Search form

JEREMIA 18

Pitsa ya mmopi; ho se bake ha setjhaba.

1Ke lena lentswe le tlileng ho Jeremia le etswa ho Jehova, la re: 2Tloha, o theohele tlung ya mmopi wa dipitsa; teng ke tla o tsebisa mantswe a ka. 3Yaba ke theohela tlung ya mmopi, ka mo fihlela a sebetsa ka mabadi. 4Pitsa eo a neng a e etsa ka letsopa ya senyeha matsohong a mmopi; a boela a qala, a etsa pitsa e ntjha kamoo mmopi a ratileng ho etsa kateng.

5Yaba lentswe la Jehova le tla ho nna, la re: 6Ha ke re, le nna nka etsa ka lona, ntlo ya Iseraele, kamoo mmopi eo a entseng kateng, ho bolela Jehova? Bonang, jwalokaha letsopa le le letsohong la mmopi, le lona, ntlo ya Iseraele, le jwalo letsohong la ka. 7Ere ha ke bolela setjhaba kapa mmuso, hore ke tla se epolla, ke se heletse, ke se imetse, 8ha setjhaba sena ke se boletseng se sokoloha bokgopong ba sona, le nna ke tla kgutla bobeng boo ke neng ke hopotse ho bo etsetsa sona. 9Ekare ha ke bolela setjhaba kapa mmuso, hore ke tla se ahisa le ho se hloma, 10ha se ka etsa bobe pela ka, sa hana le ho utlwa lentswe la ka, le nna ke tla kgutla molemong oo ke neng ke boletse hore ke tla o etsetsa sona.

11Mme jwale, bolella banna ba Juda le baahi ba Jerusalema, o re: Jehova o re: Bonang, ke le hopoletse bobe, ke le reretse morero o mobe. Sokolohang e mong le e mong mekgweng ya hae e mebe, le lokise metsamao ya lona le diketso tsa lona. 12Ba mpa ba re: Ha ho thuso! Re mpa re tla ya ka boithatelo ba rona, e mong le e mong a tle a etse ka ditakatso tsa pelo ya hae e mpe.

13Ha ho le jwalo, Jehova o re: Botsisisang ditjhaba jwale, hore na e mong o teng ya utlwileng tse kale ka tseo? Morwetsana wa Iseraele o entse ketso e tshabehang haholo. 14Na lehlwa la Lebanone le ka tlohela lefika le naheng na? Na metsi a phallang, a phodileng, a tswang hole, a ka psha na? 15Leha ho le jwalo, setjhaba seo e leng sa ka se ntebetse, ba ile ho tjhesetsa ntho tsa lefeela dibano; ba kgelositswe tsela tsa kgale, le ho tsamaiswa mebileng esele, tseleng e sa katwang; 16ba entse lefatshe la bona makatso le sesomo ka ho sa feleng, hore e mong le e mong ya tla feta ka lona a tle a makale, a sisinye hlooho ya hae. 17Ka mokgwa wa moya wa Botjhabela, ke tla ba qhalanya pela sera; ke tla ba tadima ka seholoholo, e seng ka sefahleho, tsatsing la tlokotsi.

18Ba mpa ba re: Tloong, re ke re rere Jeremia, hobane molao ha o a fela ho baprista, le keletso ha e a fela ho ya hlalefileng, leha e le polelo ho moporofeta. Tloong, re mo hlabeng ka leleme, re se elellwe polelo le e nngwe ya hae.

19Jehova, ako ntlhokomele, o mamele lentswe la ba ntsekisang. 20Na ho ka buswa bobe bakeng sa botle, haele mona ba tjheketse bophelo ba ka lemena na? Hopola hobane ke ne ke ntse ke eme pela hao ho ba buella, hore ke kgelose kgalefo ya hao ho bona. 21Ka baka leo, o neele bana ba bona tlala, o ba telle lerumo; basadi ba bona ba hloke bana, e be bahlolohadi, banna ba bona ba bolawe ke lefu, le bahlankana ba bona ba hlajwe ke lerumo ntweng. 22Pokollo e ke e utlwahale matlung a bona, mohla o tlisang sera ka sehloho ho ba lwantsha; hobane ba tjhekile lemena ho ntshwasa, ba tjhehile maoto a ka ka leraba. 23Mme wena Jehova, o tseba hobane merero kaofela wa bona bakeng sa ka ke ho mpolaya. O se ke wa apesa molato wa bona, o se hlakole sebe sa bona pela mahlo a hao; ba ke ba kgothometswe pontsheng ya hao; tsatsing la kgalefo ya hao o ba etse jwalo.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index