Search form

GENESE 4

Kaine le Abele. — Lesika la Kaine.

1Yaba Adama o tseba Eva, mosadi wa hae, mme a emola, a tswala Kaine, a re: Ke itswaletse monna ka thuso ya Jehova. 2A boela a tswala Abele, moenae. Abele ya eba modisa wa dinku, Kaine yena ya eba ya lemang mobu. 3Ha isaisa, Kaine a tlisetsa Jehova kabelo ya tse mediswang ke lefatshe; 4Abele le yena a mo tlisetsa matsibolo a mang a mohlape wa hae, le mafura a wona. Yaba Jehova o tadima Abele le kabelo ya hae; 5empa ha a ka a tadima Kaine leha e le kabelo ya hae. Kaine a halefa haholo, mme sefahleho sa hae sa sosobana. 6Jehova a re ho Kaine: O bohale keng? mme sefahleho sa hao se sosobanetseng? 7Ekare ha o etsa hantle, na sefahleho sa hao se ke ke sa ela na? Mme ha o sa etse hantle, sebe se laletse monyako; mme ditakatso tsa sona di lebile ho wena, o mpe o se buse.

8Kaine a bua le Abele moenae; mme ha ba le naheng, Kaine a tsohela Abele moenae matla, a mmolaya. 9Jehova a re ho Kaine: Abele ngwaneno o kae? Kaine a re: Ha ke tsebe; a ke modisa wa ngwaneso na? 10Jehova a re: O entseng? Lentswe la madi a ngwaneno le howeletsa ho nna le etswa mobung. 11Mme jwale o rohakilwe ke lefatshe le ahlamisitseng molomo wa lona ho metsa madi a ngwaneno letsohong la hao. 12Etlare ha o lema lefatshe, le ke ke la o hlahisetsa tsa lona; o tla ba mobalehi le moleleri lefatsheng. 13Kaine a re ho Jehova: Kotlo ya ka e kgolo ho fetisa see nka se jarang. 14Bona, o ntelekile naheng ena kajeno, mme ke tla patelwa sefahleho sa hao, mme ke tla ba mobalehi le moleleri lefatsheng: ka baka lena, mang le mang ya mphumanang o tla mpolaya. 15Jehova a mo fetola, a re: Mang le mang ya ka bolayang Kaine, ho tla phetetswa ho yena hasupa. Jehova a beela Kaine pontsho ya hore, e mong le e mong ya mo fumanang a se ke a mmolaya. 16Yaba Kaine o tloha pontsheng ya Jehova, a ya aha naheng ya Node ka nqa botjhabela ho Edene.

17Kaine a tseba mosadi wa hae, mme a emola, a tswala Henoke; Kaine a haha motse, mme a reella motse oo lebitso la Henoke, mora wa hae. 18Henoke a tswala Irade; Irade a tswala Mehujaele; Mehujaele a tswala Methusaele; Methusaele a tswala Lemeke. 19Lemeke a nyala basadi ba babedi; lebitso la e mong e ne e le Ada, lebitso la e mong e le Tsilla. 20Ada a tswala Jabale, e bileng ntata ba dulang ditenteng, ba disang mehlape. 21Lebitso la moenae e ne e le Jubale; yena e bile ntata bohle ba letsang harepa le phala. 22Tsilla le yena a tswala Tubale-Kaine, ya neng a tea mesebetsi yohle ya koporo le ya tshepe. Kgaitsedi ya Tubale-Kaine e ne e le Naama.

23Lemeke a re ho basadi ba hae: Ada le Tsilla, utlwang lentswe la ka! Basadi ba Lemeke, le mamele polelo ya ka! Hobane monna ke mmolaetse leqeba la ka, le monna e motjha letetetso la ka. 24Kaine ha a pheteletswa hasupa, Lemeke yena e tla ba ha mashome a supileng a balwang hasupa.

25Adama a boela a tseba mosadi wa hae, mme a tswala mora, a mo rea lebitso la Setha, a re: Ke hoba Modimo o mphile ngwana e mong sebakeng sa Abele ya bolailweng ke Kaine. 26Setha le yena a tswala mora, a mo rea lebitso la Enose. Ya eba moo ba qalang ho rapela lebitso la Jehova.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index