Search form

ESEKIELE 23

Samaria le Jerusalema, dihlola tse pedi.

1Lentswe la Jehova la boela la ntlela, la re: 2Mora motho, ho ne ho le basadi ba babedi, baradi ba mosadi a le mong; 3ba ya ba etsa bohlola Egepeta; botjheng ba bona ba etsa bohlola; teng, ha toboketswa matswele a bona, ha phollwa difuba tsa bona e sa le dikgarebe. 4Mabitso a bona, e moholo e ne e le Ohola (tente), moenae e ne e le Oholiba (tente ya ka ho yena). Ya eba ba ka, ba tswala bara le baradi; haele ka mabitso a bona, Ohola ke Samaria, Oholiba ke Jerusalema. 5Leha e ne e le wa ka, Ohola a boka, a ratana haholo le barati ba hae, e leng batho ba Assiria ba ahisaneng le yena, 6e neng e le batho ba apereng purepera, e le babusisi le mahosana, e le bahlankana ba ratehang kaofela ha bona, bapalami ba kaletseng dipere. 7Bohloleng ba hae, a ineela batho bao kaofela ha bona e neng e le bakgethwa ho bana ba Assiria, a itshilafatsa ka bohle bao a neng a ba rata haholoholo, le ka ditshwantsho tsohle tsa bona. 8Ka ho etsa jwalo, ha a ka a hloboha le bohlola boo a neng a bo entse le Baegepeta, mohla ba neng ba robale le yena botjheng ba hae, ha ba ne ba pholla matswele a hae e sa le kgarebe, ba mo tshollela bootswa ba bona. 9Ke kahoo ke neng ke mo neela matsohong a barati ba hae, matsohong a bana ba Assiria, bao a neng a ba rata haholoholo. 10Ba apola bofeela ba hae, ba nka bara le baradi ba hae, le yena ba mmolaya ka lerumo. A ba a nka botumo hara basadi, mohla ba phethang dikahlolo hodima hae.

11Oholiba, ngwanabo, a bona hoo, mme a bodisa lerato la hae le leholo ho feta eo, a etsa bohlola bo fetang bootswa ba ngwanabo. 12A ya, a rata bana ba Assiria haholo, e le babusisi le mahosana a neng a haisane le yena, e le ba apereng tsa bokgabane, bapalami ba kaletseng dipere, bahlankana ba ratehang kaofela ha bona. 13Ka mmona ha a itshilafatsa, e le ka mokgwa o le mong ho bona ba babedi. 14A mpa a ekeletsa bohlola ba hae; a bona banna ba tshwantshitsweng leboteng, ditshwantsho tsa Bakalde tse takilweng ka bofubedu, 15ba ikgahlotse matheka ka dinyepa, ba rwetse meqhaka e lepeletseng dihloohong, bao e kang bahlabani kaofela ha bona; e ne e le ditshwantsho tsa bara ba Babilona, naheng ya Kalde, moo ba hlahileng teng; 16a ba rata haholoholo ka ho ya ka seo mahlo a hae a neng a se bone, a romela manqosa ho bona naheng ya Kalde. 17Yaba bara ba Babilona ba tla ho yena, diphateng tsa marato, ba mo silafatsa ka bootswa ba bona; le yena a silafatsana le bona, empa moya wa hae wa furallana le bona. 18A hlanola bohlola ba hae, a apola bofeela ba hae, mme moya wa ka wa hlobohana le yena, jwalokaha moya wa ka o ne o se o hlobohane le ngwanabo. 19A mpa a totisa bohlola ba hae, a ntse a eleletswe tshiu tsa botjha ba hae tsa mohla a etsang bohlola naheng ya Egepeta; 20a rata baboki ba teng haholoholo bao nama ya bona e kang nama ya diesele, le mohlapo wa bona o kang mohlapo wa dipere. 21Wa rata ho ya bona bohlola ba botjha ba hao ba mohla Baegepeta ba neng ba pholla sefuba sa hao, ka baka la matswele a botjha ba hao.

22Ha ho le jwalo, Morena Jehova o re: Oho Oholiba, bona, ke tla o tsosetsa barati ba hao, bao moya wa hao o ba hlobohileng, ke ba tlise ba etswa nqa tsohle ho tla o lwantsha: 23e le bara ba Babilona le Bakalde kaofela, mahosana, le baholo, le marenana, ba tle le bana ba Assiria bohle, e le bahlankana ba ratehang kaofela ha bona, babusisi le mahosana, bahlabani le banna ba lekgotla, ba palamile dipere bohle. 24Ba ya tla ho wena ka dibetsa le ka makoloi le ka mabidi, le ka letshwele la ditjhaba, ka thebe le thejana le heleme; ba tla o teela hare. Ke tla bea kahlolo pela bona, ba o ahlole ka mokgwa wa bona; 25ke tla o lwantsha ka poulelo ya ka, hore ba tle ba o etsetse ka bohale; ba tla o kgaola nko le ditsebe, masala a hao a timetswe ke lerumo; ba tla nka bara le baradi ba hao, masala a hao a timetswe ke mollo. 26Ba tla o hlobodisa diaparo tsa hao, ba o amohe mekgabo ya hao. 27Ke tla o lahlisa bohlola ba hao le bootswa ba hao bo nnileng ba eba teng haesale o le Egepeta; ha o sa tla ba lelaletsa mahlo, ha o sa tla elellwa Egepeta. 28Hobane Morena Jehova o re: Bona, ke tla o neela matsohong a bao o ba hloileng, le matsohong a bao moya wa hao o ba hlobohileng. 29Ba tla o etsetsa ka hloyo ya bona, ba be ba tlatlape leruo la hao kaofela, mme ba tla o tlohela o le feela, o hlobotse; ka mokgwa o jwalo, bofeela ba bootswa ba hao le ho boka ha hao le bohlola ba hao ba tla apolwa. 30O tla etswa jwalo, kahobane o entse bohlola le ditjhaba kamoo o itshilafaditseng kateng ka ditshwantsho tsa tsona. 31O tsamaile tseleng ya ngwaneno, ke hona ke beileng mohope wa hae letsohong la hao. 32Morena Jehova o re: O tla nwa ka mohope wa ngwaneno, e leng mohope o moholo, o sephara; ka baka la boholo ba wona, o tla fetoha ditsheho le sesomo. 33O tla tlala botahwa le bohloko; mohope wa Samaria, ngwaneno, ke mohope o thotofatsang, o timetsang. 34O tla nwela ho wona, o be o o momone, o be o lome dikgaketla tsa wona, o be o harole matswele a hao; hobane ke nna Morena Jehova ke boletseng hoo. 35Ha ho le jwalo, ho bolela Morena Jehova: Erekaha o ntebetse, mme o ntahletse kamora mokokotlo wa hao, jara, e le wena, molato wa bohlola ba hao le wa bootswa ba hao.

36Yaba Jehova o re ho nna: Mora motho, hleka o tla ahlola Ohola le Oholiba? Ha ho le jwalo, ba bolelle manyala a bona. 37Hobane ba fela ba febile, mme madi a teng matsohong a bona; ba febile le ditshwantsho tsa bona, hape ba bile ba di jesitse bara ba bona bao ba neng ba ntswaletse bona. 38Hape, ba nketseditse ho hong: ba silafaditse sehalalelo sa ka tsatsing leo, ba silafaditse le disabbatha tsa ka. 39Enereha ba hlabela ditshwantsho tsa bona bara ba bona, tsatsing leo ba ne ba kena sehalalelong sa ka ho se silafatsa; ba entse jwalo tlung ya ka. 40Hapehape ba rometse ho lata batho ba tswang hole; mme ka lenqosa e neng le rometswe ho bona, ba fela ba tla. O itlhatsweditse bona, o takile mahlo a hao, o ikgabisitse ka baka la bona; 41wa ba wa dula malaong a bokgabane, ao pela wona ho neng ho beilwe tafole moo o beileng dibano tsa ka le ole ya ka. 42Mme hona teng ho ne ho ena le modumo wa letshwele le dutseng le iketlile; hape, kantle ho batho ba neng ba etswa ditjhabeng, ho ne ho latilwe dinoi nahathothe; mme tsa ba rwesa mefitshana matsohong, le meqhaka ya kgabiso dihloohong.

43Ha ke bolela mosadi eo ya tshofaditsweng ke bofebe ba hae, ke re: Na yena eo o sa tla batlwa bohlola na? 44Ha uwa ho yena jwalokaha ho uwa ho mosadi wa seotswa; ha uwa jwalo ho Ohola le ho Oholiba, basadi bana ba dihlola. 45Empa batho ba lokileng ba tla ba ahlola ka kahlolo ya basadi ba bafebi, le ka kahlolo ya ba tshollang madi; hobane efela ke bafebi, mme ho na le madi matsohong a bona. 46Hobane Morena Jehova o re: Letshwele le ke le ba futuhele, ba neelwe ho hloriswa le ho tlatlapuwa. 47Mme letshwele le tla ba tlepetsa ka majwe, le ba hlabe ka marumo; ba tla bolaya bara ba bona le baradi ba bona, ba tjhese matlo a bona. 48Ke tla kgaoletsa bohlola lefatsheng, basadi bohle ba lauwe, ba tle ba se ke ba ya ka bohlola ba lona. 49Ba tla busetsa molato wa bohlola ba lona ho lona, mme le tla jara kotlo ya dibe tseo le di entseng le ditshwantsho tsa lona, le tle le tsebe hoba ke nna Morena Jehova.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index