Search form

GENESE 34

1Dina, moradi wa Lea, eo a mo tswaletseng, Jakobo, a tswa ho tjhakela barwetsana ba naha eo. 2Yaba Sikeme, mora Hamore, Moheve, morena wa naha, a mmona, a mo nka, a robala le yena, a mo senya. 3Pelo ya hae ya kgomarela Dina, moradi wa Jakobo, a rata morwetsana, mme a buisa pelo ya morwetsana. 4Jwale Sikeme a bua le Hamore, ntatae, a re: Nkopele morwetsana enwa, e tle e be mosadi wa ka. 5Jakobo o ne a utlwile hobane o sentse Dina, moradi wa hae; empa bara ba hae ba ne ba le naheng le mehlape; mme Jakobo a ikgutsetsa ho fihlela ha ba oroha. 6Yaba Hamore, ntata Sikeme, o ya ho Jakobo, ho ya bua le yena. 7Bara ba Jakobo, eitse ha ba utlwa taba tsena ba etswa naheng, banna bao ba tlalwa ke dipelo, ba halefa hampe, kahobane Sikeme a entse manyala ho Iseraele, a robetse le moradi wa Jakobo, a entse taba e se tshwanelang ho etswa. 8Yaba Hamore o bua le bona, a re: Pelo ya mora wa ka Sikeme e kgomaretse moradi wa lona; a le keng le mo nee yena, e be mosadi wa hae. 9Le nyallaneng le rona, le re nee baradi ba lona, mme le inkele baradi ba rona. 10Le aheng le rona, naha ke eo e pela lona; ahang le rona, le hwebe, le be barui ho yona. 11Sikeme a re ho ntata morwetsana le ho bokgaitsedie: A nke ke fumane mohau mahlong a lona, mme ke tla le nea seo le ka mpolellang sona; 12mpalleng thepa ya bohadi leha e ka ba kgolo, kapa dimpho, mme ke tla le nea kamoo le mpolellang kateng; empa le nnee morwetsana, e be mosadi wa ka. 13Bara ba Jakobo ba araba Sikeme le Hamore, ntatae, ba bua ka mano, kahobane o ne a sentse Dina, kgaitsedi ya bona, 14ba re ho bona: Re ka sitwa ho etsa taba ena, ra nea motho ya sa bollang kgaitsedi ya rona; e ka ba sekgobo ho rona. 15Feela moo re ka le dumellang, ke ha le eba jwaloka rona, mme e mong le e mong e motona ho lona, a bolotswe; 16ke hona re ka le neang baradi ba rona, ra inkela baradi ba lona, ra aha le lona, ra ba setjhaba se le seng. 17Empa ha le sa dumele ho bolla, re tla nka moradi wa rona, re ikele.

18Polelo tsa bona tsa kgahlisa Hamore le Sikeme, mora wa Hamore. 19Mohlankana ha a ka a tswafa ho etsa taba eo, kahobane a ne a kgahlilwe ke moradi wa Jakobo; e ne e le yena ya hlomphehang ho fetisisa ho ba ntlo ya ntatae kaofela. 20Yaba Hamore le Sikeme, mora hae, ba ya kgorong ya motse wa bona, ba bua le batho ba motse wa bona, ba re: 21Batho bana ba dutse ka kgotso le rona; eka ba ka dula naheng ena, ba hweba teng, etswe naha e le ena e phatlaletse ho ba lekana le bona; re tla inkela baradi ba bona e be basadi ba rona, mme re tla ba nea baradi ba rona. 22Feela, moo banna bana ba ka re dumellang ba aha le rona, ya eba setjhaba se le seng le rona, ke ha ba batona bohle ba ho rona ba ka bolla, jwalokaha bona ba bolotse. 23Mehlape ya bona, le maruo a bona, le makgomo a bona kaofela, na ha di yo ba tsa rona na? Feela, re ba dumele, ba ahe le rona. 24Yaba bohle ba tswang ka kgoro ya motse ba mamela Hamore le Sikeme, mora hae; ba batona kaofela ba bolla, e leng bohle ba neng ba tswa kgorong ya motse.

25Yare ka tsatsi la boraro ha ba ntse ba petla, bara ba babedi ba Jakobo, Simeone le Levi, kgaitsedi tsa Dina, ba nka e mong le e mong lerumo la hae, ba ya, motse o iketlile, ba hlaba ba batona kaofela. 26Ba bolaya le Hamore le Sikeme, mora hae, ka bohale ba lerumo, ba nka Dina ka tlung ya Sikeme, ba itswela. 27Yaba bara ba Jakobo ba tla ho ba bolailweng, mme ba phahla motse, kahobane kgaitsedi ya bona a ne a sentswe. 28Ba hapa manku a bona, le makgomo a bona, le diesele tsa bona, se neng se le motseng le se neng se le naheng. 29Le matlotlo a bona kaofela, le bana ba bona kaofela, le basadi ba bona ba ba hapa, mme ba nka le tsohle tse neng di le ka matlung.

30Yaba Jakobo o re ho Simeone le ho Levi: Le ntsieditse ka ho nketsa sebodu ho baahi ba naha, ho Bakanana le ho Bafarese, kanthe batho ba ka ha ba bakae, mme jwale ba tla mpokanela, ba mpolaye, mme ke tla timetswa nna le ntlo ya ka. 31Ba re: Na kgaitsedi ya rona e ka etswa jwaloka seotswa na?

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index