Search form

EKSODA 28

Setshwantsho sa diaparo tsa baprista.

1O atametse Aarone, moholwane wa hao, pela hao, a tle le bara ba hae, ba kgethwe ho bana ba Iseraele, hore ba etse mosebetsi wa boprista pela ka: e be Aarone, le Nadabe, le Abihu, le Eleasare, le Ithamare, bara ba Aarone.

2O etsetse Aarone, moholwane wa hao, diaparo tse kgethehileng, tsa kganya le tsa khabiso. 3O bue le banna ba masene, bao ke ba tshetseng ka moya wa hlalefo, ba tle ba etsetse Aarone diaparo tse mo kgethang, hore a tle a sebetse mosebetsi wa boprista pela ka. Diaparo tseo ba tla di etsa, ke tsona tsena: 4Mokgajwana, le efoda, le kobo, le kojwana e homilweng le moqhwele, le senyepa. Ba etsetse Aarone moholwane wa hao, le bara ba hae diaparo tse kgethehileng, ba tle ba etse mosebetsi wa boprista pela ka. 5Ba nke kgauta, le purepera, le sekarelata, le krimsone le lene e ntle.

6Ba etse efoda ka kgauta, le purepera, le sekarelata, le krimsone, le line e ntle e lohilweng, e be mosebetsi o etswang ka masene. 7E be le mabanta a mabedi a yona a mahetla a e kopanyang dintlheng tsa yona tse pedi; e fele e kopanngwe jwalo.8Senyepa se e tlamang, e be ntho e le ngwe le yona; se tla bewa hodima yona, e be sa mofuta o le mong le yona, se etswe ka kgauta, le purepera, le sekarelata, le krimsone, le lene e ntle e lohilweng. 9O nke mahakwe a mabedi a onikse, o ngole ho wona mabitso a bana ba Iseraele; 10mabitso a tsheletseng a ngolwe lehakweng le leng, a mang mabitso a tsheletseng lehakweng le leng, ka ho ya ka meloko ya bona. 11O tla ngola mabitso mahakweng ao a mabedi kamoo ho ka etsang ya ngolang mahakweng kateng, ka mokgwa oo ho ngolwang tiiso ya mongolo, mabitso a ngolwe ka lenaneo la bana ba Iseraele; o a kenye dikoomaneng tsa kgauta. 12Mahakwe a mabedi o tla a bea mahetleng a efoda, e be mahakwe a kgopotso ho bana ba Iseraele; Aarone o tla jara jwalo mabitso a bona pela Jehova mahetleng a hae a mabedi, ho etsa kgopotso. Dikoomana o tla etsa tsa kgauta; 13o etse le maqakatsa a mabedi a kgauta e hlwekileng; 14o etse a ohlilweng ka mokgwa wa mosebetsi o tshophilweng, mme o hokele maqakatsa a tshopilweng dikoomaneng.

15O tla etsa mokgajwana wa kahlolo ka mokgwa wa mosebetsi o etswang ka masene; o o etse ka mokgwa o le mong le efoda; o o etse ka kgauta, le purepera, le sekarelata, le krimsone, le lene e ntle e lohilweng. 16O be le mahlakore a mane, a mennweng; bolelele ba wona e be boahlamo ba menwana, le bophara ba wona e be boahlamo ba menwana. 17O kenye ho wona, ka mokgwa oo mahakwe a bewang ka wona, melana e mene ya mahakwe: molaneng o mong ho bewe rubise, topase, le emeralde, ke molana wa pele; 18molaneng wa bobedi, ho bewe karbunkle, le safire, le daemane; 19molaneng wa boraro, ho bewe hiasinthe, le agate, le amethiste; molaneng wa bone, ho bewe krisolite, onikse, le jaspe. 20Mahakwe ao a ke a kenngwe kgauteng, dikoomaneng tsa wona. 21Mahakwe a tla bewa ka ho ya ka lenaneo la mabitso a bana ba Iseraele, a le leshome le metso e mmedi ka palo ya mabitso a bona; e tla ba a meloko e leshome le metso e mmedi, le leng le le leng le be le lebitso la lona, le ngodilweng ka mokgwa wa tiiso ya mangolo. 22Mokgajwaneng o tla hokela maqakatsa a lohilweng, ka mokgwa wa mosebetsi o tshophilweng, a kgauta e hlwekileng. 23Mokgajwaneng o tla etsa mehwele e mmedi ya kgauta, mme mehwele eo e mmedi o tle o e bee dintlheng tsa mokgajwana; 24maqakatsa a tshopilweng a kgauta, o tla a kenya mehweleng eo e mmedi, dintlheng tsa mokgajwana. 25Dintlha tse ding tse pedi tsa maqakatsa a tshophilweng o tle o di kenye dikoomaneng tse pedi, di bewe mabanteng a mahetla a efoda, kapele ho wona. 26O tla etsa mehwele e mmedi ya kgauta, mme o tla e bea pheletsong tse pedi tsa mokgajwana, mophethong o bapaneng le efoda, kahare. 27O etse hape mehwele e mmedi ya kgauta, mme o e bee mabanteng a mabedi a mahetleng a efoda, katlase, kapele ho wona, haufiufi le moo e rokahantsweng teng, kahodima senyepa sa efoda. 28Mokgajwana o ke o hokelwe ka mehwele ya wona mehweleng ya efoda ka kgole ya purepera, hore o tle o eme kahodima senyepa sa efoda, mokgajwana o tle o se ke wa sutha efodeng. 29Etlare ha Aarone a kena sehalalelong, o tla jara sefubeng sa hae, ka mokgajwana wa kahlolo, mabitso a bana ba Iseraele, e tle e be kgopotso e sa feleng pela Jehova. 30Mokgajwaneng wa kahlolo o tla bea Urime le Thummime, di tle di be sefubeng sa Aarone, ha a kena pela Jehova; Aarone o tla jarela bana ba Iseraele kahlolo sefubeng sa hae, pela Jehova, ka ho sa feleng.

31Kobo ya efoda o e etse kaofela ha yona ka purepera; 32e be le lesoba la hlooho bohareng ba yona; mmenong wa lesoba e be le moqhaka o tshophilweng; lesoba leo le be jwaloka lesoba la seaparo sa bahlabani hore kobo e se ke ya taboha. 33Melekeng ya yona o tla etsa mohomo wa digaranata tsa purepera le sekarelata, le krimsone o e potolohang melekeng ya yona; dipakeng tsa tsona kahohle o etse diklokonyana tsa kgauta; 34ho bewe klokonyana ya kgauta le garanata, ho boele ho bewe klokonyana ya kgauta le garanata, melekeng ya kobo, ho e potoloha. 35Aarone o tla e apara ha a phetha tshebeletso; ho lla ha tsona ho tla utlwahala ha a kena sehalalelong pela Jehova, leha a etswa, hore a tle a se ke a shwa.

36O tla etsa le lebenyane la kgauta e hlwekileng, mme o tla ngola ho lona ka mokgwa wa tiiso ya mangolo taba e reng: Kgalalelo ho Jehova. 37O le hokele ka kgole ya purepera, mme le bewe moqhweleng; le dule kapele ho moqhwele. 38Le tla ba phatleng ya Aarone, mme Aarone o tla jara bokgopo ba ntho tse kgethehileng tseo bana ba Iseraele ba di kgethang, e leng dineo tsohle tsa ntho tsa bona tse kgethehileng. Le tle le be phatleng ya hae kamehla, hore ba fumane mohau pela Jehova.

39O tla etsa kojwana ya lene e ntle e lohilweng; hape, o tla etsa moqhwele wa lene e ntle e lohilweng, hape o etse senyepa se homilweng.

40O tla etsetsa bara ba Aarone dikojwana, o ba etsetse le dinyepa le dikatiba tsa kganya le kgabiso; 41o ntoo apesa Aarone, moholwane wa hao, hammoho le bara ba hae. O tla ba tlotsa, o ba hlwekise, o ba kgethe hore ba etse mosebetsi wa boprista pela ka. 42O ba etsetse le marikgwana a lene ho apesa bofeela ba bona; a tla tloha lethekeng, a fihle diropeng. 43Aarone le bara ba hae ba ke ba a tene, ha ba kena tenteng ya pokano, leha ba atamela aletareng, ho phetha tshebeletso ya sehalalelo, ba tle ba se ke ba etsa molato, mme ba se ke ba eshwa; ke taelo e sa feleng, e neilweng yena le ditloholo tsa hae tse tla mo hlahlama.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index