Search form

ESAIA 14

1Hobane Jehova o tla hauhela Jakobo, o sa tla be a ikgethele Iseraele, a ba ahise lefatsheng la bona; baditjhaba ba tla kopana le bona, ba kgomarele ntlo ya Jakobo. 2Ditjhaba di tla ba nka, di ba ise lefatsheng la bona; ntlo ya Iseraele e tla di rua naheng ya Jehova, e be bahlanka le makgabunyane a yona; ba tla etsa bafo ka bao ba neng ba entswe bafo ke bona, ba buse bao ba neng ba ba hlorisa. 3Etlare hobane Jehova a le kgatholle mokgathaleng wa lona, le ditsietsing tsa lona, le kgolehong e thata eo le hlorisitsweng ka yona, 4le tla ithorisa hodima morena wa Babilona ka sefela, le re:

Na mohlorisi o fedile jwang? Botubo ha bo le siyo, ke ka mokgwa o jwang? 5Jehova o robile lere la ba bolotsana, le molamu wa balaodi, 6ba neng ba ntse ba otla ditjhaba ka kgalefo, ba neng ba hlola ditjhaba ka bohale, ba ntse ba di hlorisa, ba sa di fe sebaka. 7Lefatshe kaofela le phomotse, le na le kgotso, ho hlajwa dipina tsa nyakallo. 8Esita le tsona dikipresse di thabetse tshenyeho ya hao, le dikedare tsa Lebanone, di re: Haesale o robala, ha ho ya tlileng ho re rema.

9Le katlase, nqalo ya bafu e fudueha bakeng sa hao, ho o kgahlanyetsa ha o fihla; e tsositswe diriti ka baka la hao, e leng tsa bohle ba matla ba lefatshe, le marena kaofela a ditjhaba e a raositse teroneng tsa wona. 10Kaofela ha bona ba ema, ba re ho wena: Ehe, hleka le wena o fedile jwaloka rona? hleka o entswe ya tshwanang le rona na?

11Bokgabane ba hao bo akgetswe bafung, le melodi ya diharepa tsa hao; tshenyane ke malao a hao katlasa hao, o apesitswe ka diboko. 12O wele jwang lehodimong, mphatlalatsane, mora mafube? O rapaladitswe jwang fatshe, wena, mohlaseladitjhaba? 13O ne o re pelong ya hao: Ke tla hlwella lehodimong, ke bee terone ya ka kahodima dinaledi tsa Modimo, ke dule thabeng ya phutheho pheletsong ya leboya; 14ke tla phahama hodima maru, ke be ke tshwane le Mookamedi ya phahameng!

15Athe o dihetswe nqalong ya bafu, sekoting se tebileng. 16Ba o bonang ba nyarela ho wena, ba o tadimisisa haufi, ba re: Na ke eo monna ya neng a sisinya lefatshe, ya neng a thetheretsa mebuso ya lona, 17ya entseng lefatshe nahathothe, ya rapaladitseng metse ya lona, ya sa kang a lokolla ba kgolehong ya hae na?

18Haele marena wohle a ditjhaba, a epetswe ka hlonepho, e mong le e mong lebitleng la hae. 19Empa wena, o lahlilwe hole le lebitla la hao, jwaloka lehlomela le lebe le nyatsuwang, le jwaloka kobo ya ba bolailweng ka lerumo, ba lahlelwang lengopeng hara majwe, le jwaloka setopo se hatakelwang ka maoto. 20Ha o a ka wa abelwa lebitla le wona, e le kahobane o sentse lefatshe la hao, o bolaile setjhaba sa hao; leloko la ba bolotsana le ke ke la hlola le bolelwa le ka mohla o le mong. 21Lokisetsang bana ba hae polao ka baka la bokgopo ba ntata bona, ba tle ba se ke ba tsoha, ba rua lefatshe, ba se ke ba tlatsa lefatshe ka metse ya bona.

22Hobane ke tla tloha ke ba lwantshe, ho bolela Jehova wa makgotla; ke tla fedisa lebitso la Babilona, le ho setseng ha hae, lekala le lehlomela, ho bolela Jehova. 23Ke tla mo etsa letsaba la dihlong, le matsha a ditebetebe, ke mo fiele ka lefielo la tshenyo, ho bolela Jehova wa makgotla.

Baassiria ba porofetelwa dikahlolo.

24Jehova wa makgotla o hlapantse, a re: Ruri, seo ke se hopotseng, se tla etsahala; le seo ke se rerileng, se tla hlaha. 25Ke tla roba Baassiria lefatsheng la ka, ke ba hatakele ka maoto dithabeng tsa ka, hore batho ba ka ba lokollwe jokong ya bona, ba jarollwe phahlo ya bona melaleng ya bona. 26Ke wona morero o rerilweng hodima lefatshe lohle, ke lona letsoho le otlolletsweng hodima ditjhaba tsohle. 27Hobane Jehova wa makgotla o rerile; ke mang ya ka hanang? Letsoho la hae le otlolohile; ya ka le honyetsang ke mang?

Bafilesta ba porofetelwa dikahlolo.

28Ka selemo seo Akase a shweleng ka sona, ha bolelwa boporofeta bona, ha thwe: 29Wena naha ya Filistia, o se ke wa thaba, ke hobane thupa e neng e o otla e robehile; hobane motsong wa noha ho tla tswa qowane, mme tholwana ya yona e tla ba drakone e fofang. 30Bahloki ba hlokang haholo ba tla kgora, bafumanehi ba phomole ka kgotso; empa ke tla timetsa motso wa hao ka tlala, ho setseng ho wena ho tla bolawa. 31Wena monyako, bobola; wena, motse, o bokolle; wena lefatshe lohle la Filesta, o tsielehe; hobane ho ya tla mosi o tswang leboya; ha ho ya kgathalang makgotleng a dira.

32Ho tla thweng ho ba romilweng ke setjhaba? Ho tla thwe: Jehova o theile Sione, ba madimabe ba setjhaba sa hae ba tshabetse teng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index