Search form

MOEKLESIA 1

Tsohle ke lefeela.

1Ke ana mantswe a Mmoledi, mora davida morena wa Jerusalema.

2Lefeela la mafeela, ho rialo Mmoledi; lefeela la mafeela, tsohle ke lefeela!

3Molemo ke ofe oo motho a o bonang mokgathaleng wohle wa hae oo a ikgathatsang ka wona tlasa letsatsi? 4Ho ikela moloko o mong, o mong o hlahe, empa lefatshe le hlola ka ho sa feleng. 5Letsatsi le a tjhaba, letsatsi le boele le dikele, le itlhahanelle ha habo lona moo le tla boela le tjhabe teng. 6Moya wona o fokela nqa borwa, o ntoo rapamela nqa leboya; moya o ikela o potapota, o boele o ye ka dipotoloho tsa wona. 7Dinoka tsohle di phallela lewatleng, athe lewatle ha le tlale; dinoka di ntse di phalla moo di phalletseng teng. 8Ntho tsohle di kgathatsa ho feta kamoo motho a ka bolelang kateng. Leihlo ha le kgore ho di bona, tsebe ha e tlale kutlo ya tsona. 9Ho bileng teng ho tla boela ho be teng; ho hlahileng ho tla nne ho hlahe; ha ho ho hotjha leha ho le hong tlasa letsatsi. 10Na ntho e teng eo ka yona ho ka thweng: Bona hona, ke ho hotjha? ... Le mehleng e bileng pele ho rona, ho ne ho ntse ho le teng. 11Se kileng sa eba teng kgale, ha se hopolwe, esita le se tla tla kamorao se ke ke sa hopolwa; ba tlang ho tla kgajana, ba ke ke ba se hopola.

12Nna Mmoledi, ke ne ke le morena wa Iseraele, Jerusalema, mme ka nna ka sekamisetsa pelo ya ka ho batla le ho botsisisa ka hlalefo ntho tsohle tse etswang tlasa mahodimo. 13Ke ntho e tenang eo Modimo o e neileng bana ba batho, hore be ikgathatse ka yona. 14Ke bone mesebetsi yohle e etswang tlasa letsatsi; mme bonang, tsohle ke lefeela, ke mosebetsi o nyopileng. 15Ho kgopameng ho ke ke ha inamoloha, mme se hlokehang se ke ke sa balwa. 16Ka ba ka re pelong ya ka: Bona, ke holetse hlalefong, ka tswela pele ho yona ho fetisa motho ofe le ofe ya bileng teng pele Jerusalema, mme pelo ya ka e bone hlalefo le tsebo e kgolo. 17Empa eitse ha ke sekamisetsa pelo ya ka tsebong ya hlalefo le tsebong ya bowatla le bothoto, ka lemoha hoba hoo ke mosebetsi o nyopileng; 18hobane moo ho nang le hlalefo e ngata, ho hlomoha ho hongata ho teng le hona, mme ya itotisetsang tsebo, o itotisetsa le bona bohloko.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index