Search form

ESAIA 29

1Ho madimabe wena, Ariele, Ariele, motse oo Davida a neng a hlomile tente ya hae teng! Eketsang selemo ka selemo, le mekete e ye e ntse e hlahlamana. 2Ke ntoo tla tsietsa Ariele; motse o tla tlala dillo le mefehelo, mme ho nna e tla ba ntho e kang Ariele (aletare kapa tau ya Modimo). 3Hobane ke tla o lalla ka nqa tsohle, ke o teele hare ka makgotla, mme ke tla haha difika tse phahameng ho o lwantsha. 4Ha o kokobeditswe, lentswe la hao le tla tswa fatshe, dipolelo tsa hao di utlwahale eka di pupetswa ke lerole; lentswe la hao le tla tloha fatshe eka la seriti, mme o tla nne o wewetse dipolelo tsa hao o le leroleng.

5Bongata ba dira tsa hao bo tla fetoha lerole le lesesane, bongata ba bahale bo be jwaloka mooko o fefolwang; taba eo e tla phakisa e hlahe hanghang. 6Jehova wa makgotla o tla tla ka diaduma, ka ditshisinyeho tsa lefatshe, ka modumo o moholo, ka sefefo, ka setsokotsane, le ka malakabe a mollo o tjhesang. 7Bongata ba ditjhaba tsohle tse tlang ho lwantsha Ariele le bohle ba patelang motse wona le qhobosheane ya wona, ba o tsietsang, ba tla ba jwaloka toro le pono ya bosiu. 8Jwaloka motho ya lapileng ha a ka lora a eja, mme yare ha a tsoha borokong, a utlwe mala a hae a le feela; kapa jwaloka motho ya nyorilweng ha a lora a enwa, empa ha a tsohile, a utlwa hoba o tepeletse, le moya wa hae o kgathetse ke lenyora, ho tla ba jwalo le bongata ba ditjhaba tsohle tse lwantshang thaba ya Sione.

9Emang, le makale; tutubalang, le foufale! Ba tahilwe, empa e seng ke veine; ba thekesela, empa e seng hoba ba hlotswe ke jwala. 10Hobane Jehova o le tshetse ka moya wa boroko, o kwetse mahlo a lona, ke ho re baporofeta, o apesitse dihlooho tsa lona ka lefifi, ke ho re diboni tsa lona. 11Tshenolo yohle ho lona e se e le jwaloka ditaba tsa buka e manehilweng, e newang motho ya tsebang ho bala, mme ho thwe: E bale hle! A mpe a fetole, a re: Ke a sitwa, hobane e manehilwe. 12Kapa, leha e ka newa ya sa tsebeng ho bala, ha thwe: E bale hle; a ka fetola a re: Ha ke tsebe ho bala. 13Morena o itse: Erekaha setjhaba sena se ikatametsa ho nna ka molomo, se ntlhonepha ka melomo, athe pelo ya sona e hole le nna, le tshabo eo ba ntshabang ka yona e le molao feela wa batho, oo ba o rutilweng, 14bonang, ka baka leo, ke tla eketsa ho etsa diketso tse makatsang, tse mehlolo hodima setjhaba sena, ho tle ho fele bohlale ba ba bohlale ba sona, ho timele kelello ya banna ba sona ba hlalefileng.

15Ho madimabe ba ipatang ka ho re, ba patela Jehova merero ya bona, ba etsang mesebetsi ya bona lefifing, ba reng: Ya re bonang ke mang? Ya re lemohileng ke mang? 16Jo! bothoto ba lona. A letsopa le ka lekanngwa le mmopi wa lona na? A mosebetsi o ka latola moetsi wa wona, ka ho re: Hase yena ya nkentseng, na? Kapa ntho e betlilweng e ka nyatsa mmetli wa yona ka ho re: Ha a na bohlale, na?

17Bonang, ho se ho se hokae, mme Lebanone o tla fetoha tshimo ya difate tse behang; haele tshimo, e tla balwa ka ho re ke moru. 18Tsatsing leo, ba thibaneng ditsebe ba tla utlwa ditaba tsa buka; mahlo a difofu a tla phunya bosiu le lefifi, a bone. 19Mafutsana a tla eketsa ho thabela Jehova, bahloki ba itlotlise ka Mohalaledi wa Iseraele. 20Hobane mohlorisi ha a sa tla ba teng, mosomi le yena o tla be a fedile, le batho bohle ba fadimehelang ho etsa bobe ba tla be ba tlositswe, 21e leng ba tswang ba bang nyeweng, ba tjhehang ya sa kwekwetleng ditabeng kgotla, ba dihelang ya lokileng ka mashano a bona. 22Ka baka leo, Jehova ya lopolotseng Abrahama o bolella ntlo ya Jakobo, o re: Jwale, Jakobo ha a sa tla ba le dihlong, sefahleho sa hae ha se sa tla hlola se swaba. 23Hobane bana ba hae, mohla ba bonang mosebetsi wa matsoho a ka ho yena, ba tla tlotlisa lebitso la ka; e, ba tla tlotlisa Mohalaledi wa Jakobo, ba hlonephe Modimo wa Iseraele. 24Bao meya ya bona e neng e kgeloha, ba tla ithuta bohlale; ba neng ba nganga, ba tla amohela thuto.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index