Search form

JOBO 41

1Na o ka tshwasa Leviathane (kwena) ka selope le ho tshwasa leleme la yona ka kgole na? 2O ka kenya mohala dinkong tsa yona, le ho e phunya lehlaya ho kenya lesale na? 3Na e tla o rapela haholo, kapa e bue le wena ka lentswe la ho o qeka na? 4Na e tla itlama ho wena hore e tla o sebeletsa kamehla na? 5Na o tla ya bapala le yona jwalokaha o ka etsa le nonyana, o e holehe ho bapadisa banana ba hao na? 6Na e balwa kgwebong ke batshwasi ba dihlapi, kapa na ba ka e arolela bareki na? 7Na o ka hlaba letlalo la yona ka dikwebe, le hlooho ya yona ka ditsenene? 8Leka hle ho bea letsoho la hao hodima yona! ha o sa tla hlola o e qala. 9Ha ho kamoo o ka tshepang kateng ho e hlola; ere o qala ho e bona, o ya fela pelo. 10Ha ho mohale ya ka betang pelo ho ya e tsosa. Ha ho le jwalo, ke mang ya ka emang pela ka na? 11Ke mang eo ke nang le molato wa hae, ke tle ke tshwanele ho mo lefela? Tsohle tse katlasa lehodimo kaofela ke tsa ka.

12Nke ke ka kgutsa kamoo ditho tsa yona di bopehileng kateng, le matla a yona, le botle ba sebopeho sa yona. 13Ke mang ya ka karapang makgapetla a yona? Ke mang ya ka kenang hara mehlahare ya yona? 14Ke mang ya ka bulang menyako ya ditlena tsa yona? Mela ya meno a yona e a tshabeha. 15Mokokotlo wa yona o apesitswe ka thebe ya dikgetla tse tiisitsweng hammoho. 16Di kopane hammoho, esita le moya o ke ke wa kena dipakeng tsa tsona; 17di kgomarelane, di momahane, di ke se ke tsa arolwa. 18Ho ethimola ha yona ho hlahisa ngata ya lesedi, mahlo a yona a jwaloka dintshi tsa mafube. 19Dirumula di tswa molomong wa yona, le dihlase tsa mollo tse kubellang. 20Mosi o tswa dinkong tsa yona jwaloka sesi se tswang nkgong le pitseng e belang. 21Pudulo ya yona e tshwana le mashala a hlenneng, malakabe a tswa ditleneng tsa yona. 22Matla a ikgaheletse molaleng wa yona, tshoho e tsamaya pela yona. 23Mesifa ya yona e kopane hammoho, e tiile, ha e sisinyehe. 24Pelo ya yona e thata jwaloka lejwe, jwaloka letlapa la lelwala. 25Ha e ka tsoha, bahale ba tshoha, mme ba thethelwa ke ho tshaba. 26Ha o ka e hlatha, tjhaka ha e kene; ha e re letho ka tsenene le lerumo le kwebe. 27Ho yona tshepe e jwaloka jwang, le koporo jwaloka patsi e bodileng. 28Motsu o phoswang ha o e balehise, majwe a betswang ka letjeketjane a jwaloka mooko ho yona. 29Melamu ho yona e ka mahlokwa feela; e tsheha modumo wa marumo. 30Mpa ya yona e mangeta a thata; e ka selei se hulwang seretseng. 31E tsapodisa bodiba jwaloka pitsa e belang, e bedisa lewatle jwaloka pitsa ya dihlare. 32Tsela ya yona e benya mehlaleng ya yona, ho le jwaloka hoja lewatle e le moriri o moputswa. 33Ha ho letho le lekanang le yona lefatsheng, e entswe e le e hlokang tshabo. 34Ha e tshabe ho tadima tsa phahameng kaofela, ke morena wa dibatana kaofela.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index