Search form

GENESE 36

Leloko la Esau.

1-2Leloko la Esau, e leng yena Edomo, ke lena: Esau o ne a inkele basadi ba hae ho baradi ba Kanana: Ada, moradi wa Elone, Mohethe; le Oholibama, moradi wa Ana, moradi wa Tsibeone, Moheve; 3le Basmathe, moradi wa Ishmaele, kgaitsedi ya Nebajothe. 4Ada a tswalla Esau Elifase; Basmathe a tswala Reuele; 5Oholibama a tswala Jeushe, le Jaelama, le Kore: bao ke bara ba Esau bao a ba tswaletsweng naheng ya Kanana. 6Esau a nka basadi ba hae, le bara ba hae, baradi ba hae, le batho kaofela ba ntlo ya hae, le mehlape ya hae, le dikgomo tsa hae kaofela, le letlotlo la hae lohle leo a le boneng naheng ya Kanana, mme a ya naheng esele, hole le Jakobo, moenae. 7Hobane maruo a bona a ne a le maholo, a ba sitisa ho aha hammoho, mme naha eo ba neng ba jakile ho yona e ne e sa ba lekane ka baka la mehlape ya bona. 8Yaba Esau o ya aha thabeng ya Seire. Esau ke yena Edomo.

9Meloko ya Esau, ntata Baedomo, thabeng ya Seire, ke yona ena. 10Mabitso a bara ba Esau ke ana: Elifase, mora Ada, mohatsa Esau; Reuele, mora Basmathe, mohatsa Esau; 11bara ba Elifase ya eba Themane, le Omare, le Tsefo, le Gaethame, le Kenase. 12Serethe sa Elifase, mora Esau, e ne e le Thimna, mme a tswalla Elifase Amaleke. Ke bona bara ba Ada, mosadi wa Esau. 13Bara ba Reuele ke bana: Nahathe le Sera, Shamma le Missa. Bana ya eba bara ba Basmathe, mosadi wa Esau. 14Bara ba Oholibama, mosadi wa Esau moradi wa Ana, moradi wa Tsibeone, ya eba bana: A tswalla Esau Jeushe le Jaelame, le Kore.

15Mahosana a bara ba Esau ke ana: Ho bara ba Elifase, mora Esau wa letsibolo, ke kgosana Themane, le kgosana Omare, le kgosana Tsefo, le kgosana Kenase, 16le kgosana Kore, le kgosana ya Gaethame, le kgosana Amaleke. Ke wona mahosana a Elifase naheng ya Edomo. Bao ke bara ba Ada. 17Bara ba Reuele, mora Esau, ke bana: Ke kgosana Nahathe, le kgosana Sera, le kgosana Shamma, le kgosana Missa. Bao ke mahosana a Reuele naheng ya Edomo. Ke bona bara ba Basmathe, mosadi wa Esau. 18Bara ba Oholibama, mosadi wa Esau, ke bana: Ke kgosana Jeushe, le kgosana Jaelame, le kgosana Kore. Bao ke mahosana a Oholibama, moradi wa Ana, mosadi wa Esau. 19Bao ke bara ba Esau, e leng yena Edomo, le mahosana a bona ke ao.

20Bara be Seire, Mohore, bao e neng e le baahi ba naha, ke bana: Lothane, le Shobale, le Tsibeone, le Ana, 21le Dishone, le Etsere, le Dishane. Ke wona mahosana a Bahore, bara ba Seire, naheng ya Edomo. 22Bara ba Lothane ya eba Hori, le Hemame; kgaitsedi ya Lothane ya eba Thimna. 23Bara ba Shobale ke bana: Alvane, le Manahathe, le Ebale, le Shefo, le Oname. 24Bara ba Tsibeone ke bana: Aja, le Ana, ke yena Ana ya boneng didiba tse futhumetseng, lefeelleng, ha a ntse a disa diesele tsa Tsibeone, ntatae. 25Bana ba Ana ke bana: Dishone le Oholibama, moradi wa Ana. 26Bara ba Dishone ke bana: Hemdane le Eshbane, le Jithrane, le Kerane. 27Bara ba Etsere ke bana: Bilhane, le Saavane, le Akane. 28Bara ba Dishane ke bana: Utse le Arane. 29Mahosana a Bahore ke ana: Ke kgosana Lothane, le kgosana Shobale, le kgosana Tsibeone, le kgosana Ana, 30le kgosana Dishone, le kgosana Etsere, le kgosana Dishane. Ke wona mahosana a Bahore, mahosana a bona naheng ya Seire.

31Ke ana marena a busitseng naheng ya Edomo ho eso ho buse morena ho bana ba Iseraele. 32Naheng ya Edomo ha busa Bela, mora Beore, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Dinhaba. 33Bela a shwa, mme kamorao ho yena ha busa Jobabe, mora Sera wa Botsra. 34Jobabe a shwa, mme kamora hae ha busa Hushame wa naha ya Bathemane. 35Hushame a shwa, mme kamora hae ha busa Hadade, mora Bedade, ya kileng a hlola Bamidiane, naheng ya Moabe; mme lebitso la motse wa hae e ne e le Avithe. 36Hadade a shwa, mme kamora hae ha busa Samla wa Masreka. 37Samla a shwa, mme kamora hae ha busa Saule wa Rehobothe ya nokeng. 38Saule a shwa, mme kamora hae ha busa Baale-Hanane, mora Akbore. 39Baale-Hanane, mora Akbore, a shwa, mme kamora hae ha busa Hadare, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Pau, lebitso la mosadi wa hae e le Mehethabeele, moradi wa Mathrede, moradi wa Mesahabe. 40Mabitso a mahosana a tswileng ho Esau ka mefuta ya wona, ka metse ya wona, ka mabitso a wona, ke ana: Kgosana Thimna, kgosana Alva, kgosana Jethethe, 41kgosana Oholibama, kgosana Ela, kgosana Pinone, 42kgosana Kenase, kgosana Themane, kgosana Mibtsare, 43kgosana Magdiele, kgosana Irame. Ke wona mahosana a Baedomo ka dinaha tsa ona lefatsheng leo ba le ruileng. O jwalo Esau, ntata Baedomo.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index