Search form

DEUTERONOMA 32

Sefela sa Moshe.

1Lona mahodimo, sekehang ditsebe, mme ke tla bua; le wena lefatshe, mamela mantswe a molomo wa ka. 2Thuto ya ka e tla rotha jwaloka pula; dipolelo tsa ka di tla qhitsa jwaloka phoka, di be jwaloka pula e tshesane e kolobisang jwang bo botjha, le jwaloka marothodi a nelang jwang. 3Hobane ke tla bolela lebitso la Jehova: Rorisang Modimo wa rona!

4Ke Lefika; mosebetsi wa hae o phethehile, hobane ditsela tsa hae kaofela di lokile: ke Modimo o tshepehang, o se nang bokgopo; o lokile, o kgabane. 5Ba itshentse pela wona; ke bana ba ditshila; ke mofuta o kgelohileng, o nang le mano. 6Setjhaba se se nang kelello, se hlokang bohlale, na ke hona hoo le putsang Jehova ka hona na? Na hase yena ntatao, ya o ruileng, ya o entseng, ya o tiisitseng na? 7Elellwa mehla ya kgale, o lemohe dilemo tsa meloko e mengata; botsa ntatao, mme o tla o ruta; botsa maqheku a hao, mme a tla o bolella. 8Yanayare mohla E moholoholo a abelang ditjhaba lefa la tsona, mohla a arohanyang bana ba batho, a bea meedi ya ditjhaba ka palo ya bana ba Iseraele; 9hobane kabelo ya Jehova ke setjhaba sa hae; mme Jakobo ke kabelo ya lefa la hae. 10Jehova o mo fumane a le nahathothe, feelleng le tshabehang ka bobe le ka mehoo ya tshenyeho; a mo teela hare kahohle, a mo hlokomela, a mo boloka jwaloka hoja e le thaka ya leihlo la hae. 11A etsa jwaloka ntsu ha e tsosa madinyane a yona, mme e okaokela hodima wona, e emisa mapheo a yona, e nka bana ba yona, mme e ba pepa mapheong a yona. 12Jehova o mo tsamaisitse e le yena a nnotshi; mme ho ne ho se modimo osele le yena. 13O mo hlwesitse dithota tse phahameng tsa lefatshe, a ba a ja dijo tsa naha; a mo momontshitse dinotshi tse tswang mafikeng, le ole e tswang majweng a thata; 14o mo fepile ka sereledi sa dikgomo, le ka lebese la dinku, le ka mafura a dikonyana, le ka dipheleu tse tswaletsweng Bashane; ka diphooko, le ka lefi la koro ya sebelebele e nonneng; mme o nwele veine ya sebele, metsi a mafubedu a morara.

15Empa Jeshurune a nona, mme a raha. Wa nona, wa iketsa ya nyenya, le ya kgurumeditsweng ke mafura. O lahlile Modimo o mo entseng, o nyedisitse Lefika la poloko ya hae. 16Ba o bouledisitse ka medimo esele, ba o halefisitse ka manyala. 17Ba hlabetse bademona, bao e seng Modimo, le medimo eo ba neng ba sa e tsebe, medimo e metjha, e tswang ho hlaha, eo bontata lona ba sa kang ba e tshaba. 18O lahlile Lefika le o entseng, o lebetse Modimo o o tswetseng.

19Jehova o bone hoo, mme kgalefong ya hae o lahlile bara ba hae le baradi ba hae; 20mme o itse: Ke tla ba patela sefahleho sa ka, mme ke tla bona qetello ya bona hore na e tla ba eng? Hobane ke mofuta o kgelohileng, ke bana ba ke keng ba tshepjwa. 21Ba mpouledisitse ka seo e seng Modimo, ba nkgalefisitse ka masawana a bona; le nna ke tla ba bouledisa ka setjhaba seo e seng setjhaba, ke ba halefise ka setjhaba se se nang kelello. 22Hobane mollo o hoteditswe kgalefong ya ka, mme o tla tjhesa ho isa tlase nqalong ya bafu; o tla tjhesa lefatshe le tse behwang ke lona, o tjhese le metheo ya dithaba.

23Ke tla bokella ditlokotsi kaofela hodima bona, mme ke tla ba fula ka metsu ya ka yohle. 24Ba tla qetwa ke tlala, ba jewe ke mofuthu wa febere, le ke tshenyo e babang; ke tla ba romela meno a dibatana le mahloko a dinoha tse hahabang leroleng. 25Kantle, lerumo le tla bolaya, ka tlung tshoho e tla ba teng; e tla nka mohlankana le morwetsana, lesea le anyang le motho e moputswa.

26Nka be ke itse: Ke tla ba fedisa, ke hlakole lebitso la bona hara batho, 27hoja ke sa ka ka tshaba phephetso ya dira, le hore bao e leng dira ho bona ba ka fosa ditaba, ba re: Matsoho a rona a phahame, ntho tseo kaofela hase Jehova ya di entseng.

28Hobane ke setjhaba se hlokang kelello; ha ho kutlwisiso ho bona. 29Hojane ba le bohlale ba ka be ba lemohile taba tsena, le ho ela ho fela ha bona hloko! 30Motho a le mong o ne a tla phallela ba sekete jwang, mme ba babedi ba ne ba tla lelekisa ba dikete tse leshome jwang, hojane Lefika la bona le sa ka la rekisa ka bona, le hojane Jehova a sa ka a ba lahla? 31Hobane lefika la bona ha le jwaloka Lefika la rona; esita le bao e leng dira ho rona, ba ka ahlola jwalo. 32Hobane morara wa bona o tswa morareng wa Sodoma le masimong a Gomorra ditholwana tsa bona ke ditholwana tse nang le mahloko, ditholwana tsa bona di a baba. 33Veine ya bona ke mahloko a didrakone, ke mahloko a bolayang a qowane.

34Na taba tseo ha di a bokellwa ho nna, ha di a kwahelwa matlotlong a ka na? 35Phetetso e tla ba ya ka, le yona tefetso mohla maoto a bona a thekeselang; hobane letsatsi la tlokotsi ya bona le haufi, mme tse lokiseditsweng bona di a akofa.

36Hobane Jehova o tla ahlolela setjhaba sa hae, mme o tla rekolohela bahlanka ba hae, ha a bona hobane matla a bona a fedile, mme ho se ho se motho ya ruileng, leha e le motho ya lokolohileng. 37O tla re: Medimo ya bona e kae na? Le kae lefika leo ba le tshepileng? 38E kae medimo e neng e eja mafura a mahlabelo a bona, e neng e enwa veine ya ditshelo tsa bona? A e eme, e le thuse, e be setshabelo sa lona. 39Tadimang jwale hobane ke nna, e, ke nna feela, mme ha ho modimo o mong, haese nna; ke a bolaya, mme ke a phedisa; ke etsa leqeba, mme ke a le fodisa; ha ho motho ya ka o namolelang letsohong la ka. 40Hobane ke emisetsa letsoho la ka lehodimong, mme ke re: Ke phela ka ho sa feleng! 41Ha ke leotsa lerumo la ka le benyang, mme letsoho la ka ha le tshwara kahlolo, ke tla iphetetsa ho dira tsa ka, ke busetse ho ba ntlhoileng. 42Ke tla tahisa metsu ya ka madi, mme lerumo la ka le tla ja nama, e leng madi a ba bolawang, le a ba hapilweng, le a dihlooho tsa marena a dira.

43Etsang ditlatse tsa thabo, lona ditjhaba, hammoho le setjhaba sa hae; hobane o ya pheteletsa madi a bahlanka ba hae, a itefetse ho dira tsa hae; mme o tla etsetsa lefatshe la hae le setjhaba sa hae pheko.

44Moshe a tla, mme a bolela mantswe wohle a sefela sena ditsebeng tsa setjhaba, a ena le Joshua, mora Nune.

45Eitse hobane Moshe a qete ho bolella Baiseraele bohle mantswe ao wohle, 46a re ho bona: Beang dipelo tsa lona tabeng tsohle tseo ke le pakelang tsona kajeno, le tle le di laele bana ba lona, ba tle ba itise ho etsa ka dipolelo tsohle tsa molao oo. 47Hobane hase lentswe la lefeela leo le le beelwang, empa ke bophelo ba lona, mme ke ka lentswe lena le tla ngatafatsa matsatsi a lona lefatsheng leo le yang ho le rua ka ho tshela Jordane.

Moshe a laelwa ho nyolohela Nebo.

48Ka lona letsatsi leo, Jehova a bolella Moshe, a re: 49Nyolohela thabeng eo ya Abarime, qhoweng ya Nebo, e naheng ya Moabe, mabapa le Jeriko, mme o tadime lefatshe la Kanana leo ke le neang bana ba Iseraele, ba tle ba le rue. 50O tla shwela thabeng eo o tla nyolohela ho yona, mme o tla phuthelwa ditjhabeng tsa heno, jwaloka Aarone, ngwaneno, ya shweleng thabeng ya Hore, mme a phuthetswe ditjhabeng tsa habo; 51kahobane le ntshitetswe hara bana ba Iseraele, metsing a Meriba a Kadeshe, nahathotheng ya Tsine, kamoo le sa kang la ntlotlisa kateng, hara bana ba Iseraele. 52Hobane o tla bona lefatshe le le pela hao, empa o ke ke wa kena ho lona, e leng lefatshe leo ke le neang bana ba Iseraele.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index