Search form

JOBO 38

Jehova o fetola Jobo.

1Yaba Jehova o fetola Jobo a le sefefong, a re: 2Ya fifatsang morero wa ka ka dipolelo tse se nang kelello ke mang? 3Jwale, o itlame letheka jwaloka monna, ke tle ke o botse, mme o nthute.

4O ne o le kae, mohla ke theang lefatshe? Bolela, ha o ena le tsebo. 5Ke mang ya beileng tekanyo ya lona, ha o tseba, kapa ke mang ya le lekantseng ka thapo? 6Metheo ya ditshiya tsa lona e tjhekilwe ho eng? Kapa ke mang ya beileng lejwe la ntlha ya lona, 7mohla dinaledi tsa meso di ntshang mehoo ya thabo, le bara bohle ba Modimo ba binang ka nyakallo? 8Ke mang ya kwaletseng lewatle ka menyako, mohla le kgaolang dithapo tsa lona jwaloka ngwana ya tswang popelong, 9ha ke tla le fa maru ho ipopa ka wona, le mehodi e metenya ho iphutela ka yona; 10ka ba ka le beela meedi ya lona, ka tiisa mekwallo le menyako ya lona, 11mme ka re: O tla fihla ho tlisa mona, ha o na ho fetela pele; boikgohomoso ba maqhubu a hao bo tla fella mona?

12Haesale o phela, na o se o kile wa laela meso ho hlaha, kapa o laetse mafube moo a tlang ho hlaha teng, 13hore a tshware dipheletso tsa lefatshe, a tle a qhalanye ba bolotsana pela wona na? 14Ke hona moo lefatshe le fetohang sebopebo, jwaloka letsopa ha le bopjwa, mme dintho kaofela di hlahang ho le apesa. 15Teng, lesedi la ba bolotsana le tloswa ho bona, mme letsoho le otlolohileng le a robeha.

16Na o finyeletse mehloding ya lewatle? Na o ile wa fihla bofellong ba sekoti sa bodiba na? 17Na o buletswe menyako ya lefu na? Na o bone menyako ya moriti wa lefu na? 18Na o utlwisisa bophara ba lefatshe na? Haeba o tseba dintho tseo kaofela, o bolele!

19E kae tsela e isang tlung ya lesedi? Haele lefifi, na bodulo ba lona ke kae na? 20Na o tla di lata tse pedi hore o tsebe moo di fellang teng, o tsebe le tsela e isang tlung ya tsona na? 21Ha ke re o a di tseba, hobane o ne o se o hlahile, mme palo ya matsatsi a hao e kgolo haholo!

22Na o finyeletse tlung ya polokelo ya lehlwa? Na o bone ntlo ya polokelo ya sefako, 23seo ke se boloketseng letsatsi la tshenyo, le letsatsi la ho futuha le la ntwa na? 24Tsela ke efe e isang moo lesedi le arohanang teng, moo sefefo se tswang ho tla fokela lefatsheng? 25Ke mang ya entseng masobana a hasang dipula, le tsela ya lehadima le dumang; 26ho nesa pula nahathothe, le naheng e tshehla, moo ho sa aheng motho teng; 27ho nosetsa dinaha tsa mafeella, tse omileng, ho medisa jwang bo botala?

28Na pula e na le ntata yona na? Kapa marothodi a diphoka a tswetswe ke mang na? 29Leqhwa le tswa maleng a mang? Serame se lalang fatshe se hlahisitswe ke mang? 30Ke ka mokgwa o jwang ha metsi a hwama, a eba thata jwaloka lejwe, mme bohodimo ba bodiba bo tiya hammoho? 31Na ke wena ya lohileng thapo e tlamileng Selemela, kapa o na le matla a ho lokolla senyepa sa Makolobe na? 32Na o ka hlahisa dinaledi tsa lehodimo mehleng ya tsona, kapa ke wena ya tsamaisang Koloi le dinaletsana tsa yona? 33Na o tseba melao ya mahodimo le tshebetso ya yona lefatsheng na? 34Na o ka howeletsa ho maru ka lentswe la hao, hore a be a phakise a o apese ka pula e kgolo na? 35Na o ka roma mahadima, a ke a hadime? Na a tla re ho wena: Ke rona bana? 36Ke mang ya neileng pelo ya motho bohlale, ke mang ya neileng moya wa hae kutlwisiso? 37Ke mang ya fihletseng palo ya maru ka bohlale ba hae, mme ke mang ya ka tshelang makuka a mahodimo, 38ha lerole le phalla jwaloka tshepe e qhibilihisitsweng, mme makote a teana?

39Na o ka bolaela tau phoofolo, le ho kgorisa ho lapa ha ditawana, 40ha di bothile matsabeng a tsona, leha di laletse hara dihlahla? 41Ke mang ya baballang lekgwaba ka dijo tsa lona, ha madinyane a lona a hoeletsa ho Modimo, mme a kekella mane le mane ke ho lapa?

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index