Search form

ESEKIELE 33

Ditshwanelo tsa baporofeta.

1Lentswe la Jehova la ntlela, la re: 2Mora motho, bua ho bana ba letjhaba la heno, o re ho bona: Ekare ha ke tlisetsa lefatshe le itseng lerumo, mme setjhaba sa lefatshe leo se inkela monna hara sona, ho mmea sebohodi sa sona; 3ha a bona lerumo le tlela lefatshe leo, mme a letsa phala, a eletsa setjhaba; 4ha e mong a utlwile modumo wa phala, a sa hlokomele, leha lerumo le ka tla, la ya le yena, madi a hae a tla ba hloohong ya hae: 5o utlwile modumo wa phala, mme ha a ka a hlokomela; madi a hae a be ho yena. Empa ha a hlokomela, o tla pholosa moya wa hae. 6Haele sebohodi, ekare ha se bona lerumo le etla, se sa letse phala, mme setjhaba se sa eletswe, leha lerumo le ka tla, la ya le e mong wa bona, etlaba eo o shwele ka bokgopo ba hae, empa ke tla batla madi a hae letsohong la sebohodi.

7Haele wena, mora motho, ke o entse sebohodi sa ntlo ya Iseraele. O tla mamela lentswe le tswang molomong wa ka, o ba eletse ka lebitso la ka. 8Ha nka re ho molotsana: Molotsana, kannete o tla shwa! ... ha o sa bue ho eletsa molotsana eo hore a furalle mokgwa wa hae, molotsana eo o tla timela ka bokgopo ba hae, empa ke tla batla madi a hae letsohong la hao. 9Ha o mpa o eletsa molotsana hore a furalle mokgwa wa hae, leha a ke ke a furalla tsela ya hae, yena o tla timela ka bokgopo ba hae, empa wena etlaba o pholositse moya wa hao.

10Oho mora motho, ere ho ba ntlo ya Iseraele: Le bolela, le re: Kannete maikgantsho a rona le dibe tsa rona di ho rona, re timela ka baka la tsona; re ka phela ha re etsa jwang na? 11Ere ho bona: Ke a phela, ho bolela Morena Jehova, ha ke kgahlwe ke lefu la molotsana, ke kgahlwa ke molotsana ha a baka mokgweng wa hae, hore a phele. Bakang, bakang mekgweng e mebe ya lona! Le rata ho shwa ka baka lang, lona ntlo ya Iseraele?

12Mora motho, ere ho bana ba letjhaba la heno: Ho loka ha ya lokileng ha ho ka ke ha mo namolela tsatsing la boikgantsho ba hae, bolotsana ba molotsana ha bo ka ke ba mo diha tsatsing leo a bakang bolotsaneng ba hae; ho jwalo le ya lokileng, ha a ka ke a phela ka ho loka ha hae tsatsing leo a sitwang ka lona. 13Ekare ha ke bolella ya lokileng hore o tla phela, ... ha a ka itshepela ho loka ha hae, mme a etsa bokgopo, ho loka hohle ha hae ha ho ka ke ha hopolwa, empa o tla shwa ka bokgopo boo a bo entseng. 14Leha nka re ho molotsana: O fela o tla shwa! ha a ka baka sebeng sa hae, a ya ka taelo le ka ho loka, 15ha molotsana a ka busa tebeletso, a busa seo a se utswitseng, a tsamaya ka dikomelo tsa bophelo, a sa etse bokgopo, kannete o tla phela, ha a ka ke a shwa. 16Dibe tsohle tseo a sitilweng ka tsona, ha di sa na ho hopolwa ho mo tswa: ke ya etsang ka ho loka le ka taelo; kannete o tla phela.

17Empa bana ba letjhaba la heno ba re: Tsela ya Morena ha e a loka; athe e sa lokang ke tsela ya bona. 18Ekare ha ya lokileng a kgeloha ho loka ha hae, mme a etsa bokgopo, o tla shwa kahoo; 19ho jwalo le molotsana, ha a kgeloha bolotsana ba hae, a etsa ka taelo le ka ho loka, o tla phela ka tseo. 20Athe le re: Tsela ya Morena ha e a loka! Ke tla le ahlola e mong le e mong ka tsela tsa hae, lona ntlo ya Iseraele.

Pehi ya tshenyeho ya Jerusalema.

21Ka selemo sa leshome le metso e mmedi sa kgoleho ya rona, ka kgwedi ya leshome, ka la bohlano la kgwedi mophonyohi e mong wa Jerusalema a fihla ha ka, a re: Motse o hlotswe. 22Letsoho la Jehova la eba ho nna ka phirimana, mophonyohi a eso ho fihle, mme Jehova a ahlamisa molomo wa ka, ho fihlela a ba a etla ho nna hosasa; molomo wa ka wa ahlamiswa, ha ke a ka ka hlola ke eba semumu.

23Yaba lentswe la Modimo le ntlela, la re: 24Mora motho, ba ahileng dithakong tsane, lefatsheng la Iseraele, ba bolela hore: Abrahama o ne a le mong; leha ho le jwalo, a rua lefatshe; rona, re bangata, lefatshe lena re le neilwe hore re le rue. 25Ha ho le jwalo, ere ho bona: Morena Jehova o re: Le jellela le madi, le emisetsa mahlo a lona ditshwantshong tsa lona, le tsholla madi; mme le re, le tla rua lefatshe lena? 26Le itshetleha ka marumo a lona, le etsa manyala, e mong le e mong wa lona o silafatsa mosadi wa wa habo; ... mme le re, le tla rua lefatshe lena? 27Ere ho bona: Morena Jehova o re: Ke a phela! ba dithakong ba tla dihuwa ke lerumo; ba naheng ke tla ba nea dibatana, e be dijo tsa tsona; ba diqhobong le mahaheng ba tla shwa ke lefu la sewa. 28Ke tla etsa lefatshe nahathothe le lefeella, boikgohomoso bo matla ba lona bo tla fela, dithaba tsa Iseraele di senyehe, ho se e mong ya tlang ho feta ho tsona. 29Mme ba tla tseba hoba ke nna Jehova, ha ke se ke entse lefatshe nahathothe le lefeella, ka baka la manyala wohle ao ba a entseng.

30Haele wena, mora motho, bana ba letjhaba la heno ba buisana ka tsa hao, ba eme marakong le menyakong ya matlo, ba buisana e mong le e mong le ngwanabo, ba re: Tloong hle, le mamele lentswe le tswileng ho Jehova! 31Ba tla ho wena ba kolokile; batho ba setjhaba sa ka ba dula pela hao, ba mamela mantswe a hao, ba mpa ba sa ye ka wona; hobane ba bua hantle ka melomo ya bona, empa pelo tsa bona di latetse leruo la bona. 32Ho bona o ka sebini se kgahlehang, se lentswe le letle, se tsebang ho letsa harepa. Ba mamela mantswe a hao jwalo, empa ha ba ye ka wona. 33Empa mohla taba e etsahalang — bonang, e se e le yona — ba tla tseba hoba moporofeta o ne a le teng hara bona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index