Search form

ESEKIELE 21

1Yaba lentswe la Jehova le ntlela, la re: 2Mora motho, retelletsa sefahleho sa hao nqa Jerusalema, o rothisetse nqalo tse halalelang lentswe la hao, o porofetele naha ya Iseraele. 3Ere ho naha ya Iseraele: Jehova o re: Bona, ke tla ho wena, ke tla pshemola lerumo la ka selateng, ke kgaole ba lokileng le ba babe ba ho wena. 4Erekaha ke tla kgaola ba lokileng le ba babe ba ho wena, lerumo la ka le tla tswa ke hona selateng ho bolaya nama yohle, ho tloha borwa ho isa leboya. 5Mme nama yohle e tla tseba hoba nna Jehova ke pshemotse lerumo la ka selateng; le ke la kgutlela ho sona.

6Haele wena, mora motho, o bobole jwaloka ya theka le robehileng, o fehelwe habohloko pela bona. 7Etlare ha ba re ho wena: O fehellwang? o tla re: Ke fehellwa ditaba tse tlang; hobane dipelo tsohle di tla qhibidiha, matsoho wohle a fokole; meya yohle e tla akgeha, mangwele wohle a fetohe metsi; bonang, taba di a tla, di se di tlile: ho bolela Morena Jehova.

8Yaba lentswe la Jehova le ntlela, la re: 9Mora motho, porofeta, o re: Jehova o re: Ere: Lerumo ke leo! lerumo ke leo! le leoditswe, le bile le bentshitswe. 10Le leoditswe ho akofisa polao, le bentshitswe hore le tle le hadime. Kapa a re tla thabela lere la mora ka, le nyedisang difate tsohle tse ding na? 11O ntshitse lerumo hore le bentshwe, hore a tle a le tshware ka letsoho; lerumo le leoditswe, le bile le bentshitswe, hore a le kenye letsohong la mmolai. 12Howa, o purume, mora motho, hobane le ya ba setjhabeng sa ka, le ya ba ho mahosana wohle a Iseraele; a neetswe lerumong hammoho le setjhaba sa ka. Ha ho le jwalo, phathatsa seropeng sa hao. 13Le lekilwe; mme ho nang, leha lere le nyedisang le se le le siyo? ho bolela Morena Jehova.

14Mme wena, mora motho, o porofete, o ope ka diatla tsa hao, lerumo le ke le kgehlepele habedi, hararo: ke lerumo le bolayang, lerumo le bolayang ba baholo, le ba teelang hare ka nqa tsohle. 15Ke hore dipelo di tle di qhibidihe, dikgopiso di tle di be ngata dikgorong tsa metse yohle, ha ke romela kgalemelo ya lerumo. Jo! le etseditswe ho hadima, le leoleditswe ho bolaya. 16Oho lerumo, o phuthehe, o hlabe ka ho le letona; ela sedi, o hlabe ho le letshehadi, nqeng tsohle moo bohale ba hao bo lebang teng. 17Le nna, ke tla opa ka diatla tsa ka, ke be ke kgodise kgalefo ya ka. Ke le Jehova, ke boletse.

18Yaba lentswe la Jehova le ntlela, la re: 19Oho mora motho, o tle o iketsetse ditsela tse pedi tseo lerumo la morena wa Babilona le tla ya ka tsona; di tswe lefatsheng le le leng tse pedi, o ngole sesupatsela, o se ngole qalong ya tsela ya motse. 20O etse tsela e nngwe ya lerumo ho ya Rabba wa bana ba Ammone, e nngwe ho ya Jerusalema, motse o matla wa Juda. 21Hobane morena wa Babilona o eme mmileng o moholo maarohanong a ditsela tse pedi, hore a etse bonohe; o shohlomanya metsu, o botsa diterafime, o tadima sebete. 22Bonang, se nohang se letsohong la hae le letona: Ke Jerusalema! Ho tla bewa dipheleu, ho etswe mehoo polaong, ho hlajwe mokgosi, ho bewe dipheleu ho bolaya mamati a menyako, ho hahuwe ditutudu, ho hahuwe lerako le potang. 23Haele bona, mahlong a bona, ke bonohe ba lefeela; ke re, ho bona ba neng ba hlapantse le ho ana; empa yena o elellwa bokgopo ba bona, hore ba fele ba tshwarwe.

24Ha ho le jwalo, Morena Jehova o re: Erekaha le nkgopoditse bokgopo ba lona, kamoo ditlolo tsa lona di felang di hlanotswe kateng, hore dibe tsa lona di tle di bonahale diketsong tsohle tsa lona; erekaha le ikgopoditse e le lona, le tla tshwarwa ke letsoho la hae.

25Haele wena, kgosana ya Iseraele, wena molotsana o seng o tla hlajwa, eo letsatsi la hao le fihlang nakong ya bokgopo ba ho qetella, 26Morena Jehova o re: Rola moqhaka, o tlose mokgabo wa hao; se leng teng ha se sa tla ba teng; ho phahamiswa se kokobetseng, ho kokobetswa se phahameng. 27Ke tla mo heletsa, ke mo heletse, ke mo heletse; se leng teng ha se sa tla ba teng, ho be ho fihle eo kahlolo e leng ya hae, eo ke mo neileng yona.

28Wena mora motho, porofeta, o re: Morena Jehova o bolela bakeng sa bana ba Ammone le bakeng sa dinyefolo tsa bona. Ere: Lerumo, lerumo le pshemotswe, le bentsheditswe ho bolaya, le ho qeta, le ho hadima. 29Ha o ntse o batlelwa dipono tsa lefeela, o ntse o etsetswa bonohe ba leshano, le tla o lahlela ditopong tsa ba babe ba bolailweng, bao letsatsi la bona le fihlang nakong ya bokgopo ba ho qetella. 30Busetsa lerumo selateng sa lona! Ke tla o ahlola nqalong eo o bopileng ho yona, lefatsheng leo o hlahileng ho lona, 31ke o tshollele kgalefo ya ka; ke tla o budulela mollo wa bohale ba ka, ke o neele diatleng tsa banna ba tshabehang, ba masene a ho timeletsa. 32O tla ba dijo tsa mollo, madi a hao a phalle hara naha; ha o sa tla hopolwa ke motho; hobane ke nna Jehova ke boletseng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index