Search form

EKSODA 16

1Ba tloha Elime, e le phutheho yohle ya bana ba Iseraele, ba fihla lefeelleng la Sine, le leng dipakeng tsa Elime le Sinai, ka tsatsi la leshome le metso e mehlano la kgwedi ya bobedi ha ba se ba tswile naheng ya Egepeta. 2Phutheho yohle ya bana ba Iseraele ya ngangisana le Moshe le Aarone lefeelleng. 3Bana ba Iseraele ba re ho bona: Hojane ra itjhwella ka letsoho la Jehova lefatsheng la Egepeta re ntse re ituletse pela dipitsa tsa nama, re eja bohobe, re kgora! Hobane le re ntshitse teng, la re tlisa lefeelleng lena, hore le bolaye setjhaba sena kaofela ka tlala.

4Yaba Jehova o re ho Moshe: Bona, ke tla le nesetsa bohobe bo tswang lehodimong, setjhaba se tla tswa se ipokellele ho lekanang letsatsi, ka matsatsi wohle, ke tle ke ba leke, ke bone hore na ba tla tsamaya ka molao wa ka, kapa ho seng jwalo. 5Etla nne ere ka tsatsi la botshelela, ba bokelle habedi ho lekanang tsatsi le leng le le leng.

6Yaba Moshe le Aarone ba re ho bana ba Iseraele kaofela: Mantsiboya le tla tseba hobane ke Jehova ya le ntshitseng lefatsheng la Egepeta. 7Ha ho esa, le tla bona kganya ya Jehova; hobane o utlwile kamoo le dumadumetseng Jehova kateng. Na rona re bomang, le ka re ngangisang? 8Moshe a ba a re: Ruri, Jehova o tla le fa nama mantsiboya le je, hosasane a le nee bohobe le kgore; hobane o utlwile ho dumaduma ha lona, kamoo le mo ngangisitseng kateng. Rona re eng? Ha le ngangise rona, le ngangisa Jehova.

9Moshe a re ho Aarone: E re ho phutheho yohle ya bana ba Iseraele: Atamelang pela Jehova, hobane o utlwile ho dumaduma ha lona. 10Yare ha Aarone a ntse a bolella phutheho yohle ya bana ba Iseraele, ha ba qala ho tadima nqa lefeelleng, ba tshoha kganya ya Jehova e bonahala lerung. 11Jehova a bua le Moshe, a re: 12Ke utlwile ho dumaduma ha bana ba Iseraele; ba bolelle, o re: Mantsiboya le tla ja nama, mme ha ho esa, le tla kgora bohobe, mme le tla tseba hobane ke nna Jehova, Modimo wa lona.

13Yare mantsiboya, dikwekwe tsa nyoloha, tsa aparela diahelo, mme ka hosasa, phoka ebe e letse e dikadikeditse diahelo. 14Eitse ha phoka e neng e letse e tlohile, bonang, hodima lebala la nahathothe ho bo ho le ntho e kang dihlakunyana, e tshesane jwaloka matlalepula hodima lefatshe. 15Bana ba Iseraele ha ba e bona, ba botsana ba re: Ke eng eo? Hobane ba ne ba sa tsebe hoba keng. Yaba Moshe o re ho bona: Ke bona bohobe boo Jehova a le neang bona, hore le bo je. 16Ke yona taba eo Jehova a le laetseng yona, a re: E mong le e mong ho lona a ipokellele ho lekaneng ho ja ha hae, motho a inkele homere, ka palo ya batho bao le nang le bona; motho a nkele ba tenteng ya hae.

17Bana ba Iseraele ba etsa jwalo, ba ola e mong haholo, e mong hanyenyane. 18Yaba ba itekenyetsa ka homere, mme ya neng a odile haholo, ha a ka a sallwa, mme ya neng a odile hanyenyane, ha a ka a haellwa; e mong le e mong a itekanya kamoo a jang kateng. 19Moshe a re ho bona: Ho se be motho ho lona ya bolokelang le tsatsi la hosasane. 20Empa ha ba ka ba utlwa Moshe; batho ba bang hara bona ba bo beela hosasane; yaba ho tswa diboko, ha nkga; mme Moshe a ba halefela. 21Ba nna ba ola ka meso le meso, e mong le e mong kamoo a jang kateng, mme enere ha tsatsi le futhumala, ho qhibolihe.

22Ka tsatsi la botshelela, ba ola bohobe habedi hakalo, ho lekana homere tse pedi ho motho a le mong; baholo kaofela ba phutheho ba tla, ba tsebisa Moshe. 23A re ho bona: Ke yona taba e boletsweng ke Jehova: Hosasane ke tsatsi la phomolo, e leng Sabatha e kgethetsweng Jehova; boo le bo apehang le bo apehe kajeno, le bese boo le bo besang; bo salang kaofela le bo beele hosasane. 24Yaba ba bo bolokela hosasane, kamoo Moshe a laetseng kateng, mme ha bo a ka ba nkga, le diboko ha di a ka tsa eba teng. 25Moshe a re: Bo jeng kajeno, hobane kajeno ke Sabatha ya Jehova, kajeno le ke ke la bo fumana naheng. 26Le tla nne le ole ka matsatsi a tsheletseng, empa tsatsi la bosupa ke Sabatha, ka lona ha ho ka ke ha eba letho.

27Ka tsatsi la bosupa, batho ba bang ba setjhaba ba tswa ho ya ola, empa ba se ke ba fumana letho. 28Yaba Jehova o re ho Moshe: Ho tla nne ho ise kae, le ntse le hana ho boloka taelo tsa ka le melao ya ka? 29Bonang, haele mona Jehova a le neile Sabatha, ke ka baka leo a le neang bohobe jwa matsatsi a mabedi ka tsatsi la botshelela; e mong le e mong a ke a dule ha hae, mme ho se ke ha eba le motho ya tswang ha hae ka tsatsi la bosupa. 30Yaba moo setjhaba se phomolang ka tsatsi la bosupa.

31Ba ntlo ya Iseraele ba rea ntho eo lebitso la manna; e ne e tshwana le hlaku tse tshweu tsa koriandere, mme monateng e le jwaloka dinkgwa tse dubilweng ka dinotshi.

32Moshe a re: Taba e laetsweng ke Jehova ke ena: A ho bolokwe homere e tletseng manna, e bolokelwe ditloholo tsa lona, di tle di bone bohobe boo ke le fepileng ka bona lefeelleng, mohla ke le ntshang lefatsheng la Egepeta. 33Yaba Moshe o re ho Aarone: Nka nkgo, o e tshele homere e tletseng ya manna, o e bee pela Jehova, e tle e bolokelwe ditloholo tsa lona. 34Kamoo Jehova a laetseng Moshe kateng, Aarone a fela a e bea pela bopaki, hore e bolokwe.

35Bana ba Iseraele ba ne ba je manna ka dilemo tse mashome a mane, ho fihlela ba kena naheng eo batho ba leng teng ho yona; ba eja manna ho isa ha ba fihla moeding wa lefatshe la Kanana.

36Homere ke karolo ya leshome ya efa.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index