Search form

JOBO 14

1Motho ya tswetsweng ke mosadi o na le matsatsi a se makae, mme o kgotshe ditsietsi. 2O a mela, o kgaolwa jwaloka palesa, o feta jwaloka seriti, mme ha a hlole a eba teng. 3Ke yena eo o mo tjamelang; ke nna eo o mo isang tsekong le wena! 4Na ho ka ntshuwa motho ya hlwekileng mothong ya ditshila? Le hanyenyane. 5Erekaha matsatsi a hae a beilwe, mme palo ya dikgwedi tsa hae e tsejwa ke wena, ha o beile moedi oo a ke keng a o tlola, 6o tlose mahlo a hao ho yena, o mo fe sebaka, hore a tle a be a thabe jwaloka ya thotsweng, ha a thabela letsatsi leo a le sebeditseng.

7Hobane tshepo e teng bakeng sa sefate; leha se ka rengwa, se ka boela sa mela, ha se lese ho hlomela; 8leha motso wa sona o ka tsofala mobung, mme kutu ya sona e ka shwela leroleng, 9ha se utlwa metsi se tla tsoha, se hlomele, se medise makala jwaloka setlama se setjha. 10Empa motho ha a eshwa, o fedile matla; ere ha ya shwang a neela moya, eba o kae na? 11Metsi a ye a fele letsheng, mme melatswana e ye e pshe, e omelle; 12motho le yena o ye a robale, mme ha a sa tsoha; ho fihlela lehodimo le eba siyo, ho ke ke ha tsohuwa ke motho, a ke ke a phaphama borokong ba hae.

13Jo! hola o ka mpata nqalong ya bafu! Hola o ka nkwahela teng, kgalefo ya hao ya ba ya feta, wa mpeela letsatsi leo o tla nkgopola ka lona! 14Hoja motho ya shwang a ka boela a phela, ke be nka mamella ka matsatsi wohle a ntwa ya ka, ho be ho fihle se seng bakeng sa ka; 15o ne o tla bitsa, ke ne ke tla araba, mme o ne o tla hlolohelwa mosebetsi wa matsoho a hao! 16Empa jwale, o bala mehato ya ka, o hlokometse dibe tsa ka. 17Ho tlola ha ka ho manehelletswe mokotleng, o tiisitse makgopo a ka.

18Thaba di a wa, di a fela, lefika le theteha bodulong ba lona; 19metsi a fata majwe, diphororo di ya le lerole la lefatshe; o senya tshepo ya motho jwalo. 20O mo qala kamehla, a be a ikele; o sosobanya sefahleho sa hae, o be o mo kgutlise. 21Bara ba hae leha ba hlonephuwa, ha a tsebe; leha ba fumaneha, ha a ba lemohe. 22Ke bakeng sa hae feela nama ya hae e utlwang bohloko; ke bakeng sa hae a nnotshi moya wa hae o swabang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index