Search form

BAGALATA 5

1Emang ke hona tokolohong eo Kreste a re lokolotseng ka yona, mme le se ke la boela la bofjwa jokong ya bohlanka.

2Bonang, nna Pauluse, ke a le bolella hore, ha le ka bolla, Kreste a ke ke a le thusa letho. 3Mme ke boela ke omela ho motho e mong le e mong ya ka bollang, hore o tshwanetse ho etsa ka molao kaofela ha wona. 4Lona kaofela ba ratang ho bewa ba lokileng ka molao, le arohile ho Kreste, le wele mohaung. 5Empa rona, re lebeletse ka Moya tshepo ya ho loka ho tswang tumelong. 6Hobane ho Jesu Kreste, ho bolla le boqai ha di thuse letho, empa ho thusa tumelo e sebetsang ka lerato.

7Le ne le matha hantle; ke mang ya le sitisitseng hore le se utlwe nnete? 8Keletso eo ha e tswe ho ya le bitsitseng. 9Tomoso e nyenyane e hohomosa hlama kaofela. 10Haele nna, ke le tshepile Moreneng hore le ke ke la ba le kgopolo esele; empa ya le ferekanyang o tla fihlelwa ke kahlolo, leha e ka ba mang le mang. 11Mme nna, banabeso, hoja ke sa bolela lebollo, ekaba ke sa hlorisetswang? Athe kgopiso ya sefapano e ka be e tlohile. 12Hojane ba le ferekanyang ba ka ikgaola le hona.

Bagalata ba kgothatswa hore ba phele ka Moya, e seng ka nama.

13Haele lona, banabeso, le bileditswe ho lokoloha, empa feela le se ke la etsa tokoloho eo sebaka sa ho phela ka nama, le mpe le sebeletsane ka baka la lerato. 14Hobane molao wohle o phethahetse tabeng e le nngwe, e reng: Rata wa heno jwalokaha o ithata. 15Empa ekare ha le lomana, mme le jana, iponeleng esebe la fedisana.

16Mme ke re: Tsamayang ka Moya, mme le se ke la kgodisa ditakatso tsa nama. 17Hobane nama e na le ditakatso tse lwantshang Moya, mme le wona Moya o na le ditakatso tse lwantshang nama; mme ntho tseo di emellane ho lwantshana, hore le tle le se ke la etsa tseo le di ratang. 18Ekare ha le tsamaiswa ke Moya, ha le pusong ya molao.

19Mme mesebetsi ya nama e pepeneneng: Ke ho feba, le ho boka, ke bonyala, le bootswa; 20ke ho rapela medimo ya bohata, le boloi, ke hloyano, le dikomang, ke mona, le bohale, le dikgang, le diphapang, le dikgaohano; 21ke mohono, le dipolao, le botahwa, le meharo, le dintho tse jwalo, tseo ke le bolellang, jwalokaha ke se nkile ka le bolella, hore ba etsang tse jwalo, ba ke ke ba ba ba rua mmuso wa Modimo.

22Empa tholwana ya Moya ke lerato, le thabo, le kgotso, le sebete, le kgauho, le molemo, le botshepehi, le bonolo, le boitshwaro.

23Ha ho molao o hanang tse jwalo. 24Mme bao e leng ba Kreste, ba thakgisitse nama, le dithato, le ditakatso tsa yona. 25Ekare ha re phela ka Moya, a re keng re tsamaye le ka Moya.

26Re se keng ra batla boithoriso ba lefeela, ka ho phephetsana, le ka ho honohelana.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index