Search form

DEUTERONOMA 30

Dipallo le ditshabiso.

1Etlare hobane o hlahelwe ke ditaba tseo tsohle tseo ke di beileng pela hao, e leng lehlohonolo le thohako, ha o ikgopotsa tsona pelong ya hao, o le hara ditjhaba tsohle tseo Jehova, Modimo wa hao, a tla o qhalanyetsa hara tsona, 2ha o sokolohela ho Jehova, Modimo wa hao, o utlwa lentswe la hae, wena, le bana ba hao, ka pelo yohle ya hao, le ka moya wohle wa hao, kahohle kamoo ke o laelang kateng kajeno, 3Jehova, Modimo wa hao, o tla o kgutlisa kgolehong ya hao, mme o tla o hauhela, a boele a o bokelle ditjhabeng tsohle tseo Jehova, Modimo wa hao, a o qhalanyeditseng hara tsona. 4Esita le hoja ba bang ba hao ba qhalantsweng ba ka ba pheletsong ya lehodimo, Jehova, Modimo wa hao, o tla o phutha teng, a o late hona teng. 5Jehova, Modimo wa hao, o tla o busetsa lefatsheng leo bontatao ba kileng ba le rua, mme o tla le rua; mme o tla o etsa hantle, a o ngatafatse haholo ho fetisa bontatao. 6Jehova, Modimo wa hao, o tla bolotsa pelo ya hao, le dipelo tsa ditloholo tsa hao, o tle o rate Jehova, Modimo wa hao, ka pelo yohle ya hao, le ka moya wohle wa hao, o tle o phele. 7Jehova, Modimo wa hao, o tla bea dithohako tseo tsohle hodima dira tsa hao; le hodima ba o hloyang, ba o hlorisang. 8Wena, o tla boela o utlwe lentswe la Jehova, o boloke ditaelo tsohle tsa hae tseo ke o laelang tsona kajeno; 9Jehova, Modimo wa hao, o tla o hlohonolofatsa mesebetsing yohle ya matsoho a hao, dintho di tle di tlale ho wena; a o hlohonolofatse baneng ba tswalwang ke wena, le ho tse tswalwang ke makgomo a hao, le ho tse behwang ke lefatshe la hao. Hobane Jehova o tla boela a ithatele ho o etsa hantle, jwalokaha a ne a thabetse bontatao. 10Ke ha o fela o ka utlwa lentswe la Jehova, Modimo wa hao, wa boloka melao ya hae le ditaelo tsa hae tse ngodilweng bukeng ena ya molao, mme wa sokolohela ho Jehova, Modimo wa hao, ka pelo yohle ya hao, le ka moya wohle wa hao.

11Hobane taelo eo ke o laelang yona kajeno, hase e phahameng haholo hore e ka o sita, mme ha e hole le wena. 12Ha e lehodimong moo o ka reng: Ke mang ya tla nyolohela lehodimong bakeng sa rona, ho ya re latela yona, re tle re e utlwe, mme re etse ka yona? 13Hape, ha e mose wane ho lewatle leo o ka reng: Ke mang ya tla tshela lewatle bakeng sa rona ho ya re latela yona, re tle re e utlwe, mme re etse ka yona? 14Empa lentswe le haufiufi le wena, le molomong wa hao, le ka pelong ya hao, hore o etse ka lona.

15Lemoha, kajeno ke beile pela hao bophelo le molemo, lefu le bobe. 16Hobane ke a o laela kajeno hore o rate Jehova, Modimo wa hao, le ho tsamaya tseleng tsa hae, le ho boloka ditaelo tsa hae, le melao ya hae, le dikahlolo tsa hae, o tle o phele, o ngatafale, mme Jehova, Modimo wa hao, a tle a o hlohonolofatse naheng eo o yang ho e rua. 17Empa ekare ha pelo ya hao e kgeloha, mme o hana ho utlwa, mme o hulelwa ho kgumamela medimo esele, le ho e sebeletsa, 18ke a le bolella kajeno hore le tla timela ruri, mme le ke ke la ngatafatsa matsatsi a lona lefatsheng leo o tla kena ho lona ho ya le rua, ka ho tshela Jordane. 19Kajeno, ke bitsa lehodimo le lefatshe hore e be dipaki ho lona. Ke beile pela hao bophelo le lefu, lehlohonolo le thohako. Ikgethele bophelo o tle o phele, wena, le ditloholo tsa hao; 20o tle o rate Jehova, Modimo wa hao, o utlwe lentswe la hae, mme o mo kgomarele; hobane ke yena bophelo ba hao, le bolelele ba matsatsi a hao, o tle o ahe lefatsheng leo Jehova a anetseng bontatao, Abrahama, Isaaka le Jakobo, hore o tla ba nea lona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index