; lefatshe leo Jehova, Modimo wa hao, a o fang lona ho le rua, o se ke wa le jarisa sebe.

Ya tswang ho nyala ha a na ho ya ntweng.

5Etlere motho ha a sa tswa nyala mosadi, a se ke a ya ntweng, mme a se ke a jariswa mosebetsi o mong. O tla newa sebaka sa ho itulela hae selemo, a thabise mosadi eo a mo nyetseng.

Ditebeletso.

6Ho se ke ha eba motho ya nkang lelwala, leha e le tshilo e silang, ho e etsa tebeletso; hobane ke ho nka bophelo ba motho ho bo etsa tebeletso.

Ho utswa batho.

7Ekare ha o fumana motho ya utswitseng e mong wa banababo, e mong wa bana ba Iseraele, mme a mo entse lekgoba, kapa a rekile ka yena, leshodu leo le ke le shwe; ho tloswe bobe haeno jwalo.

Lepera.

8Lemoha lefu la lepera, o tle o hlokomele ho etsa tsohle tseo baprista ba Balevi ba tla le ruta tsona. Itiseng, le etse ka tseo ke ba laetseng tsona. 9Hopola seo Jehova, Modimo wa hao, a se entseng Miriame, tseleng, ha le sa tswa tloha Egepeta.

Ditebeletso.

10Ha o namelwa dintho tse ding ke ngwaneno, o se ke wa kena tlung ya hae. 11O mpe o eme kantle, mme motho ya o nametseng, o tla o tlisetsa tebeletso kantle. 12Ekare ha e le motho ya fumanehileng, o se ke wa robala o ena le tebeletso ya hae; 13o mpe o busetse tebeletso ho yena, ha letsatsi le dikela, a tle a robale ka kobo ya hae, mme a o hlohonolofatse; ho wena hoo e tla ba ho loka pela Jehova, Modimo wa hao.

Bathoduwa.

14O se ke wa ja mothoduwa, ya fumanehileng, ya hlokang, kapa e leng e mong wa banabeno, kapa e leng wa baditjhaba ba ahileng naheng ya hao le metseng ya hao. 15Ha letsatsi le eso ho dikele o tle o mo nee moputso wa hae wa letsatsi leo a sebeditseng ka lona; hobane ke mofumanehi, mme pelo ya hae e lebeletse moputso; o mo nee, esere mohlomong a howeletsa ho Jehova ka baka la hao, mme sebe sa eba teng ho wena.

16Bontata bana ba se ke ba bolawa ka baka la bana ba bona, le bana ba se ke ba bolawa ka baka la bontata bona; e mong le e mong a bolaelwe sebe seo e leng sa hae.

Ditokelo tsa baditjhaba, le tsa dikgutsana, le tsa basadi ba bahlolohadi.

17O se ke wa kgopamisa nyewe ya moditjhaba, leha e le ya kgutsana, mme o se ke wa nka kobo ya mosadi wa mohlolohadi ho e etsa tebeletso. 18O mpe o hopole hobane o bile mofo Egepeta, le hobane Jehova, Modimo wa hao, o o lopolotse teng; ke ka baka leo ke o laelang ho etsa jwalo.

19Etlere ha o hela koro masimong a hao, ha o lebetse ngata e nngwe tshimong, o se ke wa kgutlela ho ya e nka; e ke e tlohellwe moditjhaba, le kgutsana, le mosadi wa mohlolohadi, hore Jehova, Modimo wa hao, a o hlohonolofatse mesebetsing yohle ya matsoho a hao. 20Etlere ha o hlohlorile mehlwaare ya hao, o se ke wa romela ho kgwahlapisa kamora hao; se setseng e be sa moditjhaba, le sa kgutsana, le sa mosadi wa mohlolohadi. 21Leha o kotula merara ya hao, o se ke wa kgwahlapisa se setseng kamora hao, e be sa moditjhaba, le sa kgutsana, le sa mosadi wa mohlolohadi. 22O nne o hopole hobane o bile mofo naheng ya Egepeta; ke ka baka leo ke o laelang ho etsa ditaba tsena.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index