Search form

ESAIA 40

Topollo e ballwa setjhaba sa Iseraele.

1Tshedisang, tshedisang setjhaba sa ka, ho bolela Modimo wa lona. 2Bolellang Jerusalema tse kgodisang pelo ya hae, le mo howeletse hore kgoleho ya hae e fedile, molato wa hae o lefilwe, le hoba o amohetse letsohong la Jehova habedi ho lekanang le dibe tsa hae kaofela!

3Lentswe la ya howang feelleng le re: Hlekang tsela ya Jehova feelleng, le latse mmila wa Modimo wa rona nahathothe. 4Diphula tsohle di katwe, dithaba kaofela le maralla wohle a kokobetswe; dibaka tse ditutudu di batalatswe, hohle moo ho leng makukuno ho latswe. 5Mme kganya ya Jehova e tla bonahala, nama yohle e tla e bona hammoho, hobane molomo wa Jehova o boletse.

6Lentswe le leng le re: Howeletsa! Ho arajwa, ho thwe: Ke tla howeletsa ka dife? Ere: Nama yohle ke jwang, botle kaofela ba yona bo jwaloka palesa ya naha. 7Jwang bo a omella, mme palesa e foforehe, ha e amilwe ke moya wa Jehova; ruri batho ke jwang. 8Jwang bo a omella, palesa e a foforeha, empa lentswe la Modimo wa rona le tiile ka ho sa feleng.

9Nyolohela thabeng e phahamileng, wena ya bolellang Sione taba tse molemo; o phahamise lentswe la hao ka matla, wena ya bolellang Jerusalema taba tse molemo; o le phahamise, o se ke wa tshaba, o bolelle metse ya Juda, o re: Modimo wa lona ke ona! 10Bonang, Morena Jehova o tla ka matla; letsoho la hae le a busa; bonang, o ya tla le moputso wa hae, le yona phetetso ya hae e mo eteletse pele. 11O tla alosa mohlape wa hae ka mokgwa wa modisa, o tla bokella dikonyana matsohong a hae, a di jare sefubeng sa hae; le tse anyesang, a di sotetse butle.

Matla wohle a Modimo, le bofeela ba ntho tse bopilweng.

12Ke mang ya lekantseng metsi ka seatleng sa hae? Ke mang ya lekantseng mahodimo ka boahlamo ba menwana ya hae? Ke mang ya bokeletseng lerole la lefatshe tekanyong? Ke mang ya lekantseng boima ba dithaba ka sekgoketsane, le dithabana ka sekala? 13Ya lemositseng moya wa Jehova ke mang? Eo e bileng moeletsi wa hae, ya mo rutileng, ke mang? 14O eletsane le mang hore a tsebisise? Ke mang ya mo rutileng tsela ya ho loka, ya mo rutileng bohlale, ya mmontshitseng tsela ya kelello? 15Bonang, ditjhaba di jwaloka lerothodi la metsi le dutlang nkgong, le jwaloka lerolenyana le sekaleng. Bonang, dihlekehleke di jwaloka lerole le lesesanyane le fefohelang koo. 16Lebanone a ke ke a lekana le mollo, le diphoofolo tsa hae di ke ke tsa lekana le ditjheso. 17Ho yena ditjhaba kaofela di jwaloka hoja di le siyo, o di tadima jwaloka ntho ya lefeela, ya bosawana.

18Modimo le tla o tshwantsha ka mang? Setshwantsho ke sefe seo le ka se bapisang le wona? 19Ya sebetsang o tsholla setshwantsho, lelala la kgauta le se maneha ka yona, le se holeha ka mahlaahlela a silefera. 20Mofumanehi ya hlokang kabelo o ikgethela lehong le sa boleng, o ipatlela mmetli ya bohlale ho mmetlela setshwantsho se sa sisinyeheng. 21Na ha le a ka la tseba, ha le a ka la utlwa na? Na ha le a ka la bolellwa esale ho qaleng? Na ha le eso ho lemohe ho thewa ha lefatshe na? 22Ke yena ya nang le terone ya hae hodima phikoloho ya lefatshe, leo ba ahileng ho lona ba leng ho yena jwaloka ditsie; ke yena ya menollang mahodimo jwaloka lesela le lesesane la kase, mme o a phutholla jwaloka tente ya ho aha teng. 23Ke yena ya etsang mahosana ntho ya lefeela, ya etsang baahlodi ba lefatshe ntho ya bosawana. 24Ba re ba sa hlongwa, ba sa jalwa, kutu tsa bona di eso ho ise metso fatshe, a bodule hodima bona, mme ba omelle, ba nkuwe ke sefefo jwaloka mooko. 25Ha ho le jwalo, le tla ntekanya le mang, hore ke tshwane le yena, ho botsa Mohalaledi? 26Lelalang hodimo, le tadime! Ya entseng ntho tseo ke mang? O tsamaisa makgotla a tsona ka lenaneo, o di thonya kaofela ka mabitso a tsona ka matla a hae a maholo, matla a hae a sa sitweng ke letho; ha ho le e nngwe ho tsona e hlokahalang.

27Na keng Jakobo, ha o bolela, le wena Iseraele, ha o re: Tsela ya ka ha e lemohuwe ke Jehova, tokelo ya ka ha e qamakwe ke Modimo wa ka? 28Na ha o tsebe, na ha o a ka wa utlwa hobane Jehova ke Modimo wa kamehla yohle, Mmopi wa dipheletso tsa lefatshe? Ha a kgathale, ha a fokole, kelello ya hae ha e lekanngwe. 29O fa ya kgathetseng matla, o atisa matla ho ya fokotseng. 30Ba batjha ba kgathala, ba fokola, dikwankwetla di a wa. 31Empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha, ba fofa jwaloka ntsu, ba matha, mme ha ba kgathale; ba tsamaya, mme ha ba fokole.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index