Search form

JEREMIA 52

Jerusalema o a thibellwa; o kenwa ka ntwa.

1Tsedekia o ne a le dilemo tse mashome a mabedi ha a bewa morena, mme a busa ka dilemo tse leshome le motso o mong Jerusalema; lebitso la mmae e ne e le Hamuthale, moradi wa Jeremia wa Libna.

2A etsa ho leng hobe mahlong a Jehova, ka mokgwa wohle oo Jojakime a neng a entse ka wona. 3Ha eba jwalo ka baka la bohale ba Jehova, bo neng bo tuketse Jerusalema le Juda, hore a ba lahle pontsheng ya hae. Mme Tsedekia a kwenehela morena wa Babilona.

4Selemong sa boroba mono o le mong sa puso ya Tsedekia, ka kgwedi ya leshome, ka la leshome la kgwedi, Nebukadresare, morena wa Babilona, a futuhela Jerusalema, yena le makgotla a hae kaofela; ba emisa pela motse, mme ba haha lerako pela wona ho o kopela hare. 5Motse wa thibellwa ho isa selemong sa leshome le motso o mong sa morena Tsedekia.

6Ka kgwedi ya bone, ka la boroba mono o le mong, tlala e be e le kgolo motseng; ho ne ho se bohobe ho setjhaba sa lefatshe. 7Eitse hobane motse o phunngwe, bahlabani kaofela ba baleha; ba tswa motseng ka bosiu, ka kgoro e mahareng a marako a mabedi a serapeng sa morena; Bakalde ba ne ba ntse ba thibeletse motse; yaba ba ya ka tsela ya lehwatata. 8Makgotla a Bakalde a phallela morena, a ba a fihlela Tsedekia lehwatateng la Jordane; yaba makgotla a hae kaofela a mo qhalanela. 9Ba tshwara morena, ba mo tlisa ho morena wa Babilona, Ribla, lefatsheng la Hamathe, mme a mo ahlola teng. 10Morena wa Babilona a bolaya bara ba Tsedekia pontsheng ya hae, le baholo bohle ba Juda a ba bolaela Ribla. 11A honya mahlo a Tsedekia, a mo tlama ka mahlaahlela a koporo, mme morena wa Babilona a mo isa Babilona, a mo hlahlela teronkong ho isa tsatsing la lefu la hae.

12Ka kgwedi ya bohlano, ka la leshome la kgwedi, e leng ka selemo sa leshome le metso e robileng mono o le mong sa Nebukadresare, morena wa Babilona, Nebusaradane, molaodi wa balebedi, ya neng a sebeletsa morena wa Babilona, a tla Jerusalema. 13A tjhesa ntlo ya Jehova, le ntlo ya morena, le matlo wohle a Jerusalema, a tjhesa matlo a maholo kaofela ka mollo. 14Marako kaofela a kopelang Jerusalema hare, makgotla kaofela a Bakalde ao molaodi wa balebedi a neng a ena le wona a a rapalatsa.

15Ba banyenyane ba setjhaba le masala a setjhaba, ba neng ba setse motseng, le bakwenehi ba neng ba ineetse morena wa Babilona, le ba setseng ba bangata, Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a ba isa kgolehong. 16Empa hara mafutsana a lefatshe, Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a siya balemi ba merara le ba masimo.

17Ditshiya tsa koporo tse neng di le ka tlung ya Jehova, le didulo, le letsha la koporo le neng le le ka tlung ya Jehova, Bakalde ba di bolaya, mme koporo kaofela ba ya le yona Babilona. 18Le dipitsa, le dikgaba, le dithipa, le mafiso, le dijana, le mesebetsi kaofela ya koporo, eo tshebeletso e neng e etswa ka yona, ba ya le yona; 19hape, molaodi wa balebedi a ya le mehope, le dipane, le mafiso, le dipitsa, le dikandelare, le dijana, le mafiswana; seo e leng sa kgauta a se nka ka ho re ke kgauta; seo e leng sa silefera a se nka ka ho re ke silefera. 20Haele ditshiya tse pedi, le letsha le le leng, le dikgomo tse leshome le metso e mmedi tsa koporo, tse neng di le tlasa lona, le didulo tse neng di etseditswe ntlo ya Jehova ke Salomone, koporo ya mesebetsi eo kaofela e ne e se na ho lekanngwa. 21Mme ditshiya tse pedi, bolelele ba tshiya e nngwe e ne e le ditswe tse leshome le metso e robileng meno e le mmedi; e ne e kopjwa ka kgole ya ditswe tse leshome le metso e mmedi; mme botenya ba yona e ne e le menwana e mene, hobane e ne e le sekoti. 22Hlooho ya koporo e ne e le teng ntlheng ya hodimo ya yona; bolelele ba hlooho e nngwe e ne e le ditswe tse hlano; letanta le digaranata di ne di le teng molaleng wa hlooho, e le tsa koporo kaofela ha tsona; tshiya ya bobedi e ne e le jwaloka eo, e ena le digaranata. 23Digaranata di ne di le mashome a robileng mono o le mong le metso e tsheletseng, ka nqa tsohle, kantle, mme digaranata tsohle di ne di le lekgolo letanteng le molaleng.

24Molaodi wa balebedi a nka Seraia, moprista e moholo, le Sofonia, moprista ya hlahlamang, le balebedi ba bararo ba menyako. 25Hape, a nka motseng molebedi e mong ya neng a beilwe ho hlahloba bahlabani, le banna ba supileng ho ba neng ba ema pela morena, ba ileng ba fumanwa motseng; le mongodi wa molaodi wa makgotla, ya neng a mema setjhaba sa lefatshe; le banna ba mashome a tsheletseng ba setjhaba sa lefatshe ba ileng ba fumanwa hara motse. 26Bao Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a ba tshwara, a ba isa ho morena wa Babilona, Ribla. 27Morena wa Babilona a ba otla, a ba bolaela Ribla, lefatsheng la Hamathe.

Juda a falatswa jwalo lefatsheng la hae, a iswa kgolehong.

28Ba setjhaba bao Nebukadresare a ileng a ba isa kgolehong, ke bana: Ka lemo sa bosupa ya eba Bajuda ba dikete tse tharo tse nang le mashome a mabedi a metso e mararo. 29Ka selemo sa leshome le metso e robileng meno e le mmedi sa Nebukadresare, a tlosa Jerusalema batho ba makgolo a robileng meno e le mmedi a nang le mashome a mararo a metso e mmedi. 30Ka selemo sa mashome a mabedi a metso e meraro sa Nebukadresare, Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a isa kgolehong Bajuda ba makgolo a supileng a nang le mashome a mane a metso e mehlano. Batho kaofela e bile dikete tse nne tse nang le makgolo a tsheletseng.

31Ka selemo sa mashome a mararo a metso e supileng sa kgoleho ya Jojakine, morena wa Juda, ka kgwedi ya leshome le metso e mmedi, ka la mashome a mabedi a metso e mehlano la kgwedi, Evile-Merodake, morena wa Babilona, selemong seo a qadileng ho busa ka sona, a emisa hlooho ya Jojakine, morena wa Juda, a mo ntsha teronkong. 32A bua le yena hantle, a phahamisa setulo sa hae ho feta ditulo tsa marena a mang a neng a le ho yena Babilona. 33Yaba Jojakine o hlobola diaparo tsa hae tsa teronko; a nna a ja dijo pela morena ka ditshiu tsohle tsa bophelo ba hae. 34Haele dijo tsa hae, e leng dijo tsa matsatsi wohle, a nna a di fuwa ke morena wa Babilona, ka tsatsi le leng le le leng, ho fihlela tsatsi la ho shwa ha hae, ka ditshiu tsohle tsa ho phela ha hae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index