Search form

BAAHLODI 15

Samsone o kgathatsa Bafilesta.

1Ha isaisa, nakong eo koro e helwang ka yona, Samsone a tjhakela mosadi wa hae, a nkile potsanyane, a re: A nke ke kene ho mosadi wa ka tlung. Empa ntatae ha a ka a mo dumella ho kena. 2Hape, ntatae a re: Ke lekantse hobane o mo hloile ruri, ke bile ke mo neile moetsana wa hao. Ha ke re, moenae o mo feta ka botle na? A e be yena mosadi wa hao, bakeng sa eo. 3Samsone a re ho bona: Kajeno, ke tla hloka molato ho Bafilesta, leha nka ba etsa hampe.

4Yaba Samsone o ya, a tshwara diphokojwe tse makgolo a mararo; a nka dirumula, mme hobane a patahanye mehatla e mmedi, a kenya serumula pakeng tsa mehatla eo e mmedi. 5A hotetsa dirumula, mme a nehela diphokojwe dikorong tsa Bafilesta, mme a tjhesa diqubu tsa mangata le koro tse sa emeng, le masimo a mehlwaare.

6Yaba Bafilesta ba botsa, ba re: Hoo ho entswe ke mang na? Ha thwe: Ke Samsone, mokgwenyana wa monna wa Thimna, hobane o mo amohile mosadi wa hae, a mo nea moetsana wa hae. Yaba Bafilesta ba nyoloha, ba tjhese mosadi eo le ntatae. 7Samsone a re ho bona: Leha le entse jwalo, ke tla boela ke iphetetse ho lona, ke ntano tlohela. 8A ba bolaya serope le letheka, ya eba polao e kgolo; a ntoo theoha teng, a ya dula lefarung la lefika la Etame.

9Yaba Bafilesta ba futuha, ba ya ba emisa naheng ya Juda, mme ba hasana Lehi. 10Banna ba Juda ba tla, ba re: Le re futuheletseng na? Ba re: Re tlile ho tlama Samsone, re tle re etse ka yena jwalokaha a entse ka rona. 11Yaba banna ba Juda ba kete tse tharo ba theohela lefarung la lefika la Etame, ba re ho Samsone: Na ha o tsebe hobane Bafilesta ba re busa na? O re etseditseng jwalo? A re ho bona: Ke entse ka bona kamoo ba entseng ka nna kateng. 12Ba re ho yena: Re theohetse kwano re tle re o tlame, re o neele matsohong a Bafilesta. Samsone a re: Ntlhapanyetseng hore le ke se ke la ntsohela matla e le lona! 13Ba mo fetola, ba re: Tjhe, re tla mpe re o tlame, re o neele matsohong a bona; haele ho o bolaya, ha re ka ke ra o bolaya. Yaba ba mo tlama ka mehala e mmedi e metjha, ba mo tlosa lefikeng.

14Eitse ha a fihla Lehi, Bafilesta ba duduetsa, ha ba tla mo kgahlanyetsa. Yaba moya wa Jehova o mo tlela ka matla, mehala e tlamileng matsoho a hae ya ba ya fetoha ntho e kang lene e tjheleng, mme ditlamo tsa hae tsa lokoloha matsohong a hae. 15A bona mohlahare o motala wa esele, a isa letsoho, a o tshwara, mme a bolaya batho ba sekete ka wona. 16Yaba Samsone o re: Ka mohlahare wa esele ke entse qubu e nngwe, qubu tse pedi; ka mohlahare wa esele ke bolaile batho ba sekete. 17A re a sa qetella ho bua, a lahla mohlahare, mme a rea lebitso la teng Ramathe-Lehi (thajana ya mohlahare).

18A nyorwa haholo, mme a howeletsa ho Jehova, a re: Ha o etseditse mohlanka wa hao thuso e kalo, ho tla ba jwang leha nka shwa jwale ke lenyora, ka wela matsohong a maqai? 19Yaba Modimo o petsola lefika le sekoti la Lehi, metsi a ba a tswa ho lona; a nwa, mme pelo ya hae ya boela bodulong, a thuseha. Ka baka leo, ho reilwe lebitso la teng Ene-Hakkore (sediba sa ya howeletsang); sediba seo se sa le teng Lehi le kajeno.

20Mme a ahlolela Baiseraele ka dilemo tse mashome a mabedi, mehleng yaBafilesta.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index