Search form

JEREMIA 36

Buka ya tse porofetilweng ke Jeremia e tjheswa ke morena Jojakime.

1Ka selemo sa bone sa Jojakime, mora Josiase, morena wa Juda, lentswe lena le tswang ho Jehova la tla ho Jeremia, la re: 2O inkele maqephe a lengolo, o ngole ho wona mantswe kaofela ao nkileng ka o bolella wona bakeng sa Iseraele, le bakeng sa Juda, le bakeng sa ditjhaba kaofela, esale mohla ke buang le wena mehleng ya Josiase, ho fihlela tsatsi lena. 3Ekaba ba ntlo ya Juda ba tla nahana bobe bohle boo ke hopotseng ho ba etsetsa jona, hore ba bake e mong le e mong mekgweng ya hae e mebe, ke ba leselle bokgopo ba bona le sebe sa bona.

4Yaba Jeremia o bitsa Baruke, mora Neria, mme Baruke a ngola maqepheng a lengolo, ka molomo wa Jeremia, mantswe kaofela ao Jehova a neng a mmoleletse wona. 5Jeremia a laela Baruke, a re: Nna ke a sitwa, nke ke ka ya tlung ya Jehova. 6Ho ye wena, o bale maqepheng seo o se ngodileng ka molomo wa ka, e leng mantswe a Jehova, o a bale ditsebeng tsa setjhaba, ka tlung ya Jehova, tsatsing la ho itima dijo, o bale le ditsebeng tsa Bajuda kaofela ba tlileng ba etswa metseng ya bona. 7Ekaba ba tla bea thapelo ya bona pela Jehova, ba bake e mong le e mong mekgweng ya hae e mebe, hobane bohale bo boholo le yona kgalefo e kgolo eo Jehova a e boletseng bakeng sa setjhaba sena. 8Baruke, mora Neria, a etsa kahohle kamoo moporofeta Jeremia a mo laetseng kateng, a bala mantswe a Jehova lengolong leo ka tlung ya Jehova.

9Selemong sa bohlano sa Jojakime, mora Josiase, morena wa Juda, ka kgwedi ya boroba mono o le mong, ha bolelwa tsatsi la ho itima dijo pela Jehova, la setjhaba kaofela sa Jerusalema le setjhaba kaofela se tswang metseng ya Juda ho tla Jerusalema. 10Baruke a bala mantswe a Jeremia lengolong, ka tlung ya Jehova, ka kamoreng ya Gemaria, mora Shafane, mongodi, lebaleng le kahodimo, lepatlelong la monyako o motjha wa ntlo ya Jehova, ditsebeng tsa setjhaba kaofela. 11Eitse hobane Mikea, mora Gemaria, mora Shafane, a utlwe mantswe wohle a Jehova ka lengolo, 12a theohela ka tlung ya morena ka kamoreng ya mongodi; mme bonang, ba baholo ba ne ba dutse teng kaofela, e le Elishama mongodi, le Delaia, mora Shemaia, le Elnathane, mora Akbore, le Gemaria, mora Shafane, le Tsedekia, mora Hanania, le baholo ba bang kaofela. 13Yaba Mikea o ba tsebisa mantswe wohle ao a utlwileng Baruke a a bala lengolong, ditsebeng tsa setjhaba.

14Baholo bohle ba roma Jehudi, mora Nethania, mora Shelemia, mora Kushi, ho Baruke, ka ho re: O inkele matsohong a hao maqephe ao o badileng ho wona, pontsheng ya setjhaba, mme o tle kwano. Yaba Baruke, mora Neria, o inkela maqephe letsohong la hae, a ya ho bona. 15Ba re ho yena: Ako dule, o bale ditsebeng tsa rona. Mme Baruke a bala ditsebeng tsa bona. 16Eitse hobane ba utlwe mantswe ao kaofela, ba tshoha e mong le e mong, ba re ho Baruke: Re tla tsebisa morena mantswe ao kaofela. 17Ba botsa Baruke, ba re: Ako re lekanyetse hle kamoo o kileng wa ngola mantswe ao kaofela kateng a tswileng molomong wa hae. 18Baruke a ba araba, a re: O kile a mpolella mantswe ao kaofela ka molomo wa hae, ka a ngola lengolong ka enke. 19Yaba baholo ba re ho Baruke: Eya, o ipate, wena le Jeremia, ho se be motho ya tsebang moo le leng teng.

20Ba ya ho morena ka lebaleng; maqephe ba a bea ka kamoreng ya Elishama mongodi, mme ba tsebisa morena ditaba tseo kaofela. 21Yaba morena o roma Jehudi ho lata maqephe a lengolo, a a nka ka kamoreng ya Elishama mongodi, mme Jehudi a bala ditsebeng tsa morena le ditsebeng tsa baholo ba emeng pela morena. 22Morena o ne a dutse tlung ya mariha, e le ka kgwedi ya boroba mono o le mong; mashala a hlenneng a ne a le teng ifo pela hae. 23Eitse hobane Jehudi a bale maqephe a mararo, kapa a mane, morena a a seha ka thipana ya mongodi, a a lahlela mollong mashaleng a leifong, ho fihlela lengolo kaofela le tjheswa. 24Mme morena le bahlanka ba hae kaofela ha ba ka ba tshoha, ha ba ka ba hahola diaparo tsa bona, ha ba utlwa mantswe ao kaofela. 25Empa Elnathane, le Delaia, le Gemaria, ba ne ba rapetse morena hore a se ke a tjhesa maqephe a lengolo: a mpa a sa ka a ba utlwa. 26Mme morena a laela Jerameele, mora morena, le Seraia, mora Asriele, le Shelemia, mora Abdeele, hore ba tshware Baruke mongodi le moporofeta Jeremia; empa Jehova a ba pata.

27Yaba lentswe la Jehova le tla ho Jeremia, ha morena a setse a tjhesitse maqephe a lengolo le nang le mangtswe ao Baruke a neng a a ngodile ka molomo wa Jeremia, le re: 28O boele o inkele maqephe a mang, o ngole ho wona mantswe kaofela a pele, a neng a le teng maqepheng a pele a tjhesitsweng ke Jojakime, morena wa Juda. 29Mme bakeng sa Jojakime, morena wa Juda, o bolele, o re: Ho itswe ke Jehova: O tjhesitse maqephe ao a lengolo, wa re: O ngoletseng ho wona taba e reng: Kannete ho tla tla morena wa Babilona, a senye lefatshe lena, a le hlokise motho leha e le kgomo? 30Ka baka leo, ho itswe ke Jehova bakeng sa Jojakime, morena wa Juda: A ke ke a ba le mora ya tla dula teroneng ya Davida, mme setopo sa hae se tla lahlelwa kantle komellong ya letsatsi le serameng sa bosiu. 31Ke tla mo otla yena le lesika la hae le bahlanka ba hae ka baka la bokgopo ba bona, ke ba hlahisetse e le bona, le baahi ba Jerusalema, le ba ntlo ya Juda, bobe bohle boo ke bo boletseng bakeng sa bona, ba mpa ba sa ka ba utlwa.

32Yaba Jeremia o nka maqephe a mang, a a nea Baruke, mora Neria, mongodi, mme a ngola ho wona, ka molomo wa Jeremia, mantswe wohle a lengolo leo Jojakime, morena wa Juda, a neng a le tjhesitse mollong; ha ba ha eketswa mantswe a mangata a jwaloka a pele.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index