Search form

MOEKLESIA 7

Ditemoso bakeng sa mahlomola a bophelo bona, le bakeng sa bohlale le boitshwaro.

1Botumo bo botle bo molemo ho ena le ole e nkgang hamonate, le letsatsi la ho shwa ho ena le letsatsi la ho tswalwa. 2Ho molemo ho ya ka tlung ya bofifi, ho ena le ho ya ka tlung ya menyaka, hobane mane ke moo ho fellang motho e mong le e mong, mme motho ya phelang o nahana teng. 3Maswabi a molemo ho ditsheho; hobane leha motho a sosobane sefahleho, pelo ya hae e ka nna ya eba tshweu. 4Pelo ya ba hlalefileng e rata ho ba teng ka tlung ya bofifi, athe pelo ya mawatla e rata ka tlung ya thabo. 5Ho molemo hore motho a mamele kgalemelo ya ya hlalefileng, ho ena le hore a mamele pina ya mawatla; 6hobane jwaloka ho qhoma ha meutlwa e beswang tlasa pitsa, ho jwalo le ditsheho tsa mawatla. Hoo le hona ke lefeela. 7Kannete, hloriso e ye e hlantshe ya hlalefileng; mme mpho e lahlise motho kelello.

8Qetello ya taba e nngwe e fetisa qalo ya yona. Pelo e telele e molemo ho ena le pelo e ikakasang. 9O se ke wa phaka wa halefa pelong ya hao, hobane kgalefo e ye e hanelle sefubeng sa mawatla. 10Se re: Ke kang ha matsatsi a kgale a bile molemo ho a kajeno? Leha o botsa taba e jwalo, hase potso e hlalefileng. 11Bohlale bo molemo jwaloka lefa, bo fetisa le lefa ka molemo ho ba bonang letsatsi; 12hobane bohlale ke tshirelo, jwalokaha le yona tjhelete e le tshirelo; empa moo tsebo e fetisang ka molemo, ke hobane bohlale bo phedisa ba bo ruileng. 13Tadima mosebetsi wa Modimo. Ke mang ya ka otlollang seo o se kobileng? 14Ka tsatsi la lehlohonolo, o iketle, mme ka tsatsi la tlokotsi, o lemohe hobane ke Modimo o entseng leno le lena, hore motho a tsebe hobane ha ho letho leo a tshwanetseng ho le lebella hamorao.

15Tsena kaofela ke di bone ditshiung tsa ka tsa lefeela: o ye a be teng ya lokileng ya timelang ka ho loka ha hae, le ya kgopo a be teng ya atisang matsatsi a hae ka bokgopo ba hae. 16O se ke wa iketsa ya lokileng ka ho fetisisa, o se ke wa ipea ya hlalefileng ka ho tlodisa; hobane ke ha o ne o tla itimeletsang na? 17O se ke wa iketsa e mobe ka ho fetisisa, o se ke wa ipea lewatla; hobane ke ha o ne o tla shwelang, e eso ho be nako ya hao? 18Ho molemo ha o ka tshwara hona, mme letsoho la hao le se ke la furalla hono; hobane ya tshabang Modimo o tswa tsietsing tsohle. 19Bohlale bo nea ya bohlale matla, ho ena le balaodi ba leshome ba ka motseng. 20Kannete, ha ho motho ya lokileng lefatsheng ya ntseng a etsa hantle, a sa tshohe a etsa sebe. 21Ha ho le jwalo, se hlokomele mantswe wohle a buwang, esere wa utlwa mohlanka wa hao a o seba; 22hobane pelo ya hao e tseba makgetlo a mangata ao le wena o sebileng ba bang ka wona.

23Tseo tsohle ke di lekotse ka bohlale, ka re: A nke ke be ya hlalefileng! Empa hoo ho sa le hole le nna. 24Se bileng teng se hole, hape se tebile, ruri se tebile; ya tla se fihlela ke ha e le mang na? 25Yaba ke leka ka pelo ya ka ho tseba le ho botsa le ho batla bohlale le kelello, le ho tseba hoba bokgopo ke bowatla, le bothoto ke bohlanya. 26Mme ka fihlela hoba mosadi eo pelo ya hae e kang matlowa le difi, eo matsoho a hae e leng ditlamo, o baba ho fetisa lefu. Ya molemo pela Modimo o tla mo phonyohela, empa moetsadibe o tla tshwaswa ke yena. 27Tadima sena seo ke se fumaneng, ho rialo Mmoledi, ha ke ne ke ntse ke nahana taba e nngwe le e nngwe, hore ke fihlele lebaka la yona. 28Seo pelo ya ka e ntseng e se batla, ha ke eso ho se fumane: ho ba sekete, monna, ke mo fumane; empa ho bohle, mosadi, ha ke a mo fumana. 29Feela, o tadime sena seo ke se fumaneng: ke hobane Modimo o entse batho ba lokile, empa bona ba batlile mamenemene a mangata.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index