Search form

ESAIA 22

Jerusalema o thibellwa ke dira.

1Boporofeta hodima sekgutlo sa dipono:

Taba ke dife, ha batho ba hao kaofela ba hlweletse hodima matlo, 2wena, motse o tletseng moferefere, motse wa marata, o batlang menyaka feela? Ba hao ba bolailweng ha ba ka ba wa ka lerumo, ha ba ka ba eshwa ntweng. 3Dihlooho tsa hao kaofela di balehile hammoho, di tshwerwe ke ba diqha: ba hao kaofela ba tshwerwe, ba holehilwe hammoho ha ba ntse ba baleha. 4Ke hona ke reng: Ntloheleng, ke tle ke lle habohloko: se phehelleng ho ntshedisa, ha ke lla ka tshenyeho ya moradi wa setjhaba sa ka! 5Hobane ke letsatsi la matsoso, la ho tujwa, le la moferefere, le laotsweng ke Morena, Jehova wa makgotla, sekgutlong sa dipono; ho heletswa marako, mehoo ya tshoho e dumaela dithabeng.

6Elame o tshwere kgohlopo, o na le makoloi a tletseng banna le bakalli; Kire o nkile dithebe. 7Dikgutlo tsa hao, Jerusalema, tse fetisang ka botle, di tletse makoloi, ba kallang dipere ba laletse menyakong ya hao. 8Lesira la Juda ha le tloswa, tsatsing leo o tadimile ka nqa dihlomong tse bolokilweng ka tlung ya moru. 9Le lemohile hobane marako a motse wa Davida a dikgeo tse ngata, le thibetse metsi a letsha le katlase. 10Le badile matlo a Jerusalema, mme le heletsa a mang ho tiisa marako. 11Le etsa letsha pakeng tsa marako a mabedi, ho bokella metsi a letsha la kgale; empa ha le tadime ho moetsi wa ditaba tseo, ha le lelalle ho ya di rerileng kgale. 12Morena, Jehova wa makgotla, o le bileditse ho lla le ho hlomoha ka tsatsi leo, ho kuta moriri le ho apara lesela le mahwashe. 13Empa, bonang, ke thabo le menyaka, ho hlajwa dikgomo, ho hlajwa dinku, ho jewa dinama, ho nowa veine; ho thwe: A re jeng, a re nweng, hobane hosasane re se re ya shwa.

14Jehova wa makgotla o nnyenyeleditse ditsebeng, a re: Tjhe, sebe sena le ke ke la se tshwarelwa, le tla be le shwe; ho itsalo Morena, Jehova wa makgotla.

Shebna o a nyatswa.

15Morena, Jehova wa makgotla, o boletse, a re: Tloha, o ye ho mmoloki wa leruo, ho Shebna, qhoku ya ntlo ya borena, o re ho yena:16O etsang mona? O na le mang mona, ha o ipetletse lebitla mona? O betlile lebitla phahameng, o itjheketse moaho lefikeng. 17Bona, Jehova o tla o tshwara, a o lahlele hole ka matla; 18a o phikolose, o phikolohe jwaloka pidikwane lebaleng la lefatshe le batsi, le ahlameng; o tla shwela teng, mme makoloi a kganya ya hao a tla fella teng, wena, dihlong tsa ntlo ya monga hao. 19Ke tla be ke o lelekise kabelong ya hao, o tloswe tulong tsa hao.

20Ka tsatsi leo, ke tla bitsa mohlanka wa ka Eliakime, mora wa Hilkia; 21ke tla mo apesa kobo ya hao, ke mo tlame ka senyepa sa hao, ke bee puso ya hao letsohong la hae; e tla ba ntata ba ahileng Jerusalema le wa ntlo ya Juda. 22Ke tla bea senotlolo sa ntlo ya Davida lehetleng la hae; o tla bula, mme ha ho ya tla kwala; o tla kwala, mme ha ho ya tla bula. 23Ke tla mo hloma jwaloka thakgisa moo ho tiileng, e be setulo se kganyang tlung ya ntatae. 24E tla ba yena tshiya ya kganya yohle ya ntlo ya ntatae, ya mahlomela le ya makala, le ya dipitsana, ho qala ka dipitsa tsa mehope ho isa ho dijana kaofela.

25Tsatsing leo, ha ho bolela Jehova wa makgotla, thakgisa e hlomilweng moo ho tiileng e tla tloswa, e lahlwe, e we, mme ntho tsohle tseo e neng e di jere, di tla wela fatshe, hobane Jehova o boletse.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index