Search form

ESEKIELE 40

Jerusalema e motjha.

1Selemong sa mashome a mabedi a metso e mehlano sa kgoleho ya rona, qalong ya selemo, ka la leshome la kgwedi, ho se ho le dilemo tse leshome le metso e mene motse o sentswe, ka lona tsatsi leo, letsoho la Jehova la eba ho nna, mme a ntlisa mona. 2A ntlisa naheng ya Iseraele ka dipono tsa mohlolo tsa Modimo, a mpea thabeng e telele haholo, eo hodima yona ho nang ho le ntho e kang moaho wa motse, ka nqa borwa. 3A ntlisa hona teng; teng ka bona monna eo ponahalo ya hae e neng e ka ponahalo ya koporo, a tshwere kgwele ya line letsohong la hae le thupa ya ho lekanya, a eme monyako. 4Monna eo a re ho nna: Mora motho, tadima ka mahlo a hao, o mamele ka ditsebe tsa hao, o ele tsohle tseo ke tla o bontsha tsona hloko; hobane ha o tlisitswe kwano, ke hore ke o bontshe tsona; o tle o tsebise ntlo ya Iseraele tsohle tseo o di bonang.

5Yaba ke bona lerako le potang ntlo kantle, mme letsohong la monna eo, ho ne ho na le thupa ya ho lekanya e ditswe tse tsheletseng, tswe se seng sa yona se ne se lekane le tswe se le seng sa tekanyo ya kgale se nang le seatla. A lekanya bophara ba lerako, e le thupa e le nngwe, le bophahamo ba lona, e le thupa e le nngwe.

6Yaba o tla monyako o lebileng ka nqa Botjhabela, a nyoloha ka methatinyana ya wona, a lekanya mohato wa monyako, ya eba thupa e le nngwe ka bophara; mohato wa bobedi le wona ya eba thupa e le nngwe ka bophara. 7Kamore e nngwe le e nngwe ya balebedi, bolelele ba yona ya eba thupa e le nngwe, bophara e le thupa e le nngwe. Pakeng tsa dikamore tsa balebedi, ho no ho na le sebaka sa ditswe tse hlano. Mohato wa monyako o pela mathule a monyako, ho lebana le ntlo, o ne o le bophara ba thupa e le nngwe. 8A ntoo lekanya mathule a monyako, malebana le ntlo, ya eba bophara ba thupa e le nngwe. 9Yaba o lekanya bophara ba mathule a monyako, ya eba ditswe tse robileng meno e le mmedi; le ba ditshiya tsa wona, ya eba tswe tse pedi. Mathule a monyako a ne a lebane le ntlo. 10Haele dikamore tsa balebedi tsa monyako wa botjhabela, tse tharo di ne di le ka kwano, tse tharo tse ding di le ka kwana; tse tharo di ne di na le tekanyo e le nngwe, le ditshiya di ne li na le tekanyo e le nngwe, ka nqa e ka kwano le ka nqane. 11Hape, a lekanya bophara ba sebaka sa monyako, ya eba ditswe tse leshome; bophahamo ba monyako e le ditswe tse leshome le metso e meraro. 12Pela dikamore tsa balebedi ho na le motero, e le wa tswe se le seng ka nqane, hape e le wa tswe se le seng ka kwano; haele kamore e nngwe le e nngwe ya balebedi, e ne e na le ditswe tse tsheletseng ka kwano, hape e na le tswe tse tsheletseng ka kwana. 13A ntoo lekanya monyako, ho tloha marulelong a kamore ya balebedi, ho isa marulelong a e nngwe, e le bophara ba tswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano, monyako o mong o ntse o le maloka le o mong. 14Hape, a bala ditshiya tsa ditswe tse mashome a tsheletseng; mabapa le ditshiya, ho ne ho le lebala le teetseng monyako hare. 15Ho tloha monyakong wa pele, ho isa pela mathule a monyako o kahare, ho ne ho ena le sebaka sa ditswe tse mashome a mahlano. 16Dikamoreng tsa balebedi ho ne ho na le difensetere tse kwetsweng, di eme ditshiyeng tsa tsona kahare, di teetse monyako hare ka nqa tsohle: ho jwalo le marakong. Difensetere tseo di ne di le ka nqa tsohle, ka nqa kahare; mme ditshiya di ne di na le dipalema.

17Yaba o nkisa lebaleng le kantle, mme ka bona dikamore, ka bona le mokato wa majwe o entsweng lebaleng ho le teela hare; ho ne ho ena le dikamore tse mashome a mararo tse neng di teana le mokato oo. 18Mokato oo o ne o le mahlakoreng a menyako, o lekane le bolelele ba menyako; oo ke mokato o katlase. 19Yaba o lekanya bophara bo tlohang monyakong o katlase ho isa kapele ho lebala le kahare, kantle ho lona, e le ditswe tse lekgolo ka nqa botjhabela le ka nqa leboya.

20Jwale, monyako wa lebala le kantle, o lebileng ka nqa leboya, a lekanya bolelele ba wona le bophara ba wona; 21a lekanya le dikamore tsa wona tsa balebedi, di le tharo ka kwano, hape di le tharo ka kwana, le ditshiya tsa wona le marako a wona. E ne e le tekanyo e le nngwe le ya monyako wa pele; bolelele ba wona e ne e le ditswe tse mashome a mahlano, bophara ba wona e le ditswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano; 22a lekanya le difensetere tsa wona, le mathule a wona, le dipalema tsa wona, ho ya ka tekanyo ya monyako o lebileng ka nqa botjhabela. Ho ne ho nyolohelwa teng ka methatinyana e supileng, eo pela yona ho neng ho na le mathule a wona. 23Lebala le kahare le lona le ne le na le monyako, mabapa le monyako wa leboya le wa botjhabela; yaba o lekanya sebaka se tlohang monyakong o mong ho isa monyakong o mong, se le ditswe tse lekgolo.

24Yaba o ntsamaisa ka nqa borwa; mme ka bona monyako ka nqa borwa; a lekanya ditshiya tsa wona le marako a wona ka tsona tekanyo tseo. 25Monyako oo le marako a wona di ne di na le difensetere kahohle, ka nqa tsohle, jwaloka difensetere tse ding. Bolelele ba monyako e ne e le tswe tse mashome a mahlano, bophara e le tswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 26Ho ne ho nyolohelwa teng ka methatinyana e supileng; pela yona ho ne ho le mathule a monyako, mme o ne o na le dipalema tsa wona ka nqa tse pedi ho ditshiya tsa wona. 27Hape, monyako o mong o ne o le teng lebaleng le kahare ka nqa borwa. A lekanya sebaka ho tloha monyakong o mong ho isa monyakong o mong, ka nqa borwa, se le ditswe tse lekgolo.

28Yaba o nkisa lebaleng le kahare, ka monyako wa borwa, mme a lekanya monyako wa borwa ka tekanyo tsona tseo; 29a lekanya dikamore tsa wona, le ditshiya tsa wona, le marako a wona, ka tekanyo tsona tseo. Monyako oo le marako a wona di ne di na le difensetere kahohle, ka nqa tsohle; bolelele bo ne bo le tswe tse mashome a mahlano, bophara bo le tswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 30Ho ne ho le mathule kahohle, ka nqa tsohle; bolelele ba wona bo le tswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano, bophara bo le tswe tse hlano. 31Mathule a wona a ne a lebile ka nqa lebaleng le kantle; dipalema di le teng ditshiyeng tsa wona, mme ho ne ho nyolohelwa ho wona ka methatinyana e robileng meno e le mmedi.

32Yaba o nkisa lebaleng le kahare, ka nqa botjhabela, a lekanya monyako ka tekanyo tsona tseo; 33a lekanya dikamore tsa wona, le ditshiyo tsa wona, le marako a wona, ka tekanyo tsona tseo. Monyako oo le marako a wona a ne a na le difensetere kahohle, ka nqa tsohle; bolelele bo ne bo le tswe tse mashome a mahlano, bophara bo le tswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 34Mathule a wona a ne a lebile ka nqa lebaleng le kantle; dipalema di le teng ditshiyeng tsa wona ka nqa tse pedi, mme ho no ho nyolohelwa ho wona ka methatinyana e robileng meno e le mmedi.

35Yaba o nkenya ka monyako wa leboya, a lekanya dikamore tsa wona, le ditshiya tsa wona, le marako a wona, ka tekanyo tsona tseo. 36Difensetere di le teng monyakong oo kahohle, ka nqa tsohle; bolelele bo le tswe tse mashome a mahlano, bophara bo le tswe tse mashome a mabedi a metso e mehlano. 37Ditshiya tsa wona di lebile nqa lebaleng le kantle; dipalema di le teng ditshiyeng tsa wona ka nqa tse pedi, mme ho ne ho nyolohelwa ho wona ka methatinyana e robileng meno e le mmedi.

38Kamore e ne e le teng eo ho neng ho kenwa ho yona dipakeng tsa ditshiya tsa menyako; ke hona moo ho neng ho hlatsuwa ditjheso. 39Hape, mathuleng a monyako, ho ne ho na le tafole tse pedi ka kwano, le tafole tse pedi ka kwana, ho hlabela ho tsona ditjheso le mahlabelo a sebe le a melato. 40Kathoko, kantle, ka nqa leboya ho moo ho neng ho nyolohelwa teng monyakong, ho ne ho le tafole tse pedi; kahosele, maloka le mathule a monyako, ho le tafole tse ding tse pedi. 41Ha ho le jwalo, ho ne ho le tafole tse nne ka kwano le tafole tse nne ka kwana, kathoko ho monyako: e le tafole tse robileng meno e le mmedi tsa ho hlabela. 42Hape, ho le tafole tse nne tsa ditjheso, tsa majwe a betlilweng, tse bolelele bo tswe se nang le halofo, le bophara bo tswe se nang le halofo, le bophahamo bo tswe se le seng, tseo ho bewang hodima tsona msebetsi ya ho hlaba ditjheso le mahlabelo. 43Haele mautlana, a leng bolelele ba boahlamo ba seatla, a ne a kgokgothetswe leboteng kahohle, ka nqa tsohle; ditafoleng ho ne ho bewa dinama tsa mahlabelo.

44Kantle ho monyako o kahare, ho ne ho na le dikamore tsa dibini, lebaleng le kahare; e nngwe e ne e le kathoko ho monyako wa leboya, e tadimile nqa borwa; e nngwe e le kathoko ho monyako wa botjhabela, e tadimile nqa leboya. 45Yaba o re ho nna: Kamore eo e tadimileng nqa borwa ke ya baprista ba lebelang ntho tsa ntlo; 46haele kamore e tadimileng nqa leboya ke ya baprista ba lebelang dintho tsa aletare. Ke bara ba Tsadoke, e leng bao hara bara ba Levi ba atamelang Jehova ho etsa tshebeletso ya hae.

47A ntoo lekanya lebala le bolelele bo ditswe tse lekgolo, le bophara bo ditswe tse lekgolo, ho lekane mahlakoreng wohle; aletare yona e le pela ntlo.

48Yaba o nkenya mathuleng a ntlo; mme a lekanya ditshiya tsa mathule, ho na le tswe tse hlano ka kwano le tswe tse hlano ka kwana; a lekanya le bophara ba monyako, ya eba ditswe tse tharo ka kwano le ditswe tse tharo ka kwana; 49bolelele ba mathule ya eba tswe tse mashome a mabedi, le bophara ya eba tswe tse leshome le metso e mmedi; ho ne ho nyolohelwa teng ka methati e leshome; ho na le ditshiya teng pela ditshiya tse ding, e nngwe ka kwano, e nngwe ka kwana.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index